Upozornanie občanov!!

Upozorňujeme vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné alebo podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej,a.s. ,že ak Západoslovenská distribučná,a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona o energetike č.251/20125 Z.z. § 11 využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

Opustené šteniatka!

Opustené šteniatka nemeckého ovčiaka hľadajú svojho nového majiteľa!!!
V prípade záujmu kontaktujte číslo 0910 633 767.
Nový starostlivý majiteľ ich dostane ako dar GRÁTIS!!!

ADVENTNÉ TRHY

                                          

Obec Biely Kostol Vás srdečne pozýva na ADVENTNÉ TRHY dňa 10.12.2016, t.j. v sobotu od 15:00 hod na Pionierskom námestí pred budovou obecného úradu.

Na trhoch si budete môcť zakúpiť rôzny vianočný sortiment.

Podávať sa bude kapustnica, "omastený chleba s cibulu", varené vínko a už tradičný starostovský punč.

 

                                                                                                          

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne strávený predvianočný čas.

 

                                                                                                     

 

 

 

Obec Biely Kostol - ocenený finalista Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 606 zo dňa 16. októbra 2013  Národný program kvality SR na roky 2013 – 2016. Jednou z aktivít napĺňania cieľov a stratégie Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 je vyhlasovanie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.
 
Ocenenie
 
Spoločenská zodpovednosť predstavuje dobrovoľný záväzok organizácie správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života. Vo svete existuje rad prístupov k uplatňovaniu, hodnoteniu, ako aj reportovaniu spoločenskej zodpovednosti. Jedným z nich je aj model ZET – zodpovedný, efektívny, transparentný, ktorý predstavuje jednoduchý, účinný a užitočný nástroj, či už pre „začiatočníkov" alebo „pokročilých" v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Model ZET je zároveň metodikou  Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť, ktorej 3. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so zámerom oceňovania a vyzdvihnutia tých najinšpiratívnejších a výnimočných spoločensky zodpovedných organizácií.
 
• Možnosť preveriť úroveň spoločenskej zodpovednosti organizácie na základe určeného modelu (modelu ZET)
• Získanie nezávislého externého pohľadu na spoločenskú zodpovednosť organizácie.
• Získanie spätnej správy z posúdenia na mieste, ktorá obsahuje konkrétne námety na ďalšie zlepšovanie.
• Uznanie a deklarácia manažérstva organizácie založeného na etike, transparentnosti a zodpovednosti voči všetkým zainteresovaným stranám.
• Zdokonalenie, prípadne zavedenie pravidelného reportingu o spoločenskej zodpovednosti.
 
V tomto roku sa i obec Biely Kostol prihlásila do súťaže. S hrdosťou môžeme občanov informovať, že sa stala Oceneným finalistom (čo znamená II. miesto) súťaže. Dňa 8.11.2016 na slávnostnom odovzdávaní v Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti predstaviteľov Vlády SR, ministrov SR a významných osobností verejného života starosta obce Ing. arch. Pavol Kováč prevzal toto ocenenie z rúk predsedu ÚNMS SR Ing. Pavla Pavlisa a predsedu hodnotiacej komisie Ing. Michala Ľacha.
 
„Už samotná účasť v súťaži je pre nás prínosom. Získali sme iný – nezávislý pohľad na činnosť manažmentu obce s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, ktorá zahŕňa oblasť ekonomickú, environmentálnu a sociálnu. Ocenenie berieme ako určitý prejav uznania, ale predovšetkým je pre nás záväzkom a ďalšou motiváciu pre rozvoj obce k spokojnosti našich občanov“ - povedal vo svojom príhovore starosta obce Ing. arch Pavol Kováč.

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

január 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5