Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 379x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2677x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8686x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8322x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 343x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8228x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8325x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 351x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 432x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 340x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 333x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 313x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 370x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 327x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 438x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 25x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 335x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 756x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 477x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 400x | 12.09.2017

Stránka

  • 1