Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 222x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2255x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 7843x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 7802x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 190x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 7799x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 7857x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 208x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 240x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 191x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 202x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 189x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 224x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 191x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 274x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 206x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 299x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 282x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 236x | 12.09.2017

Stránka

  • 1