Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekty

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Biely Kostol

Obec Biely Kostol zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 

Prioritná os: 2 - Energetika  
Opatrenie:    2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biely Kostol
Popis projektu: Obec Biely Kostol zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 86 svietidiel a osadených 58 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 35 109,72 kWh/rok

 

Miesto realizácie projektu:                                          Biely Kostol

Výška poskytnutého príspevku:                                   120 143,00 €

Dátum začatia realizácie projektu:                               10/2014

Dátum skončenia realizácie projektu:                           08/2015

 

Názov riadiaceho orgánu:                                           Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu:                        www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu:                  www.opkahr.sk

footer  

Infolist na stiahnutie - tu ku stiahnutiu .pdf, 144,65 kB

 tabula2