Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1827
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

12.11.2018

Poďakovanie ....

Od novozvolenej starostky obce Biely Kostol doc. Ing. Ivety Paulovej,PhD.,MBA Jej príspevok si môžete prečítať v prílohe.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb - 10.11.2018

Za starostu obce : Iveta Paulová, doc. Ing., PhD.,MBA., 57 r., nezávislá kandidátka - s počtom hlasov 494 Poslanci: 1. Ľuboš Gažo, JUDr., 53 r., nezávislý kandidát - 414 hlasov 2. Peter Gubrický, Ing., 52 r., nezávislý kandidát - 413 hlasov 3. Pavol Kováč, Ing. arch., 61 r., nezávislý kandidát - 399 hlasov 4. Anna Hamran Podstrelená, Mgr., 31 r., nezávislá kandidátka - 388 hlasov 5. Ján Tižinák, Ing., 47 r., nezávislý kandidát - 388 hlasov 6. Peter Bínovský, Ing., 45 r., nezávislý kandidát - 377 hlasov 7. Miroslav Hrubý, Mgr., 61 r., nezávislý kandidát - 374 hlasov

Detail

06.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Hlasovanie sa koná od 7:00 do 22:00 hod vo volebnej miestnosti na Obecnom úrade dňa 10.11.2018. Volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac sedem kandidátov. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta.

Detail

05.11.2018

Rodinný program na mesiac november 2018

Milí rodičia, pripravili sme pre vás a vaše detičky program na spríjemnenie času aj počas jesenných dní. V mesiaci november nás čakajú montessori herničky, tvorivé herničky, kváskovanie a podporná skupina dojčiacich mamín. Vstup je zadarmo. Podrobný program nájdete po rozkliknutí.

Detail

26.10.2018

Suťaž v pečení koláčikov - I.ročník

Obecný úrad v Bielom Kostole organizuje I.ročník súťaže v pečení koláčikov, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2018 v Kultúrnom dome v Bielom Kostole. Sprevádzať Vás bude folklórny súbor „Bílokostolčané“, občerstvenie (samozrejme okrem koláčikov ) bude zabezpečené (vínko, kávička, aj niečo pre deti,...) Dúfame, že sa zapojí do tejto súťaže veľa šikovných mamičiek, babičiek, možno aj mladších šikovných juniorov, ktorí vedia piecť. Budeme radi ak sa zapojíte a napečiete dobroty, ktoré budú potom môcť aj Vaši spoluobčania svojim hlasovaním ohodnotiť a „cukrárky“ s najväčším počtom hlasov budú odmenené.

Detail

Fotogaléria

27.04.2017

Degustácia vín (apríl 2017)

Degustácia vín (apríl 2017)

Degustácia vín (apríl 2017)

Detail

05.09.2016

Fotogaléria obce

Fotogaléria obce

Fotogaléria obce

Detail

11.03.2016

Návšteva prezidenta SR (marec 2016)

Návšteva prezidenta SR (marec 2016)

Návšteva prezidenta SR (marec 2016)

Detail

31.12.2015

Silvester 2015

Silvester 2015

Silvester 2015

Detail

21.12.2015

Vianočné trhy (december 2015)

Vianočné trhy (december 2015)

Vianočné trhy (december 2015)

Detail