Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 274x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2358x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8025x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 7936x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 238x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 7901x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8004x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 255x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 294x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 234x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 242x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 234x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 276x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 236x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 339x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 249x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 364x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 344x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 303x | 12.09.2017

Stránka

  • 1