Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 743x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 3,357x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 9,349x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8,947x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 550x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8,715x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8,916x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 539x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 695x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 520x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 496x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 478x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 573x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 699x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 680x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 205x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 532x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 1,193x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 926x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 1,026x | 12.09.2017

Stránka

  • 1