Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Spoločný stavebný úrad

Dňom 7.7.2016 je dostupný nový portál Spoločného obecného úradu v Trnave www.soutt.sk

V zmysle platnej legislatívy je na území svojho katastra stavebným úradom obec Biely Kostol. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy na úseku výstavby. Prevažnú väčšinu agendy stavebného úradu vykonáva pre obec SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD ( adresa: Kollárova ul. č.8, 917 02 Trnava ). Zostávajúcu časť agendy potom vykonáva priamo OBECNÝ ÚRAD v Bielom Kostole (adresa: Pionierske nám. č.18, 919 34 Biely Kostol).  

Agenda v kompetencii SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU :

 • kolaudačné rozhodnutie
 • odstránenie stavby
 • povolenie zmeny v užívaní stavby
 • predĺženie lehoty výstavby
 • predĺženie platnosti stavebného povolenia
 • pripojenie na miestnu komunikáciu
 • stavebné povolenie - vodná stavba
 • stavebné povolenie
 • súhlas na technologické zar. MZZO ( malý zdroj znečistenia ovzdušia )
 • súhlas na umiestnenie MZZO
 • súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO
 • súhlas na výrub drevín
 • určenie dopravných značiek
 • územné rozhodnutie
 • zmenu stavby pred dokončením
 • zriadenie reklamného zariadenia. a tabule

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD so sídlom v budove Okresného úradu Trnava,Kollárova ul. č.8.vykonáva agendu spoločného stavebného úradu pre nasledujúce obce okresu Trnava:

Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horné Dubové, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč, Zvončín

tel.č. 55 64 402 - Ing. Erika Nemčeková ( prednostka úradu )

         53 54 090 - Emília Púčiková, Mária Köszegyová

         53 54 092 - Ing. Andrea Geryková, Mgr. Iveta Mečírová

         55 64 345 - Ing. Zuzana Bachratá, Ing. Andrea Tomeková

         55 64 391 - Ing. Gabriela Slivová, Ing. Ingrid Barteková

         55 64 710 - Mgr. Mária Gavenčiaková ( sociálna oblasť )

 

Kancelárie

č.   10 - Mgr. Mária Gavenčiaková

č. 102 - Ing. Erika Nemčeková

č. 104 - Ing. Zuzana Bachratá, Ing. Andrea Tomeková

č. 106 - Ing. Gabriela Slivová, Ing. Ingrid Barteková

             Ing. Andrea Geryková, Mgr. Iveta Mečírová

č. 107 - Emília Púčiková, Mária Köszegyová - podateľňa

      

Stránkové hodiny:

Pondelok:        8.00   - 12.00                 12.30 - 15.30      

Utorok:          nestránkový deň

Streda:           8.00   - 12.00                 12.30 - 16.30

Štvrtok:         nestránkový deň      

Piatok:           8.00   - 12.00                

 

REFERÁTY SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU:

Emília Púčiková, Mária Köszegyová ( č.107 ) - podateľňa

Ing. Gabriela Slivová ( č.106 ) - Brestovany, Bučany, Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Šelpice, Šúrovce, Vlčkovce

Ing. Ingrid Barteková ( č.106 ) - Biely Kostol, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Dubové, Horné Orešany, Košolná, Lošonec, Suchá nad Parnou, Zvončín

Ing. Andrea Geryková ( č.106 ) - Bíňovce, Cífer, Dechtice, Majcichov, Jaslovské Bohunice, Pavlice

Mgr. Iveta Mečírová ( č.106 ) - Súhlas na výrub stromov a súhlas na MZZO ( malý zdroj znečistenia ovzdušia ) pre všetky obce

Ing. Zuzana Bachratá ( č.104 ) - Borová, Dolná Krupá, Horná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Naháč, Opoj, Slovenská Nová Ves, Voderady, Zeleneč

Ing. Andrea Tomeková ( č.104 ) - Boleráz, Buková, Dolné Dubové, Dobrá Voda, Kátlovce, Radošovce, Ružindol, Trstín, Špačince