Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 187x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2171x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 4872x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 4741x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 158x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 4727x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 4762x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 174x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 189x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 161x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 166x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 160x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 188x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 162x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 230x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 177x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 185x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 228x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 169x | 12.09.2017

Stránka

  • 1