Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 688x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 3,204x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 9,232x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8,838x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 508x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8,624x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8,807x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 507x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 642x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 483x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 461x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 450x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 538x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 645x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 629x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 167x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 488x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 1,135x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 829x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 937x | 12.09.2017

Stránka

  • 1