Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Spoločný obecný úrad

Dňom 7.7.2016 je dostupný nový portál Spoločného obecného úradu v Trnave www.soutt.sk

V zmysle platnej legislatívy je na území svojho katastra stavebným úradom obec Biely Kostol. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy na úseku výstavby. Prevažnú väčšinu agendy stavebného úradu vykonáva pre obec SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD ( adresa: Kollárova ul. č.8, 917 02 Trnava ). Zostávajúcu časť agendy potom vykonáva priamo OBECNÝ ÚRAD v Bielom Kostole (adresa: Pionierske nám. č.18, 919 34 Biely Kostol).  

Agenda v kompetencii SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU :

 • kolaudačné rozhodnutie
 • odstránenie stavby
 • povolenie zmeny v užívaní stavby
 • predĺženie lehoty výstavby
 • predĺženie platnosti stavebného povolenia
 • pripojenie na miestnu komunikáciu
 • stavebné povolenie - vodná stavba
 • stavebné povolenie
 • súhlas na technologické zar. MZZO ( malý zdroj znečistenia ovzdušia )
 • súhlas na umiestnenie MZZO
 • súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO
 • súhlas na výrub drevín
 • určenie dopravných značiek
 • územné rozhodnutie
 • zmenu stavby pred dokončením
 • zriadenie reklamného zariadenia. a tabule

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD so sídlom v budove Okresného úradu Trnava,Kollárova ul. č.8.vykonáva agendu spoločného stavebného úradu pre nasledujúce obce okresu Trnava:

Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horné Dubové, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč, Zvončín

Zoznam zamestnancov

Pôsobnosť zamestnancov

Ing. Erika Nemčeková – kancelária 102
– prednostka SOcÚ

Emília Púčiková, Mária Köszegyová – kancelária 107 
– podateľňa

Ing. Gabriela Slivová – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Brestovany, Bučany, Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Šúrovce, Vlčkovce

Ing. Ingrid Barteková – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Lošonec, Suchá nad Parnou, Zvončín

Ing. arch. Štefan Magula – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Bíňovce, Cífer, Pavlice, Ružindol, Šelpice

Ing. arch. Daniela Zsigraiová – kancelária 106
stavebný úrad pre obce Biely Kostol, Dechtice, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Horná Krupá, Horné Dubové, Naháč

Ing. Zuzana Bachratá – kancelária 104
– stavebný úrad pre obce Borová, Hrnčiarovce nad Parnou, Majcichov, Opoj, Slovenská Nová Ves, Voderady, Zeleneč

Ing. Andrea Tomeková – kancelária 104
– stavebný úrad pre obce Boleráz, Buková, Dolné Dubové, Kátlovce, Radošovce, Trstín, Špačince

Mgr. Iveta Mečírová – kancelária 103
– súhlas na výrub stromov a súhlas na MZZO – všetky obce SOcÚ

JUDr. Silvia Bobko Remenárová – kancelária 103
– právne oddelenie

PhDr. Mária Gavenčiaková – kancelária 7
– sociálne služby – všetky obce SOcÚ

 

Stránkové hodiny:

Pondelok:        8.00   - 12.00                 12.30 - 15.30      

Utorok:          nestránkový deň

Streda:           8.00   - 12.00                 12.30 - 16.30

Štvrtok:         nestránkový deň      

Piatok:           8.00   - 12.00