Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 216x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2238x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 7814x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 7783x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 184x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 7780x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 7841x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 200x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 227x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 186x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 191x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 182x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 214x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 184x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 268x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 199x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 291x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 273x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 227x | 12.09.2017

Stránka

  • 1