Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 204x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2216x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 6940x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 6828x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 174x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 6835x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 6896x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 188x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 216x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 177x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 181x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 175x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 205x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 176x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 252x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 190x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 243x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 258x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 208x | 12.09.2017

Stránka

  • 1