Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2 334
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1244

 

Aktuality

14.01.2021

a

Stanovisko TTSK k posilneniu prímestskej autobusovej dopravy v obci

Obec Biely Kostol požiadala Trnavský samosprávny kraj o posilnenie prímestskej autobusovej dopravy na odvoz žiakov do/zo škôl v Trnave. Odpoveď si môžete prečítať v prílohe.

Detail

11.01.2021

srdce 3

Srdce - "vrchnákožrút"

Mnohí ste si už určite všimli, že nám pred OcÚ pribudlo srdce z kovu. Srdce symbolizujúce znak ľudskosti, pomoci, radosti.... Je určené na zber plastových uzáverov a vrchnákov z PET fliaš. Jeho cieľom je v prvom rade pomôcť telesne postihnutým deťom a sociálne slabším ľuďom z peňazí, ktoré sa ich zberom získajú. Vrchnáky sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, a preto je ich vhodné zvlášť recyklovať nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Čiže okrem humánneho charakteru má zbieranie vrchnákov aj edukačný charakter. Učí tých najmenších k triedeniu odpadov. Na záver si pomôžem krásnym africkým príslovím, ktoré som objavila na internete: " Keď veľa malých ľudí na veľa malých miestach robí veľa malých vecí, svet sa zmení." Za skvelý nápad a zhotovenie srdca ďakujem dobrovoľníkom z obce Štefanovi Jakabovičovi a Stanislavovi Študencovi. A po 3 dňoch je srdce do 3/4 zaplnené. Úžasné čosi. Ďakujeme všetkým. Verím, že čím skôr po troške pomôžeme tomu, kto našu finančnú pomoc potrebuje. Určite Vás poinformujem o výsledku Iveta Paulová starostka fotky nájdete v prílohe

Detail

07.01.2021

seniori pomoc pri nákupoch

Pomoc pri nákupoch - opatrenia na ochranu seniorov

Vážení spoluobčania, Krízový štáb obce na čele so starostkou a v spolupráci s dobrovoľníkmi chce poskytnúť pomocnú ruku seniorom, osamelým a chorým formou nákupov. V prípade, ak potrebujete pomoc alebo viete o niekom z Vášho okolia, že potrebuje pomoc, je možné sa prihlásiť (zavolať) na: OcÚ na tel. č. 0911 551 997, resp. koordinátorke projektu Anne Hamran Podstrelenej na tel. č 0918 459 360 Týmto zároveň vyzývame dobrovoľníkov, ktorí majú ochotu pomôcť našim seniorom, nech sa ozvú koordinátorke Anne Hamran Podstrelenej na tel. č. 0918 459 360 do 10.1.2021, ktorá Vám podá bližšie informácie o celom projekte. Každý dobrovoľník obdrží doklad s pečiatkou obce a s podpisom starostky. Všetkým Vám vopred ďakujeme. Spoločným úsilím, súdržnosťou a spolupatričnosťou to zvládneme. Postup pri nákupe: 1. Nákup, resp. zabezpečenie liekov sa bude organizovať 2-krát za týždeň, po dohode s daným dobrovoľníkom. 2. Prihlásená osoba bude informovaná, kto jej zabezpečí nákup (dobrovoľník bude mať doklad). 3. Vopred si pripraviť zoznam nákupu a finančnú zálohu na nákup. 4. Dobrovoľník si prevezme zoznam a finančnú zálohu za dodržania všetkých opatrení. Dobrovoľník podpíše prihlásenej osobe sumu, ktorú si prevzal. 5. Po nákupe si dohodnú ďalší termín nákupu.

Detail

07.01.2021

odpad

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU Biely Kostol 2021

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2021 nájdete na web stránke obce v časti Život v obci na podzáložke Odpadové hospodárstvo, kde nájdete aj informácie a praktické rady o zbere a triedení odpadu. Harmonogram nájdete aj v prílohe tejto správy.

Detail

07.01.2021

ocú

Obecný úrad pre verejnosť zatvorený

Obecný úrad v Bielom Kostole je v súčasnosti pre verejnosť zatvorený do 24.januára 2021. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s pandémiou Covid 19. Zamestnanci, ktorých agenda to umožňuje, budú pracovať z domu, ako odporúčajú vládne nariadenia. Ostatní sa budú v kanceláriách striedať, aby bola v miestnosti vždy iba jedna osoba, naďalej platia prísne hygienické pravidlá. Občanom sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie a ďakujeme im za pochopenie. V prípade neodkladných úradných záležitostí kontaktujte pracovníčky OcÚ telefonicky alebo e-mailom, na tel. čísle 0911 551 997 a e-mailovej adrese obec@bielykostol.sk. Vedľa vchodových dverí do budovy OcÚ je umiestnená aj schránka, do ktorej je možné v prípade potreby doručiť písomnosti. Zároveň upozorňujeme, že pevná linka 033/5522800 bola zrušená.

Detail

07.01.2021

zber

Zber vianočných stromčekov

Aj tento rok budú zamestnanci obecného úradu zbierať vianočné stromčeky po obci v nasledovných termínoch: 11.1.2021 (pondelok) 14.1.2021 (štvrtok), 18.1.2021 (pondelok) 21.1.2021 (štvrtok) Stromčeky je potrebné dať ku kontajnerom v prípade bytových domov alebo pred rodinný dom na viditeľné miesto. Stromčeky musia byť očistené od ozdôb a kovových súčastí, nakoľko budú podrobené drteniu. Zberný dvor je i napriek sprísneným pandemickým opatreniam otvorený v stredu a sobotu, avšak len pre obyvateľov Bieleho Kostola. (foto ilustračné prevzaté z netu)

Detail

04.01.2021

uz

Uznesenie vlády 808 - sprísnenie opatrení

Vláda Slovenskej republiky na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku schválila Uznesenie č. 808 zo dňa 31.12.2020. Text uznesenia nájdete v prílohe.

Detail

01.01.2021

PF 2021

Novoročný príhovor starostky

Milí spoluobčania, vstúpili sme do prvého dňa roku 2021. Nezačal sa práve uspokojivo z dôvodu pandemickej situácie, ktorá nás všetkých zasiahla začiatkom minulého roka. Nik z nás na túto skutočnosť nebol pripravený, nik nevedel čo nám to prinesie, vezme, aký to bude mať dopad. Rok 2020 bol iný ako tie predošlé. Avšak verím a želám si, aby nový rok 2021 bol lepší, želám si, aby sme sa čoskoro všetci opäť začali stretávať na kultúrnych, spoločenských, športových a dobrovoľníckych akciách. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú a spolupracujú s nami a tak participujú na rozvoji, spokojnosti a radosti žitia v obci. Jednotka v roku ktorý nastúpil, nech je začiatkom len dobrého a úspešného roku. Prajem Vám v mene svojom, poslancov OZ, zamestnancov OcÚ ten správny krok v ústrety k roku 2021, pevné zdravie, božie požehnanie, spokojnosť a pohodu. Nech Vám dlho prevláda novoročná nálada. Iveta Paulová, starostka (foto prevzaté z netu) Celý text nájdete v prílohe

Detail

29.12.2020

list primátora linka 13

Ako ďalej s MHD č.13

Tak ako sme už avizovali dávnejšie a podrobnejšie spísali v občasníku Bielokostolčan, snažíme sa už niekoľko mesiacov riešiť spoje z obce do Trnavy a späť. Určite ste sa už z médií dozvedeli, že sa už niekoľkokrát posúvala súťaž na prevádzkovateľa MHD. V čase súťaže nie je možné rokovať so súčasným prevádzkovateľom ARRIVA, ani prvým obstarávateľom - mestom Trnava. V decembri som požiadala pána primátora o predlženie zmluvy na MHD č. 13 po dobu ukončenia služby s ARRIVA, čo je v súčasnosti do 31.3.2021. Reakciu Trnavy vidíte na obrázku v prílohe. Avšak verím, že po ukončení súťaže na nového prevádzkovateľa MHD s pánom primátorom nájdeme vhodné a uspokojivé riešenie. Pozitívom je reakcia župana TTSK, ktorý na list reagoval ústretovo a momentálne sa prehodnocuje posilnenie prímestskej dopravy do Trnavy cez centrum obce Biely Kostol a späť. Len čo bude k dispozícii upravený cestovný poriadok (pravdepodobne od 10.1.2021), budete všetci včas informovaní. Čiže od 1.1.2021 nebude cez centrum obce prechádzať MHD č. 13 (verím že dočasne). Súčasný cestovný poriadok MHD č. 13 je zverejnený na web stránke obce. Bude prechádzať cez Rekreačnú ulicu (so zastávkami na tejto ulici) na Kočišské a naspäť do Trnavy. Iveta Paulová starostka obce

Detail

29.12.2020

autobus

Nový cestovný poriadok MHD, linky č.13

Dňa 27.12.2020 spoločnosť ARRIVA zaslala obci nový cestovný poriadok linky č.13 platný od 1.1.2021 (nájdete ho v prílohe). Nastanú nasledovné zmeny: - Zrušené sú zastávky BK Rybná, námestie, kostol. - Autobus pôjde vybranými spojmi (určilo si mesto ktoré) až na Kočišské len po Rekreačnej ulici. - Zastávka Biely Kostol, Rekreačná ul. je premenovaná na Rekreačná ul. a je obojsmerná. - Zastávka Biely Kostol, otoč je premenovaná na Kočišské, rázcestie a je obojsmerná. Trnavský samosprávny kraj rieši prímestskú dopravu, ktorá bude na základe požiadaviek starostky obce posilnená od 10.1.2021.Po schválení cestovného poriadku vás budeme včas informovať. Platné cestovné poriadky nájdete na web stránke obce na záložke Život v obci a podzáložke Doprava a spojenie.

Detail

22.12.2020

Vianočné darčeky od dobrých ľudí, ktoré potešili

Vianočné darčeky od dobrých ľudí, ktoré potešili

Dnes bol pre mňa nádherný deň i napriek tomu, že bolo šedivo a pršalo. Po obci sme s Martinkou, vedúcou kultúrnej a sociálnej komisie, rozdávali osamelým seniorom formou balíčkov trochu radosti, vďaky a úsmevu v tento predvianočný deň. Ľudskosť a láskavosť v ich tvárach boli pre nás tým najkrajším darom. Okrem tejto skupiny sme obdarili sociálne slabé rodiny a choré detičky. Zajtra ešte pokračujeme. Ďakujem všetkým úžasným ľuďom z obce, ale aj mimo nej, ktorí svojimi pozornosťami, ktoré podarovali cez nás, urobili mnohých veselšími a šťastnými. Iveta Paulová, starostka

Detail

22.12.2020

vianoce

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a v novom roku všetko dobré, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov Vám želá starostka obce a zamestnanci obecného úradu

Detail

21.12.2020

Vylož smeti

Aplikácia Vylož smeti od FCC Trnava

Aplikácia, ktorá myslí na vaše smeti za vás! Aj vy ste si značili termíny odvozu odpadu do kalendára? Už nemusíte. Šikovná aplikácia Vylož smeti vám vždy včas pripomenie, kedy sa u vás zastavíme. • Aplikácia je určená pre obyvateľov rodinných domov v obciach, v ktorých odvoz odpadu realizuje spoločnosť FCC • Je jednoduchá, prehľadná a praktická • Ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu na vašej adrese aj možnosť nastaviť si pripomienky na ich odvoz. • Stačí zadať svoju adresu a vybrať druh odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický odpad. • Pripomienky si môžete nastaviť pre vybrané komodity alebo pre všetky druhy vašich odpadov. • Nastavte si pripomienku v takom časovom predstihu, aký je pre vás najvhodnejší a už nikdy na svoje smeti nezabudnete. Podrobnosti nájdete v prílohe.

Detail

17.12.2020

Ako sa zodpovedne správať počas Vianočných sviatkov 1

Ako sa zodpovedne správať počas Vianočných sviatkov

Vedci a lekári pripravili rady, ako sa majú ľudia správať počas vianočných sviatkov 1.Ži v bubline – malej skupine rodiny alebo blízkych priateľov. 2.Dodržuj izoláciu – pred stretnutím s blízkymi dodržať aspoň 7-dňovú izoláciu, ak je to možné, nechať sa otestovať. 3.Nos stále rúško. 4.Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu. 5.Používaj viac telefón. 6.Separuj sa od ľudí. 7.Dodržiavaj hygienu - umývanie rúk, dezinfekcia, pravidelné vetranie a pri strebnutiach mimo bubliny nepodávať ruky. 8.Buď aktívny – napríklad prechádzka v prírode. 9.Izoluj sa pri príznakoch. 10.Informuj blízkych – ak sa infekcia koronavírusom potvrdí, je potrebné o tom informovať všetky blízke kontakty v posledných dňoch.

Detail

17.12.2020

vianoce

Od 19. decembra 2020 do 10. januára 2020 platí lockdown s viacerými výnimkami:

- cesta do zamestnania; - nákup základných potrieb v nevyhnutnom rozsahu; - cesta o banky, na poštu, po tovar objednaný online; - starostlivosť o blízku osobu; - cesta k lekárovi a do lekárne; - cesta na PCR a antigénové testovanie; - cesta na nákup pohonných hmôt; - starostlivosť o zvieratá; - návšteva medzi dvoma domácnosťami; - pobyt v prírode či individuálne športovanie; - cesta dieťaťa za rodičom; - cesta na rekreáciu; - cesta na bohoslužbu.

Detail

16.12.2020

Dočasná zmena úradných hodín na Obecnom úrade. 1

Dočasná zmena úradných hodín na Obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od pondelka 21.12.2020 vzhľadom na situáciu s COVID-19 zatvorený, vybavovať budeme len súrne žiadosti, ktoré môžete zaslať na obecný email obec@bielykostol.sk, alebo sa môžete informovať na tel.čísle 0911 551997. V stredu 23.12.2020 bude obecný úrad z technických príčin ZATVORENÝ. 24.12., 25.12.2020 – SVIATOK, 28.12.2020 – len telefonicky, prípadne emailom, 29.12.2020 - len telefonicky, prípadne emailom, 30.12.2020 - len telefonicky, prípadne emailom, 31.12.2020 – ZATVORENÉ, 1.1.2021 - SVIATOK

Detail

16.12.2020

olej vianoce

Šťastné a veselé Vinaoce bez odpadu

Aj Vianoce je možné prežiť ekologicky. Zbavte sa oleja po vyprážaní vianočného kapra či novoročných rezňov. Bielokostolčania, odovzdajte použitý olej na najbližšom mobilnom zbere vo Vašej obci dňa 12.02. 2021 (16-18h) pri obecnom úrade a vymeňte ho za OCOT alebo OLEJ. ...pre niekoho odpad, pre nás hodnotná surovina...

Detail

16.12.2020

l

Ambulancia MUDr. Cisárovej - oznam

Ambulancia MUDr. Cisárovej v dňoch 14.-23.12. ordinuje z karanténnych dôvodov v obmedzenom režime. Pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie, sa musia hlásiť telefonicky. Od 28.12.-31.12 ambulancia čerpá dovolenku, akútne stavy zastupuje MUDr.Sivák.

Detail

11.12.2020

Prečítajte si nový Bielokostolčan - občasník vydávaný obecným úradom v BK 1

Prečítajte si nový Bielokostolčan - občasník vydávaný obecným úradom v BK

Zaujíma Vás, čo sa v našej obci udialo a čo sa v najbližších mesiacoch pripravuje? Prečítajte si nový Bielokostolčan - občasník vydávaný obecným úradom v Bielom Kostole, kde sa to môžete dozvedieť. Nájdete ho v prílohe. V tlačenej podobe dostanete výtlačok všetci do poštových schránok pred Vianocami.

Detail

11.12.2020

ou

Začína druhý polčas volebného obdobia

Milí Bielokostolčania, dnes vstupujeme do druhého “polčasu” tohto volebného obdobia. Pred dvoma rokmi som spolu s poslancami pred verejnosťou prijala mandát riadiť našu obec. Hneď v začiatkoch sme si stanovili odvážne plány a ich realizáciou chceme vytvoriť spokojné bývanie a život v tejto obci. Môžem s čistým svedomím skonštatovať, že to čo sme si predsavzali, postupne napĺňame. I napriek koronakríze a niektorým obmedzeniam (najmä finančným) sa nám to darí. Obec sa dynamicky rozrastá, zvyšuje sa počet obyvateľov. Za tieto dva roky nám ich pribudlo skoro 500. Sme snáď najhustejšie obývanou obcou na Slovensku. A to prináša okrem pozitív i mnohé problémy, s ktorými sa snažíme postupne vysporiadať. O tom, čo všetko sa nám podarilo tento rok dosiahnuť, sa čoskoro dočítate v našom občasníku, ktorý obdržíte pred sviatkami do Vašich schránok. Som si vedomá toho, že nedokážeme niektorým naplniť ich predstavy a očakávania. Avšak nedá sa urobiť všetko hneď a zaraz. Denne sa potýkame s problémami, ktoré postupne riešime v rámci finančných, časových a personálnych možností. Okrem “drobností” sme sa pustili do veľkých projektov. Tým najdôležitejším je samozrejme výstavba Základnej školy. Naše plány a predsavzatia by sa nám nepodarilo napĺňať bez podpory a pomoci zástupcov obce - poslancov, zamestnancov OcÚ, našich dobrovoľníkov v obci (ktorých pribúda a veľmi sa tomu teším), pracovných partnerov a najmä spoluobčanov, ktorí nám dôverujú a pomáhajú milým slovom, uznaním a sú nám psychickou oporou. Všetkým týmto patrí veľké ĎAKUJEM. Máme pred sebou ďalšie dva náročné roky. Avšak verím, že spoločnými silami ich zvládneme prekonať. Iveta Paulová, starostka

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií