Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2183
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

06.11.2019

Nové priestory administratívy Obecného úradu v Bielom Kostole 1

Presťahovanie administratívy obecného úradu

Oznamujeme občanom, že administratíva obecného úradu- podateľňa, evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľností a ostatné poplatky, pokladňa, drobné stavby, cintorínska agenda, určenie súpisného a orientačného čísla, register adries, osvedčovanie podpisov a listín, rybárske lístky, je presťahovaná do budovy oproti hlavnému vchodu do obecného úradu, na Pionierske námestie č.17.

Detail

05.11.2019

Ďalší projekt participatívneho komunitného rozpočtu zrealizovaný 1

Ďalší projekt participatívneho rozpočtu zrealizovaný

Jednou zo slabých stránok obce sú prestarnuté stromy a okrasné kríky aj na tých plochách, ktoré tvoria zeleň. Je to prirodzený proces a aj to bol jeden z dôvodov, na základe ktorého naši občania vypracovali projekt Stromy pre krásu a úžitok. Veľmi sa tešíme ďalšiemu zrealizovanému projektu z participatívneho komunitného rozpočtu. Naši záhradkári a ďalší dobrovoľníci z obce sa nám postarali o výsadbu nových úžitkových a ovocných stromov. V obci nám ich pričinením na jar zakvitnú ovocné stromy na ploche na Cintorínskej ulici a budú slúžiť pre výchovu a vzdelávanie pre našich najmenších - škôlkarov a ostatných záujemcov. Stromy pribudli aj pri pošte a pred valom od Ružindolskej cesty a pri hlavnom kríži na začiatku obce. Okrem týchto vysadených stromov pribudnú v obci na jar stromy,okrasné kríky a zeleň v rámci dotačných projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ďakujem všetkým , ktorí sa pričiňujú o rozvoj a skrášlenie našej obce. Iveta Paulová, starostka obce

Detail

24.10.2019

Mesiac úcty k starším. 2

Mesiac úcty k starším.

V tieto dni sme si uctili našich seniorov akciou, ktorá v mnohých iste zanechá milú spomienku. V hojnom počte za účasti starostky, dôstojného pána farára, poslancov, zamestnancov OcÚ predsedníčky klubu dôchodcov a našich seniorov sme si pripomenuli chvíle a spomienky na tých najdrahších – našich seniorov. Seniorský vek nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a nadhľad a plnohodnotne prežitý doterajší život. Pripravili sme pre nich kultúrny program – divadelné predstavenie Bičianka z doliny, s ktorým sa predstavili členovia ochotníckeho divadelného súboru z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. K vydarenej akcii prispeli i naši dobrovoľníci – J. Dzíbelová, p. Kordiak, M. Tižináková, ktorým patrí ozaj veľké ĎAKUJEM. Vďaka patri aj zamestnankyniam OcÚ za prípravu akcie a poslancom A. Hamran Podstrelenej, P. Binovskému, M. Hrubému a J. Tižinákovi za pomoc počas akcie. Na dotvorenie atmosféry pripájame zopár fotografií. Iveta Paulová - starostka

Detail

23.10.2019

kolotoče

Kolotoče

Tento rok počas hodov v Bielom Kostole sa môžete tešiť na kolotoče, ktoré budú od piatku do nedele umiestnené za poštou smerom k veľkoskladu nápojov.

Detail

21.10.2019

Futbalový zápas 1

Futbalový zápas

Pozvánka na zápas A mužstva

Detail

16.10.2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Detail

15.10.2019

Kvety a spomienkové predmety ku sviatku všetkých svätých - Kvety FlowerService 1

Kvety a spomienkové predmety ku Sviatku všetkých svätých

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, firma Kvety FlowerService v obci Biely Kostol Vám ponúka možnosť nákupu kvetov a spomienkových predmetov na hroby Vašich blízkych. Kontakt: Rybná 71, Biely Kostol 91934 tel.: +421 908 133 242 web: www.flowerservice.sk

Detail

10.10.2019

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

OcÚ v Bielom Kostole organizuje zájazd na muzikál Cyrano z predmestia dňa 29.11.2019 (piatok) o 19:00 h. v divadle Nová Scéna Bratislava. Cena: 23,- eur (lístok a autobus). Odchod autobusu o 17:00 h. spred OcÚ v Bielom Kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0911551997 alebo na OcÚ. - legendárny slovenský muzikál sa vracia...

Detail

04.10.2019

Plán udržateľnej mobility mesta Trnava. 1

Plán udržateľnej mobility mesta Trnava.

V rámci projektu Plán udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčného územia bude do konca októbra uskutočnená séria dopravných prieskumov, zisťovanie dopravného správania v domácnostiach,prieskum dopravy na hraniciach územia, prieskum dopravy v riešenom území, automatické sčítanie dopravy a smerový dopravný prieskum i dopytovanie cestujúcich v autobusovej, vlakovej a automobilovej doprave. Vzhľadom k tomu, že naša obec sa nachádza v Mestskej funkčnej oblasti Trnava je možné, že Vás osoby vykonávajúce prieskum oslovia a položia Vám otázky týkajúce sa vyššie uvedených oblastí. Žiadame Vás o ústretovosť a komunikáciu s nimi, pretože informácie a údaje získané pri tomto prieskume budú dôležitými podkladmi pre vytvorenie kvalitného Plánu udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčného územia. Ďakujeme za pochopenie i za to, že nám pomôžete zlepšiť dopravnú situáciu v meste Trnava a jeho okolí.

Detail

02.10.2019

Odpisovanie elektromerov v domácnostiach. 1

Odpisovanie elektromerov v domácnostiach.

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že od 4.10.2019 (piatok) do 9.10.2019 (streda) bude poverený pracovník odčítavať stav elektromerov v domácnostiach. Za spoluprácu ďakujeme.

Detail

30.09.2019

1

Poďakovanie dobrovoľníkom za obecnú brigádu.

Sobotňajší deň bol pre našu obec pracovný. Slniečko síce bolo skúpe, a pred obedom sa spustil dážď, ale nadšenie dobrovoľníkov neodradil ani tento fakt. Všetci, čo ste prišli, ste vykonali kusisko záslužnej roboty. Mužské pokolenie sa popasovalo s orezávaním náletových drevín a úpravou tují na cintoríne, kosilo sa, upratovalo sa, renovovali sa lavičky. Pričinili sa o to záhradkári, poslanci, poľovníci a ostatní dobrovoľníci. Ženy sa zas popasovali s prednou časťou cintorína a vyčistilo sa upravilo sa okolie OcÚ a COOP Jednoty. Veľké poďakovanie patrí najmä členkám klubu dôchodcov, ktoré boli príkladom pre mladšie generácie. Sklamaním bola brigáda na detskom ihrisku, ktorá sa nekonala z dôvodu nezáujmu mladých mamičiek a oteckov. Zachrániť sa to snažila jedna z nich spolu s dvoma malými deťmi a na pomoc je prišiel neskôr aj manžel. I napriek tomu, som osobne bola dojatá a milo prekvapená z tak hojnej účasti. Poďakovanie patrí aj dvom našim stáliciam dobrovoľníkov, ktorí sa postarali o naše žalúdky. Výborný guľáš navaril Vilko Čimbora a koláčiky napiekla Janka Dzíbelová. Som presvedčená, že táto akcia bola inšpiráciou aj pre ostatných do budúcna. Veď obec si krášlime pre seba.

Detail

27.09.2019

8

Dôchodcovia na výlete.

Predsedníčka klubu dôchodcov zorganizovala púť do Velehradu. V nádhernej Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda odslúžil svätú omšu náš dôstojný pán farár Peter Mikula z farnosti Bieleho Kostola a Ružindola. Pre účastníkov púte tento deň a jeho duchovný rozmer ostane dlho v spomienkach. Vďaka všetkým za pekne zorganizovaný výlet a hlavne super typ na výlet.

Detail

27.09.2019

Jesenná brigáda v obci - 28.92019 (sobota). 1

Jesenná brigáda v obci - 28.9.2019 (sobota).

Všetky zdravé ruky sú vítané na sobotnú akciu - jesennú brigádu v našej obci, ktorej zraz bude na parkovisku pred Obecným úradom o 9:00 hod, kde si rozdelíme "rajóny". Hlavným miestom brigády bude cintorín, kde sa budú prerezávať stromy a kompletne čistiť celý cintorín najmä jeho zadná časť. Uvítame podnety od občanov, kde by bolo vhodné prečistiť stromy, kríky a verejné priestranstvo. Občerstvenie počas brigády bude zabezpečené.

Detail

25.09.2019

Pošta v Bielom Kostole..... 1

Pošta v Bielom Kostole.....

bude dňa 26.9.2019 (štrvtok) z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Detail

23.09.2019

Stretnutie folklórnych súborov v obci Biely Kostol.

Stretnutie folklórnych súborov v obci Biely Kostol.

Sobotné poobedie ste mohli prežiť v spoločnosti úžasných ľudí, ktorí uctievajú ľudové tradície a hodnoty minulosti. V našej obci sme zorganizovali krásnu akciu: Obnova kultúrnych tradícií – stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol. Veľmi si vážim, že našu akciu prišli podporiť aj moji priatelia – starostovia obcí Ružindol, Borová, Križovany nad Dudváhom, Zeleneč. Ďakujem najmä nášmu FS Bílokostolčané za zorganizovanie akcie a členkám klubu dôchodcov za napečené koláčiky. Vďaka patrí aj TTSK, ktorý akciu finančne podporil.

Detail

19.09.2019

1

Rozlúčka s letom....

Rozlúčka s letom je úspešne za nami. Počasie nám prialo a tak sme sa na futbalovom ihrisku stretli v hojnom počte. Prišli deti s rodičmi, starými rodičmi, stretli sa tu priatelia, známi. Pobavili sme sa, zahrali, zašportovali , zaskákali v trojnohaviciach, vyskúšali Bubble nafukovacie lopty. Atrakciou bol aj nafukovací vlak. S veľkým záujmom sa stretlo opekanie špekačiek a slaninky. Zasúťažili sme si v strielaní jedenástok. Detičky si zaspomínali na leto formou kresieb. O zábavu celé popoludnie sa nám postarala skupina Plastik – Paľko a Zuzka. V prílohe Vám prinašame zopár spomienok v podobe fotografií. Tešíme sa, že naša obec ožíva.

Detail

17.09.2019

ASEKOL SK - zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v Bielom Kostole. 1

ASEKOL SK - zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v Bielom Kostole.

Dnešným dňom 17.9.2019 máte možnosť v obci Biely Kostol separovať elektroodpad, ktorý môžete vyhodiť do červeného kontajnera od firmy ASEKOL SK umiestneného pri pošte na Pionierskom námestí.

Detail

17.09.2019

Stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol

Stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol

Pozývame všetkých, ktorí si ctia tradície a milujú folklór, aby si s nami spoločne pripomenuli neoceniteľnú históriu a s ňou späté kultúrne zvyky a tradície. Dňa 21. septembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Bielom Kostole uskutoční podujatie Obnova kultúrnych tradícií - stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol. Akcia sa koná s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Detail

13.09.2019

1

Nové lavičky v našej obci.

V obci sa nám podarilo osadiť nové lavičky, postupne pribudnú po celej obci, tam kde to bude možné, ďakujeme Jankovi Tižinákovi a našim mládencom - pracovníkom obce za pomoc pri ich realizácii.

Detail

12.09.2019

Zmeny cestovných poriadkov - propomienkovanie. 1

Zmeny cestovných poriadkov - propomienkovanie.

Do 30.9.2019 bude možné pripomienkovať súčasne platný cestovný poriadok pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 a to písomne alebo e-mailom dopravcovi (viď prílohu) a na vedomie TTSK, odbor dopravnej politiky. Viac info v prílohe.....

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail