Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

OcÚ

Zmena stránkových hodín Obecného úradu v Bielom Kostole

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 a ochrany zdravia občanov Obec Biely Kostol pristupuje k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Stránkové hodiny budú od pondelka 19. októbra 2020 až do odvolania upravené nasledovne:
PONDELOK 13:30-15:30
UTOROK 10:00-12:00
STREDA 11:00-12:00 15:00-17:00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK nestránkový deň
Stránky budú vybavované cez okno od lekárne, pristupujte prosím s riadnym prekrytím úst a nosa ochranným rúškom, šatkou alebo šálom. Žiadame Vás o použite pripravenej dezinfekcie a dodržiavanie potrebného odstupu (2 m).
Prosíme občanov, aby prednostne využívali na komunikáciu s obecným úradom e-mail alebo telefón. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom:
e-mailu: obec@bielykostol.sk alebo
telefonicky na čísle 0911 551 997
Za pochopenie a rešpektovanie pokynov ďakujeme.
celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
zvončín

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy v Zvončíne

Obec Zvončín vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy v Zvončíne. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
ÚVZ

Nové opatrenia ÚVZ platné od 15.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenia platné od 15.10.2020. Opatrenia nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Obecný úrad bude od 13.10. do 16.10. zatvorený 1

Obecný úrad bude od 13.10. do 16.10. zatvorený

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Bielom Kostole bude v čase od 13.10. do 16.10. 2020 z dôvodu karantény zatvorený. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Uznesenie vlády 645 - zákaz zhromažďovania 3

Uznesenie vlády 645 - zákaz zhromažďovania

Vláda zakazuje s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov; celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
deň úcty k starším

Deň úcty k starším

Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.
Mesiac október je venovaný starším – našim seniorom. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
V úcte Vás máme po celý rok, nielen v mesiaci október. Ide skôr len o symboliku jesene - jesene Vášho života. Ste našimi oporami už od mlada, studnicou múdrosti, znalostí, skúseností, ktoré ste nám predávali a predávate po celé obdobie Vášho života. Ste zdrojom nekonečnej lásky a nehy. Ste nám veľkým vzorom a máme sa od vás čo učiť a za to veľká vďaka.
Obzvlášť v tomto poslednom období, kedy bojujeme s pandémiou, si Vás snažíme ochrániť ešte viac.
Ste naše krehké, zraniteľné bytosti a pritom silné osobnosti, ktoré mali ťažký život v mnohých oblastiach.
Dovoľte, aby som vám v mene našej obce, jej zástupcov ale aj v mene mojom z úprimného srdca zaželala božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí. Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany vašich najbližších.
Iveta Paulová, starostka
celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
zomos

Analýza transparentnosti obcí Slovenska do 5 tis. obyvateľov

Združenie občanov miest a obcí Slovenska vykonalo Analýzu transparentnosti obcí do 5 tis. obyvateľov. Pri hodnotení určili štyri základné oblasti porovnania – informácie o orgánoch obce, o hospodárení, sledovali ako obec zapája obyvateľov do rozhodovania a formu komunikácie. Pri poslednom ukazovateli sledovali najmä schopnosť obcí komunikovať prostredníctvom elektronickej schránky. Naša obec bola úspešná a hodnotená v skupine A- s výsledkom 72,31. Bližšie údaje o analýze si môžete v prílohe. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Ďaľšie nádoby na zber biologického kuchynského odpadu v obci 1

Ďaľšie nádoby na zber biologického kuchynského odpadu v obci

Od piatka pribudnú pre obyvateľov Bieleho Kostola do ďalších lokalít 120 l nádoby na kuchynský biologický odpad:
- na rohu ul.Stromová a Rybná
- na rohu ul. Krátka a Atletická
- na ul. Poľovnícka pri plote MŠ oproti biliard klubu London celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nové urnové miesta na cintoríne

Aj tieto témy sú bohužiaľ súčasťou života. V priebehu leta obec vybudovala urnovú plochu pre 40 urnových hrobových miest. Cena jedného hrobového miesta je 100 eur, prenájom na 10 rokov činí 24 eur. Bližšie informácie Vám poskytne pracovníčka OcÚ, Ing. Anežka Levčíková.
Fotodokumentáciu nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Zásady predchádzania vzniku požiarov vo vykurovacom období 1

Zásady predchádzania vzniku požiarov vo vykurovacom období

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje na zásady predchádzania vzniku požiarov vo vykurovacom období a s tým spojené povinnosti. Článok "A zima je tu zas - vykurovacie obdobie" nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
OCÚ BK

Zmena úradných hodín obecného úradu

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu, prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 a ochrany zdravia občanov Obec Biely Kostol pristupuje k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade. Úradné hodiny budú od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania upravené nasledovne:
PONDELOK 10:00-12:00 13:30-15:30
UTOROK 10:00-12:00
STREDA 10:00-12:00 15:00-17:00
ŠTVRTOK neúradný deň
PIATOK 10:00-12:00

Vstup bude povolený len s ochranou tváre, resp. riadnym prekrytím úst a nosa ochranným rúškom, šatkou, šálom. Pri vstupe do budovy použite pripravenú dezinfekciu a dodržujte prosím potrebný odstup (2 m).
Prosíme občanov, aby prednostne využívali komunikáciu prostredníctvom emailu alebo telefónu. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: obec@bielykostol.sk alebo telefonicky na čísle 0911 551 997.
Za pochopenie a rešpektovanie pokynov ďakujeme.

celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie núdzového stavu na území SR 5

Vyhlásenie núdzového stavu na území SR

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 1.októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní Uznesením vlády č. 587 z 30. septembra 2020. Uznesenie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Pošta v Bielom Kostole

Pošta ZATVORENA - 29.9.2020

Oznamujeme občanom, že pošta v Bielom Kostole bude dňa 29.9.2020 (utorok) z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.
Vedenie pošty ďakuje za pochopenie. celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
OcU

Oznam o zatvorenení Obecného úradu v Bielom Kostole

Oznamujeme občanom, že dňa 28.9.2020, t.j. v pondelok, bude Obecný úrad v Bielom Kostole z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 27. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena miesta konania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva 1

Zmena miesta konania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bielom Kostole sa bude konať dňa 23.septembra 2020 o 17:30 hod. v kultúrnom dome v Bielom Kostole za účasti verejnosti pri dodržaní všetkých hygienických a protiepidemických opatrení. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
13

Informácia o možnom zrušení linky MHD č.13

V posledných dňoch sa po obci začali šíriť otázky, ako to bude s linkou č 13 MHD.
Situáciu s linkou 13 MHD riešime už dávnejšie, nakoľko mesto Trnava začalo Verejné obstarávanie na prepravcu. Obec Biely Kostol (ako jediná obec kde chodí MHD) bola do tohto procesu zapojená ako druhý objednávateľ služby (hlavný objednávateľ je mesto Trnava). Požiadavky na obec zo strany mesta boli nereálne. Súčasná platná zmluva, ktorú máme s ARRIVA za poskytovanie tejto služby činí 17 tisíc eur ročne. Trnava od nás požadovala sumu 35 tisíc euro/rok. Voči tomuto sme dali pripomienku a požadovala som vysvetlenie tohto enormného navýšenia ceny. Tak ju znížili na 32 tisíc eur/rok. Skontaktovala som sa s technickým riaditeľom ARRIVA, ktorý mi potvrdil nereálnosť navrhnutej sumy zo strany mesta. Na základe toho som požiadala o stretnutie s kompetentnými z mesta a aj pánom primátorom a výsledkom bol list od pána primátora o zrušení linky 13 cez Biely Kostol k 1.1.2021. Následne som o pomoc požiadala vedenie ARRIVA, či by bolo možné pokračovať v spolupráci priamo s nimi. Avšak nakoľko sú v súčasnosti v rokovaní s mestom Trnava, nemôžu danú záležitosť riešiť s našou obcou. Môžem ziniciovať stretnutie s GR ARRIVA až koncom septembra a to mám v pláne. Zároveň som v rámci projektu Plánu územnej mobility (PUM) mestských funkčných oblasti (MFO) Trnava niekoľkokrát požiadala o zapracovanie požiadavky na MHD č.13. Moja požiadavka nebola rešpektovaná a nik mi z prítomných zo strany mesta Trnava na viacerých rokovaniach nevedel uviesť dôvody. Pomoc nám neoficiálne ponúkol TTSK, kde sa bude hľadať spôsob posilnenia prímestskej dopravy cez obec. Aj z toho dôvodu je potrebné, aby ste sa k spojom vyjadrovali tak, ako je zverejnené na stránke obce. Pripomienky je potrebné posielať priamo na TTSK.
celý text

ostatné | 19. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
pes

Zatúlaný psík

Našiel sa zatúlaný psík yorkshire, majiteľ sa môže kontaktovať na tel. č.0910 777 557 dnes do 15.30 hod. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
separácia odpadu

Informácie o odpadovom hospodárstve a správnej separácii odpadu

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom v našej obci a pokyny k správnej separácii odpadu nájdete na web stránke obce na záložke Život v obci, podzáložke Odpadové hospodárstvo. celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
lek

Obvodná lekárka - oznámenie o neprítomnosti

Dňa 14.9.2020 (pondelok) bude ambulancia MUDr. Cisárovej zatvorená z dôvodu lekárskeho kongresu. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
autobus

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Od 14.9.2020 do 30.9.2020 majú občania možnosť posielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestových poriadkov. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom súbore. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka - oznam o čerpaní dovolenky 1

Obvodná lekárka - oznam o čerpaní dovolenky

Ambulancia MUDr. Cisárovej bude dňa 8.9.2020, t.j. v utorok ZATVORENÁ z dôvodu čerpania dovolenky.
Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
smetné nádoby

Označovanie smetných nádob

V najbližších dňoch sa začínajú identifikovať nádoby na zmesový komunálny odpad v domácnostiach. Označených bude len toľko nádob v domácnosti, koľko je možné používať v zmysle VZN 2/2016 - §10.
Identifikácia nádob je prvým krokom k novému prístupu triedenia odpadov v obci.
Budúci týždeň obdržíte do schránok informáciu o termíne označovania smetných nádob v jednotlivých uliciach obce. V uvedených dňoch bude potrebné sprístupniť nádobu (nádoby) k jej označeniu. Nádoby a kontajnery sa v bytových domoch budú riešiť po dohovore so správcami.
Začne sa v uliciach v starej časti obce - ul. Rybná, Viničná, Poľovnícka, Pionierske nám, Vysoká, Atletická, Stromová, Poľná. Následne prebehne identifikácia v uliciach nových častí obce.
(foto ilustračné) celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Obnova fasády kostola Krista Kráľa

Ďalšia ušľachtilá a krásna aktivita v našej obci zásluhou miestneho pána farára, Petra Mikulu.
Obnova fasády sa realizuje z príspevkov veriacich. ĎAKUJEME. Fotky z prác pri obnove fasády nájdete na priložených fotografiách.
celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nový cintorínsky kríž

V týchto dňoch mnohí postrehli, že sa na podnet obyvateľov obnovoval cintorínsky kríž. Pôvodný zámer-obnoviť ten starý sa ukázal ako nereálny vzhľadom k stavu dreva kríža.
A tak sa vyhotovil nový kríž, ktorý bol v nedeľu posvätený miestnym pánom farárom, Petrom Mikulom a dnes i napriek nepriaznivému počasiu osadený na miestnom cintoríne pri dome smútku.
Veľká vďaka patrí pánom Štefanovi Jakabovičovi a Pavlovi Kováčovi za zhotovenie kríža. Socha Ježiša bola dovezená až z Poľska a zafinancovala ju osoba, ktorá chce zostať v anonymite.
ĎAKUJEME
Fotodokumentáciu nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
škola

Milí škôlkari a školáci,

letné prázdniny sa skončili a zajtra sa po dlhšej dobe vraciate do svojich tried, k svojim kamarátom, spolužiakom. Určite sa už všetci tešíte.
Najviac očakávaní majú najmä tí, ktorí prvý krát nastupujú do škôlok a naši prváčikovia.
Želáme Vám všetkým v školskom roku 2020/2021 najmä veľa zdravia, nových zážitkov, radosti, nových priateľstiev a školákom nových poznatkov.

Starostka, poslanci OZ a zamestnanci Obecného úradu
(obrázok prevzatý z google)
celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Spomienka na SNP - 76. výročie

V sobotu sme si pripomenuli 76.výročie SNP i v našej obci.
Ďakujem všetkým, ktorí si prišli uctiť túto pietnu spomienku na našich hrdinov k pamätníku padlých pred miestnym cintorínom v Bielom Kostole.
celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
SNP

Kladenie venca pri príležitosti 76. výročia SNP

I tento rok si zaspomíname na hrdinov, ktorí bojovali v SNP. Do SNP sa zapojila časť trnavskej posádky a v rámci nej i branci z Bieleho Kostola. Trnavská posádka sa ako jediná vojenská posádka zo západného Slovenska pridala na stranu povstalcov. Z Bieleho Kostola sa zúčastnilo SNP 17 osôb.
Netreba zabúdať ani na tých, ktorí boli po porážke povstania odvlečení do nemeckého zajatia. (Text prevzatý z monografie Biely Kostol). Pietna spomienka na účastníkov SNP - kladenie venca sa uskutoční v našej obci v sobotu 29.8.2020 o 15:00 h pri pamätníku padlých hrdinov na miestnom cintoríne.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
ZŠ Ružindol

Pokyny ZŠ s MŠ Ružindol k otvoreniu nového školského roka 2020/2021

Vzhľadom na situáciu s nákazou vírusom COVID-19 a na základe usmernení ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva, sa bude otvorenie školského roka 2020/2021 realizovať na základe špecifických pokynov.
Všetky informácie potrebné k otvoreniu školského roka v základnej škole nájdete na webovej stránke Základnej školy s materskou školou Ružindol:
https://skolaruzindol.edupage.org/news/#news-633 celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
požiar

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 28.8.2020 8:00 hod. Podrobnosti si môžete prečítať v prílohe. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nádoby na kuchynský odpad z domácností

Milí obyvatelia,
dnes nám boli do obce dodané nádoby na kuchynský odpad z domácnosti. Ide o testovanie stanovíšť a objemu nádob. Keďže máme problém už nájsť miesto, kde by bola táto nádoba vhodná, budem povďačná každému podnetu. Momentálne sa 120 l nádoby nachádzajú na Pionierskom námestí na parkovisku OcÚ, na ul. Potočná pred bytovkou č 36, na ul. Hlavná pred BD č.3, na konci Poľnej ulice za kontajnermi na sklo (nie je na obrázku) a na Strednej ul. vedľa transformátora.
Zatiaľ testujeme tieto menšie nádoby, ak prax ukáže, že je potrebné mať väčšie - 240 l, vymenia sa. Zvoz je každý týždeň. V týchto dňoch dostanete do schránok aj letáky. V prílohe si môžete pozrieť fotky umiestnenia nádob.

celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 15
posledná