Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2295
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

19.10.2020

OcÚ

Zmena stránkových hodín Obecného úradu v Bielom Kostole

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 a ochrany zdravia občanov Obec Biely Kostol pristupuje k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Stránkové hodiny budú od pondelka 19. októbra 2020 až do odvolania upravené nasledovne: PONDELOK 13:30-15:30 UTOROK 10:00-12:00 STREDA 11:00-12:00 15:00-17:00 ŠTVRTOK nestránkový deň PIATOK nestránkový deň Stránky budú vybavované cez okno od lekárne, pristupujte prosím s riadnym prekrytím úst a nosa ochranným rúškom, šatkou alebo šálom. Žiadame Vás o použite pripravenej dezinfekcie a dodržiavanie potrebného odstupu (2 m). Prosíme občanov, aby prednostne využívali na komunikáciu s obecným úradom e-mail alebo telefón. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom: e-mailu: obec@bielykostol.sk alebo telefonicky na čísle 0911 551 997 Za pochopenie a rešpektovanie pokynov ďakujeme.

Detail

19.10.2020

zvončín

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy v Zvončíne

Obec Zvončín vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy v Zvončíne. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Detail

15.10.2020

ÚVZ

Nové opatrenia ÚVZ platné od 15.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenia platné od 15.10.2020. Opatrenia nájdete v prílohe.

Detail

13.10.2020

Obecný úrad bude od 13.10. do 16.10. zatvorený 1

Obecný úrad bude od 13.10. do 16.10. zatvorený

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Bielom Kostole bude v čase od 13.10. do 16.10. 2020 z dôvodu karantény zatvorený.

Detail

12.10.2020

Uznesenie vlády 645 - zákaz zhromažďovania 3

Uznesenie vlády 645 - zákaz zhromažďovania

Vláda zakazuje s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

Detail

09.10.2020

deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Mesiac október je venovaný starším – našim seniorom. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. V úcte Vás máme po celý rok, nielen v mesiaci október. Ide skôr len o symboliku jesene - jesene Vášho života. Ste našimi oporami už od mlada, studnicou múdrosti, znalostí, skúseností, ktoré ste nám predávali a predávate po celé obdobie Vášho života. Ste zdrojom nekonečnej lásky a nehy. Ste nám veľkým vzorom a máme sa od vás čo učiť a za to veľká vďaka. Obzvlášť v tomto poslednom období, kedy bojujeme s pandémiou, si Vás snažíme ochrániť ešte viac. Ste naše krehké, zraniteľné bytosti a pritom silné osobnosti, ktoré mali ťažký život v mnohých oblastiach. Dovoľte, aby som vám v mene našej obce, jej zástupcov ale aj v mene mojom z úprimného srdca zaželala božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany vašich najbližších. Iveta Paulová, starostka

Detail

09.10.2020

zomos

Analýza transparentnosti obcí Slovenska do 5 tis. obyvateľov

Združenie občanov miest a obcí Slovenska vykonalo Analýzu transparentnosti obcí do 5 tis. obyvateľov. Pri hodnotení určili štyri základné oblasti porovnania – informácie o orgánoch obce, o hospodárení, sledovali ako obec zapája obyvateľov do rozhodovania a formu komunikácie. Pri poslednom ukazovateli sledovali najmä schopnosť obcí komunikovať prostredníctvom elektronickej schránky. Naša obec bola úspešná a hodnotená v skupine A- s výsledkom 72,31. Bližšie údaje o analýze si môžete v prílohe.

Detail

08.10.2020

Ďaľšie nádoby na zber biologického kuchynského odpadu v obci 1

Ďaľšie nádoby na zber biologického kuchynského odpadu v obci

Od piatka pribudnú pre obyvateľov Bieleho Kostola do ďalších lokalít 120 l nádoby na kuchynský biologický odpad: - na rohu ul.Stromová a Rybná - na rohu ul. Krátka a Atletická - na ul. Poľovnícka pri plote MŠ oproti biliard klubu London

Detail

07.10.2020

Nové urnové miesta na cintoríne

Nové urnové miesta na cintoríne

Aj tieto témy sú bohužiaľ súčasťou života. V priebehu leta obec vybudovala urnovú plochu pre 40 urnových hrobových miest. Cena jedného hrobového miesta je 100 eur, prenájom na 10 rokov činí 24 eur. Bližšie informácie Vám poskytne pracovníčka OcÚ, Ing. Anežka Levčíková. Fotodokumentáciu nájdete v prílohe.

Detail

06.10.2020

Zásady predchádzania vzniku požiarov vo vykurovacom období 1

Zásady predchádzania vzniku požiarov vo vykurovacom období

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje na zásady predchádzania vzniku požiarov vo vykurovacom období a s tým spojené povinnosti. Článok "A zima je tu zas - vykurovacie obdobie" nájdete v prílohe.

Detail

01.10.2020

OCÚ BK

Zmena úradných hodín obecného úradu

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 a ochrany zdravia občanov Obec Biely Kostol pristupuje k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Úradné hodiny budú od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania upravené nasledovne: PONDELOK 10:00-12:00 13:30-15:30 UTOROK 10:00-12:00 STREDA 10:00-12:00 15:00-17:00 ŠTVRTOK neúradný deň PIATOK 10:00-12:00 Vstup bude povolený len s ochranou tváre, resp. riadnym prekrytím úst a nosa ochranným rúškom, šatkou, šálom. Pri vstupe do budovy použite pripravenú dezinfekciu a dodržujte prosím potrebný odstup (2 m). Prosíme občanov, aby prednostne využívali komunikáciu prostredníctvom emailu alebo telefónu. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: obec@bielykostol.sk alebo telefonicky na čísle 0911 551 997. Za pochopenie a rešpektovanie pokynov ďakujeme.

Detail

01.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu na území SR 5

Vyhlásenie núdzového stavu na území SR

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 1.októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní Uznesením vlády č. 587 z 30. septembra 2020. Uznesenie nájdete v prílohe.

Detail

28.09.2020

Pošta v Bielom Kostole

Pošta ZATVORENA - 29.9.2020

Oznamujeme občanom, že pošta v Bielom Kostole bude dňa 29.9.2020 (utorok) z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ. Vedenie pošty ďakuje za pochopenie.

Detail

27.09.2020

OcU

Oznam o zatvorenení Obecného úradu v Bielom Kostole

Oznamujeme občanom, že dňa 28.9.2020, t.j. v pondelok, bude Obecný úrad v Bielom Kostole z technických príčin zatvorený.

Detail

22.09.2020

Zmena miesta konania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva 1

Zmena miesta konania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bielom Kostole sa bude konať dňa 23.septembra 2020 o 17:30 hod. v kultúrnom dome v Bielom Kostole za účasti verejnosti pri dodržaní všetkých hygienických a protiepidemických opatrení.

Detail

19.09.2020

13

Informácia o možnom zrušení linky MHD č.13

V posledných dňoch sa po obci začali šíriť otázky, ako to bude s linkou č 13 MHD. Situáciu s linkou 13 MHD riešime už dávnejšie, nakoľko mesto Trnava začalo Verejné obstarávanie na prepravcu. Obec Biely Kostol (ako jediná obec kde chodí MHD) bola do tohto procesu zapojená ako druhý objednávateľ služby (hlavný objednávateľ je mesto Trnava). Požiadavky na obec zo strany mesta boli nereálne. Súčasná platná zmluva, ktorú máme s ARRIVA za poskytovanie tejto služby činí 17 tisíc eur ročne. Trnava od nás požadovala sumu 35 tisíc euro/rok. Voči tomuto sme dali pripomienku a požadovala som vysvetlenie tohto enormného navýšenia ceny. Tak ju znížili na 32 tisíc eur/rok. Skontaktovala som sa s technickým riaditeľom ARRIVA, ktorý mi potvrdil nereálnosť navrhnutej sumy zo strany mesta. Na základe toho som požiadala o stretnutie s kompetentnými z mesta a aj pánom primátorom a výsledkom bol list od pána primátora o zrušení linky 13 cez Biely Kostol k 1.1.2021. Následne som o pomoc požiadala vedenie ARRIVA, či by bolo možné pokračovať v spolupráci priamo s nimi. Avšak nakoľko sú v súčasnosti v rokovaní s mestom Trnava, nemôžu danú záležitosť riešiť s našou obcou. Môžem ziniciovať stretnutie s GR ARRIVA až koncom septembra a to mám v pláne. Zároveň som v rámci projektu Plánu územnej mobility (PUM) mestských funkčných oblasti (MFO) Trnava niekoľkokrát požiadala o zapracovanie požiadavky na MHD č.13. Moja požiadavka nebola rešpektovaná a nik mi z prítomných zo strany mesta Trnava na viacerých rokovaniach nevedel uviesť dôvody. Pomoc nám neoficiálne ponúkol TTSK, kde sa bude hľadať spôsob posilnenia prímestskej dopravy cez obec. Aj z toho dôvodu je potrebné, aby ste sa k spojom vyjadrovali tak, ako je zverejnené na stránke obce. Pripomienky je potrebné posielať priamo na TTSK.

Detail

11.09.2020

pes

Zatúlaný psík

Našiel sa zatúlaný psík yorkshire, majiteľ sa môže kontaktovať na tel. č.0910 777 557 dnes do 15.30 hod.

Detail

10.09.2020

separácia odpadu

Informácie o odpadovom hospodárstve a správnej separácii odpadu

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom v našej obci a pokyny k správnej separácii odpadu nájdete na web stránke obce na záložke Život v obci, podzáložke Odpadové hospodárstvo.

Detail

09.09.2020

lek

Obvodná lekárka - oznámenie o neprítomnosti

Dňa 14.9.2020 (pondelok) bude ambulancia MUDr. Cisárovej zatvorená z dôvodu lekárskeho kongresu. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.

Detail

08.09.2020

autobus

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Od 14.9.2020 do 30.9.2020 majú občania možnosť posielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestových poriadkov. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom súbore.

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií