Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 400x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2736x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8769x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8384x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 361x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8290x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8380x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 370x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 458x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 353x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 348x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 326x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 385x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 343x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 456x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 40x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 351x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 786x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 510x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 421x | 12.09.2017

Stránka

  • 1