Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

o

Rekonštrukcia Ľadovej ulice

Vážení občania,
dňom 25.2.2020 sa začne s rekonštrukciou Ľadovej ulice. Prosíme, aby ste rešpektovali nariadenia dodávateľa stavby, firmy CESTY NITRA. Ukončenie stavby sa predpokladá do konca marca 2020.
celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
hydina

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu choroby zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa ruší veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané dňa 17.1.2020 v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy u drobnochovateľa v pásme dohľadu v katastrálnom území obcí - bližšie informácie nájdete tu celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Ako správne triediť sklo?

Informácie o skle,o jeho triedení a recyklácii nájdete v prílohe.

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá :​
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
m

Mariášový turnaj vo Voderadoch

Obec Voderady Vás pozýva na Mariášový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 21.03.2020 v kultúrnom dome vo Voderadoch. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Detský karneval v Bielom Kostole

Nedeľňajšie popoludnie v KD patrilo našim deťom. Fašiangové obdobie bolo spestrené detským karnevalom, na ktorom sa stretli s princeznami, spidermanmi, pirátmi a ďalšími postavičkami. Zavítali k nám aj traja tučniaci, ktorí formou hier, súťaží a zábavy vytvorili deťom radosť, smiech a dobrú náladu. K fašiangom patria i šišky a iné dobroty, o ktoré sa postarali naše stále dobrovoľníčky, Janka Dzíbelová a Janka Šuríková. Krásna výzdoba bola zhotovená deťmi z Materskej škôlky. Záverom by som chcela poďakovať členkám kultúrnej komisie, ktoré pripravili milé podujatie nielen deťom, ale aj ich rodičom. ĎAKUJEM. Atmosféru akcie si môžete pozrieť na fotodokumentácii. celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
degustácia

43. ročník degustácie tichých vín

Dňa 8.marca 2020 (nedeľa) sa v čase od 13:00 hod.do 19:00 hod. uskutoční v sále Kultúrneho domu v Bielom Kostole verejná ochutnávka vín. Bližšie informácie nájdete v prílohe na plagáte. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 4/2019 ÚP Biely Kostol 1

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 4/2019 ÚP Biely Kostol

Obec Biely Kostol v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Biely Kostol“
Obstarávateľ: Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Bielom Kostole počas úradných hodín do 19.2.2020
Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods.6 zákona predkladať na adresu : Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
c

Prednáška Vplyv čreva na imunitu

Rodinný klub Biely Kostol Vás pozýva na zaujímavú prednášku Vplyv čreva na imunitu. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom plagáte. celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
karneval

Detský karneval

Milé deti, milí rodičia,
dňa 16. februára 2020 sa v našej obci uskutoční Detský karneval, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte. Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prezentácia starostky obce na stretnutí s občanmi

Prezentáciu starostky obce zo stretnutia starostky a poslancov OZ s obyvateľmi Bieleho Kostola, ktorá sa konala dňa 29.1.2020, si môžete pozrieť v prílohe. celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Stretnutie starostky a poslancov OZ s občnami obce Biely Kostol

Dňa 29.1.2020 v podvečerných hodinách sa obyvatelia obce stretli so starostkou a poslancami, aby podiskutovali o dianí a plánoch obce na nasledujúce obdobie. Osobne oceňujeme účasť novousadlíkov na stretnutí a samozrejme všetkých, čo mali záujem a prišli. Vyše sto obyvateľov sa zaujímalo o plány rozvoja, ale aj o riešenie mnohých súčasných problémov v obci. Jednoznačne a konkrétne sa problémy pomenovali a veríme, že odpovede na otázky boli dostačujúce (bohužiaľ nie vždy uspokojivé). Stretávanie sa s našimi občanmi na takýchto verejných zhromaždeniach je prínosom pre nás všetkých. Na fotodokumentácii je krátka ukážka prezentácie ako aj atmosféra stretnutia. celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
latino

Latino pre ženy

V Bielom Kostole sa bude tancovať Latino pre ženy, bližšie informácie nájdete na plagáte. celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
TAVOS _ Nový spôsob fakturácie  1

TAVOS _ Nový spôsob fakturácie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
pozvánka

Pozvánka na stretnutie s občanmi obce Biely Kostol

Starostka obce a a poslanci Obecného zastupiteľstva srdečne pozývajú občanov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2020 v Kultúrnom dome v Bielom Kostole. Bližšie informácie nájdete v pozvánke v prílohe. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Hromadný úhyn hrdličiek v obci Biely Kostol 1

Hromadný úhyn hrdličiek v obci Biely Kostol

Občania obce upozornili obecný úrad na hromadný úhyn hrdličiek v obci. Stanovisko k úhynu od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
h

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava nariaďuje vykonať opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Opatrenia sú uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020 1

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020 prejednaný na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15. januára 2020 nájdete tu celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
zv

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zvončín

Obec Zvončín vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra. Bližšie informácie nájdete tu. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020 1

Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020

Participatívny rozpočet (ďalej PR) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce.Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku. Ak máte nápad ako zlepšiť vaše okolie či skvalitniť život ľudí vo svojej obci, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu. Dňa 28.1.2020 sa v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Začiatok stretnutia je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´.
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
2

Zber vianočných stromčekov

Od pondelka 13.1.2020 do piatku 17.1.2020 bude v obci prebiehať zber vianočných stromčekov. Vianočný stromček môžete vyložiť pred dom alebo k najbližšiemu stojisku smetných nádob. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
kolaz 2

PF 2020

Milí spoluobčania,
včera sme privítali opäť ďalší rok – rok 2020. Už pri pohľade na toto číslo sa vynárajú otázky, či aj v skutočnosti bude tento rok niečím výnimočný, iný, neopakovateľný. Tak ako číslo 2020.
Mnohí z Vás sa určite v prvý deň v roku zamysleli nad rokom predchádzajúcim a prebehli mysľou, čo Vás čaká v tomto roku. A dali si aj predsavzatia.....
celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
v

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020 Vám želá starostka a zamestnanci Obecného úradu v Bielom Kostole celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Úradné hodiny Obecného úradu cez sviatky: 1

Úradné hodiny Obecného úradu cez sviatky:

Pondelok 23.12.2019 8:00-12:00 13:00-15:30
24.12.2019 sviatok
25.12.2019 sviatok
26.12.2019 sviatok
Piatok 27.12.2019 8:00-12:00
Pondelok 30.12.2019 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok 31.12.2019 ZATVORENÉ
01.01.2020 sviatok
Od 02.01.2020 už platia bežné úradné hodiny Obce Biely Kostol.
celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Práve vyšiel nový Bielokostolčan 1

Práve vyšiel nový Bielokostolčan

Zaujíma vás čo sa dialo tento rok v našej obci? Môžete sa o tom dočítať v najnovšom vydaní Bielokostolčana december 2019, ktorý nájdete čoskoro vo svojich poštových schránkach a tiež v prílohe tejto správy. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
MŠ

Oznámenie o prerušení prevádzky v MŠ

Riaditeľstvo MŠ Biely Kostol oznamuje, že prerušuje prevádzku v zariadení v dňoch od 23.12.2019 do 07.01.2020 vrátane. Prevádzka sa prerušuje z dôvodu Vianočných sviatkov a čerpania dovoleniek. Prevádzka sa obnoví v stredu, 08.01.2020. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
ples

2. obecný ples

Starostka obce Biely Kostol v spolupráci s kultúrnou komisiou a dobrovoľníkmi Vás srdečne pozývajú na 2. obecný ples v Bielom Kostole.Bližšie informácie nájdete na plagáte v prílohe. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Adventné trhy spojené so starostovským punčom

Táto sobota v Bielom Kostole bola naplnená atmosférou blížiacich sa Vianoc. Po perfektných prípravách vrátane výzdoby, o ktoré sa postarali zamestnankyne OcÚ, varení punču, pri ktorom nám pomáhal bývalý starosta s manželkou, uvarení výbornej kapustnice od Vilka Čimboru, upečení kváskových chlebov od Lenky Kuzmovej a Ivanky Brunovskej a vína od záhradkárov, sa o tretej popoludní v KD začali Adventné trhy. O nádhernú atmosféru sa okrem predávajúcich a tých čo prišli, postaral náš FS Bilokostolčane, s ktorými som si v závere zaspievala Tichú Noc. V rámci akcie bola zorganizovaná dobrovoľná zbierka pre obyvateľov Prešova, ktorých postihlo minulý týždeň nešťastie. Suma v hodnote 200 eur je len skôr morálnou podporou a spolupatričnosťou obyvateľov našej obce s ľuďmi, ktorých sa udalosť dotýka. VŠETKÝM ĎAKUJEM ZA POMOC, PODPORU A VYTVORENIE NÁDHERNEJ ATMOSFÉRY, ktorá v Bielom Kostole odštartovala atmosféru Vianoc. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
V sobotu sa konal Mikulášsky pingpong turnaj  1

V sobotu sa konal Mikulášsky pingpong turnaj

V sobotu 7.12.sa uskutočnila ďalšia akcia projektu z Participatívneho rozpočtu našej obce. Mikulášsky pingpong turnaj sa hral sa na dve skupiny, deti do 10 rokov a deti do 15 rokov. Veľkým prekvapením sa stal Ivanko Horváth (do 10 rokov), ktorý prekvapil všetkých a skončil na prvom mieste, keďže v poslednom meraní síl sa mu nepodarilo vyhrať ani zápas. Je vidieť, že venovanie sa deťom prináša ovocie a každý, čo chodieva pravidelne hrať, urobil veľký pokrok. Rastie nám tu silná konkurencia, čo deti dokázali aj v súboji s dospelými. Zaznamenali sme aj zopár prekvapení a príjemné umiestnenia. To nás posúva stále ďalej. Dôležitá je hlavne radosť z hry. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
advent

Adventné trhy spojené so starostovským punčom

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Naša obec na čele s pani starostkou chce prispieť k príjemnej atmosfére tohto predvianočného obdobia a preto pre vás pripravila Adventné trhy spojené so starostovským punčom. Tešiť sa môžete aj na tradičné bohaté občerstvenie a ponuku vianočných ozdôb a dobrôt. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
PREDAVAČ - POKLADNÍK 1

PREDAVAČ - POKLADNÍK

COOP Jednota Trnava, SD
hľadá vhodných kandidátov na pozíciu PREDAVAČ - POKLADNÍK. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 11
posledná