Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2110
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

14.08.2019

Futbalový zápas 1

Futbalový zápas

Pozvánka na zápas A mužstva

Detail

14.08.2019

Oznámenie o strategickom dokumente - "Program odpadového hospodárstva obce Biely Kostol na roky 2016-2020

Možnosť vyjadriť sa k POH obce Biely Kostol na roky 2016-2020 máte počas doby 15 dní (do 30.8.2019) a to priamo na Okresnom úrade v Trnave, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 02 Trnava.

Detail

12.08.2019

Rozlúčka s letom 14.9.2019  1

Rozlúčka s letom 14.9.2019

Po prázdninách sa môžete tešiť na akciu Rozlúčka s letom, ktorú sme pre vás pripravili na futbalovom ihrisku v Bielom Kostole. Akcia je určená pre všetky vekové kategórie, ale najmä pre deti. Pripravili sme pre vás bohatý program. Príďte sa s nami zabaviť a prežiť spoločne príjemne strávené chvíle. Program nájdete v prílohe.

Detail

09.08.2019

Pretrvávajúce problémy s odpadom na Potočnej ulici

Pretrvávajúce problémy s odpadom na Potočnej ulici

Neustále pretrvávajúce problémy s hromadením odpadu na Potočnej ulici sú v značnej miere spôsobené nedisciplinovanosťou a ľahostajnosťou obyvateľov. I napriek tomu, že ako jedna z mála obcí máme zberný dvor, obyvatelia si ho vytvárajú pri vlastných kontajneroch. Niektorým sa lení zaniesť odpad do zberného dvora, kam patrí. Zamestnanci obce túto povinnosť obyvateľov častokrát suplujú. Druhým problémom je nedostatok kontajnerov, ktoré obec pre ulicu Potočná zabezpečila, avšak nie je známe, kde sa nachádzajú. Je zaujímavé, že v ostatných častiach obce sa tento problém nevyskytuje.Bohužiaľ kvôli pár jedincom musí trpieť značná časť obyvateľov tejto lokality.

Detail

07.08.2019

Pošta v Bielom Kostole. 1

Pošta v Bielom Kostole.

Pošta v Bielom Kostole bude dnes poobede zatvorená - 7.8.2019 Zajtra 8.8.2019 bude otvorena od 8:00 - 10:00 hod a aj v poobedných hodinách od 15:00 - 17:00 hod (namiesto stredy).

Detail

06.08.2019

Zverejnenie zámeru Spracovania Programu hospodárskeho o sociálneho rozvoja obce Biely Kostol 2

Zverejnenie zámeru Spracovania PHSR obce Biely Kostol

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobý strategický dokument rozvoja obce. Počas jeho spracovania má verejnosť možnosť zapojiť sa do jeho tvorby svojimi pripomienkami. Pripomienky k PHSR môžete posielať do 31.augusta 2019 na adresu starosta@bielykostol.sk

Detail

06.08.2019

LEKÁREŇ ALBA v Bielom Kostole

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude lekáreň Alba v Bielom Kostole otvorená nasledovne: 5.8.2019-23.8.2019 (po - pi) 13:00 - 17:00 hod Soboty 8:00 - 12:00 hod

Detail

01.08.2019

Ocenenie "Otvorená samospráva" 1

Ocenenie "Otvorená samospráva"

Starostke obce Biely Kostol bolo udelené prestížne ocenenie "Otvorená samospráva", ktoré potvrdzuje presadzovanie princípov transparentnosti a otvorenosti v samospráve. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://platstarostu.sk/

Detail

31.07.2019

Nápojové kartóny - recyklácia

Nápojové kartóny - recyklácia

Prinášame Vám informácie o triedení a recyklácii nápojových kartónov, ľudovo nazývaných aj "tetrapaky", ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou našich domácností. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Informácie nájdete v prílohe.

Detail

26.07.2019

Oznam pošty v Bielom Kostole. 1

Oznam pošty v Bielom Kostole.

Vedúca pošty v Bielom Kostole oznamuje občanom, že v pondelok 29.7.2019 bude pošta z technických príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

16.07.2019

Odstávka pitnej vody v obci - 17.7.2019 (streda) 1

Odstávka pitnej vody v obci - 17.7.2019 (streda)

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 17.7.2019 (streda) nebude v čase od 8:00-8:30 hod dodávka pitnej vody v celej obci Biely Kostol. Ide o výmenu vodomeru na začiatku obce, pol hodina odstávky by mala byť dodržaná. Ďakujeme spoluobčanom za trpezlivosť a porozumenie.

Detail

15.07.2019

Investičný zámer rozvoja obce na rok 2019 3

Investičný zámer rozvoja obce na rok 2019

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol schválili na 7. zasadnutí OZ dňa 26.6.2019 realizáciu aktivít na rok 2019.

Detail

28.06.2019

Odstávka pitnej vody - 2.7.2019 v obci Biely Kostol. 1

Odstávka pitnej vody - 2.7.2019 v obci Biely Kostol.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že dňa 2.7.2019 v čase od 8:00-12:00 hod bude nodstávka pitnej vody v celej obci Biely Kostol.

Detail

28.06.2019

Rozlúčka škôlkárov. 1

Rozlúčka škôlkárov.

V piatok 21 júna sa vo vestibule kultúrneho domu konala rozlúčka našich škôlkarov - predškolákov. Pod vedením pani riaditeľky a triednej pani učiteľky si „Zrkadielka“ pripravili bohatý, vtipný a miestami aj dojímavý program, v ktorom bolo vidieť, ako z malých škôlkarov, vyrástli odhodlaní budúci prváčikovia, ktorí sú pripravení popasovať sa s písmenkami a číslicami. Predškoláci sa peknými a výstižnými slovami rozlúčili so škôlkou a zamestnancami škôlky a najmä ukázali svojím rodičom a rodinným príslušníkom, že už nie sú malými detičkami, ktoré sa potrebujú len hrať, ale tešia sa na to, že si onedlho budú vedieť sami prečítať obľúbené knižky.

Detail

25.06.2019

Máte záujem o zeminu?

Ak by ste mali záujem o zeminu, máme ZDARMA k dispozícii navozenú zeminu pri cintoríne (priestor pri bočnom vchode). Bližšie info na OcÚ.

Detail

25.06.2019

Milotice na Morave 1

Milotice na Morave

V piatok 21.6 zorganizoval Klub dôchodcov z Bieleho Kostola romantický výlet do Milotic, kde navštívili zámok. Počasie 45 výletníkom prialo a veselo bolo už počas cesty. Výletu sa zúčastnila aj starostka obce a zamestnankyne Obecného úradu. Hneď po príchode do Milotického zámku všetkých očaril nádherný park plný ruží a iných kvetín a ozdobných kríkov. Prehliadka zámku vo všetkých zanechala veľmi dobrý dojem. Všetci počas výletu, ozaj všetci, pookriali a domov sa vrátili plní energie a krásnych spomienok.

Detail

25.06.2019

Výberové konanie v obci DLHÁ - riaditeľ/riaditeľka MŠ Dlhá

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá, s predpokladaným nástupom dňa 2. septembra 2019

Detail

13.06.2019

2

Vystúpenie detí z MŠ Biely Kostol.

Dňa 12.6.2019 vystúpili detičky z MŠ na námestí pred Obecným úradom s folklórnym pásmom pod názvom "už Vám to letečko nesieme". Ďakujeme za krásne vystúpenie.....

Detail

10.06.2019

Víťazstvo  - SWAN 7. ligy A 2

Víťazstvo - SWAN 7. ligy A

Gratulujeme naším futbalistom k vybojovanému postupu a zisku pohára pre víťaza SWAN 7.ligy A. Tešíme sa z Vašich úspechov a prajeme ďalšie úspechy a víťazstvá......

Detail

05.06.2019

Výsledky hlasovania. 1

Výsledky hlasovania.

....Za projekty z participatívneho komunitného rozpočtu....... (viac v prílohe)

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail