Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 174x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2122x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 2785x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 2637x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 145x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 2619x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 2627x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 160x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 172x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 149x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 151x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 148x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 172x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 150x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 210x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 164x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 173x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 203x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 157x | 12.09.2017

Stránka

  • 1