Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 255x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2319x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 7933x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 7882x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 222x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 7862x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 7949x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 241x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 276x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 223x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 230x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 220x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 261x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 221x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 318x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 235x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 334x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 326x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 292x | 12.09.2017

Stránka

  • 1