Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva - vykonanie jarnej deratizácie 2024

Typ: ostatné
deratizácia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od
02.04.2024 do 10.05.2024.

Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Trnave vyzýva :


1. Mestá a obce v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, ktoré sú ako právnické osoby podľa § 52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku
mesta alebo obce.


2. Informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie v miestnych tlačových, rozhlasových a televíznych médiách, v dostatočnom časovom predstihu.


3. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby
a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.


4. Fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 3.


5. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Obce majú taktiež podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov § 4 ods. 3 písmena h) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie.

 

výzva - jarná deratizácia Typ: PDF dokument, Velkosť: 95.71 kB


Príloha

Vytvorené: 21. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2024 10:08
Autor: Správce Webu