Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2202
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

05.12.2019

envipak

Rady a tipy na eko Vianoce

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Prinášame Vám rady a tipy, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie.

Detail

02.12.2019

1

Sobotňajšia súťaž v pečení koláčikov

Sobotňajšie popoludnie bolo v KD v Bielom Kostole plné vynikajúcich koláčikov. Uskutočnil sa 2. ročník súťaže o najlepší koláčik. Naše šikovné gazdinky napiekli, verejnosť si pochutnala a zhodnotila. Atmosféru dotvoril FS Bílokostolčané a pomohli im aj spevuchtivé detičky. Tí, ktorí prišli, neoľutovali. Nové inšpirácie k blížiacim sa Vianociam, ale aj iným príležitostiam. Bolo ťažké vybrať ten najlepší koláčik. Všetky boli ozaj výborné. Ďakujem všetkým súťažiacim a najmä dobrovoľníčkam za pomoc pri organizovaní tejto akcie. Fotodokumentáciu nájdete v prílohe. Výsledky súťaže: Koláčiky: 1.miesto: Stanislava Šinská 2.miesto: Hanka Zaťková 3.miesto: Mária Polakovičová Alenka Lackovičová Slané pečivo: 1.miesto : Darinka Samáková 2.miesto: Emília Kraicová 3.miesto: Darinka Samáková

Detail

02.12.2019

ples

2. obecný ples

Starostka obce Biely Kostol v spolupráci s kultúrnou komisiou a dobrovoľníkmi Vás srdečne pozývajú na 2. obecný ples v Bielom Kostole.Bližšie informácie nájdete na plagáte v prílohe.

Detail

02.12.2019

arriva

Cestovný poriadok linky 13 MAD Trnava platný od 15.12.2019

Oznamujeme občanom, že od 15.12.2019 bude platiť nový cestovný poriadok linky č.13 MAD Trnava, ktorý uvádzame v prílohe. Na web stránke obce v časti Život obce, Doprava a spojenie bude aktualizovaný až od dátumu jeho platnosti.

Detail

02.12.2019

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020 v Bielom Kostole 1

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020 v Bielom Kostole

Harmonogram si môžete stiahnuť z prílohy, alebo osobne prevziať na Obecnom úrade v čase úradných hodín.

Detail

28.11.2019

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2020.

Detail

28.11.2019

advent

Adventné trhy spojené so starostovským punčom

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Naša obec na čele s pani starostkou chce prispieť k príjemnej atmosfére tohto predvianočného obdobia a preto pre vás pripravila Adventné trhy spojené so starostovským punčom. Tešiť sa môžete aj na tradičné bohaté občerstvenie a ponuku vianočných ozdôb a dobrôt.

Detail

27.11.2019

pingpong

Mikulášsky pingpong turnaj

OZ Stolnotenisti Biely Kostol v spolupráci s Obecným úradom v Bielom Kostole organizujú akciu z projektu Participatívny rozpočet obce pod názvom Mikulášsky pingpong turnaj. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Detail

25.11.2019

Odpisovanie vodomerov v obci Biely Kostol. 1

Odpisovanie vodomerov v obci Biely Kostol.

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom Bieleho Kostola, že odo dnes až do 6.12.2019 budú v obci odpisovať vodomery. V prípade neprítomnosti zanechajte odpis vodomeru na viditeľnom mieste.

Detail

25.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 2

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete v položke ZVEREJŇOVANIE - ÚRADNÁ TABUĽA - Informácia pre voliča.

Detail

19.11.2019

Cyrano

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

OcÚ v Bielom Kostole organizuje zájazd na muzikál Cyrano z predmestia dňa 29.11.2019 (piatok) o 19:00 h. v divadle Nová Scéna Bratislava. Cena: 23,- eur (lístok a autobus). Odchod autobusu o 17:00 h. spred OcÚ v Bielom Kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0911551997 alebo na OcÚ. - legendárny slovenský muzikál sa vracia...

Detail

15.11.2019

II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva 1

II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva

Obecný úrad v Bielom Kostole v spolupráci s kultúrnou komisiou organizuje II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva.

Detail

06.11.2019

Nové priestory administratívy Obecného úradu v Bielom Kostole 1

Presťahovanie administratívy obecného úradu

Oznamujeme občanom, že administratíva obecného úradu- podateľňa, evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľností a ostatné poplatky, pokladňa, drobné stavby, cintorínska agenda, určenie súpisného a orientačného čísla, register adries, osvedčovanie podpisov a listín, rybárske lístky, je presťahovaná do budovy oproti hlavnému vchodu do obecného úradu, na Pionierske námestie č.17.

Detail

05.11.2019

Ďalší projekt participatívneho komunitného rozpočtu zrealizovaný 1

Ďalší projekt participatívneho rozpočtu zrealizovaný

Jednou zo slabých stránok obce sú prestarnuté stromy a okrasné kríky aj na tých plochách, ktoré tvoria zeleň. Je to prirodzený proces a aj to bol jeden z dôvodov, na základe ktorého naši občania vypracovali projekt Stromy pre krásu a úžitok. Veľmi sa tešíme ďalšiemu zrealizovanému projektu z participatívneho komunitného rozpočtu. Naši záhradkári a ďalší dobrovoľníci z obce sa nám postarali o výsadbu nových úžitkových a ovocných stromov. V obci nám ich pričinením na jar zakvitnú ovocné stromy na ploche na Cintorínskej ulici a budú slúžiť pre výchovu a vzdelávanie pre našich najmenších - škôlkarov a ostatných záujemcov. Stromy pribudli aj pri pošte a pred valom od Ružindolskej cesty a pri hlavnom kríži na začiatku obce. Okrem týchto vysadených stromov pribudnú v obci na jar stromy,okrasné kríky a zeleň v rámci dotačných projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ďakujem všetkým , ktorí sa pričiňujú o rozvoj a skrášlenie našej obce. Iveta Paulová, starostka obce

Detail

24.10.2019

Mesiac úcty k starším. 2

Mesiac úcty k starším.

V tieto dni sme si uctili našich seniorov akciou, ktorá v mnohých iste zanechá milú spomienku. V hojnom počte za účasti starostky, dôstojného pána farára, poslancov, zamestnancov OcÚ predsedníčky klubu dôchodcov a našich seniorov sme si pripomenuli chvíle a spomienky na tých najdrahších – našich seniorov. Seniorský vek nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a nadhľad a plnohodnotne prežitý doterajší život. Pripravili sme pre nich kultúrny program – divadelné predstavenie Bičianka z doliny, s ktorým sa predstavili členovia ochotníckeho divadelného súboru z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. K vydarenej akcii prispeli i naši dobrovoľníci – J. Dzíbelová, p. Kordiak, M. Tižináková, ktorým patrí ozaj veľké ĎAKUJEM. Vďaka patri aj zamestnankyniam OcÚ za prípravu akcie a poslancom A. Hamran Podstrelenej, P. Binovskému, M. Hrubému a J. Tižinákovi za pomoc počas akcie. Na dotvorenie atmosféry pripájame zopár fotografií. Iveta Paulová - starostka

Detail

23.10.2019

kolotoče

Kolotoče

Tento rok počas hodov v Bielom Kostole sa môžete tešiť na kolotoče, ktoré budú od piatku do nedele umiestnené za poštou smerom k veľkoskladu nápojov.

Detail

21.10.2019

Futbalový zápas 1

Futbalový zápas

Pozvánka na zápas A mužstva

Detail

16.10.2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Detail

15.10.2019

Kvety a spomienkové predmety ku sviatku všetkých svätých - Kvety FlowerService 1

Kvety a spomienkové predmety ku Sviatku všetkých svätých

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, firma Kvety FlowerService v obci Biely Kostol Vám ponúka možnosť nákupu kvetov a spomienkových predmetov na hroby Vašich blízkych. Kontakt: Rybná 71, Biely Kostol 91934 tel.: +421 908 133 242 web: www.flowerservice.sk

Detail

10.10.2019

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

OcÚ v Bielom Kostole organizuje zájazd na muzikál Cyrano z predmestia dňa 29.11.2019 (piatok) o 19:00 h. v divadle Nová Scéna Bratislava. Cena: 23,- eur (lístok a autobus). Odchod autobusu o 17:00 h. spred OcÚ v Bielom Kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0911551997 alebo na OcÚ. - legendárny slovenský muzikál sa vracia...

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail