Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 524x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2962x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8984x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8605x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 414x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8454x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8593x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 424x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 542x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 409x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 394x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 375x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 445x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 458x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 531x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 96x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 404x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 967x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 647x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 649x | 12.09.2017

Stránka

  • 1