Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 414x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2789x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8831x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8441x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 369x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8340x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8435x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 386x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 479x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 363x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 359x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 335x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 399x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 356x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 478x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 52x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 360x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 813x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 537x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 446x | 12.09.2017

Stránka

  • 1