Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 338x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2535x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8414x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8177x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 303x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8094x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8191x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 310x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 366x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 306x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 296x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 278x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 332x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 282x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 401x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 299x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 586x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 416x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 357x | 12.09.2017

Stránka

  • 1