Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 162x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2092x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 1720x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 1521x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 137x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 1475x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 1486x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 145x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 159x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 138x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 138x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 137x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 161x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 139x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 194x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 154x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 162x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 183x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 144x | 12.09.2017

Stránka

  • 1