Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2202
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

24.02.2020

o

Rekonštrukcia Ľadovej ulice

Vážení občania, dňom 25.2.2020 sa začne s rekonštrukciou Ľadovej ulice. Prosíme, aby ste rešpektovali nariadenia dodávateľa stavby, firmy CESTY NITRA. Ukončenie stavby sa predpokladá do konca marca 2020.

Detail

24.02.2020

hydina

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu choroby zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa ruší veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané dňa 17.1.2020 v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy u drobnochovateľa v pásme dohľadu v katastrálnom území obcí - bližšie informácie nájdete tu

Detail

19.02.2020

sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Ako správne triediť sklo?

Informácie o skle,o jeho triedení a recyklácii nájdete v prílohe. Ak správne triedime, svet je krajší Majte na pamäti nasledovné pravidlá :​ Snažte sa odpad netvoriť vôbec. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Detail

18.02.2020

m

Mariášový turnaj vo Voderadoch

Obec Voderady Vás pozýva na Mariášový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 21.03.2020 v kultúrnom dome vo Voderadoch. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte

Detail

17.02.2020

Detský karneval v Bielom Kostole

Detský karneval v Bielom Kostole

Nedeľňajšie popoludnie v KD patrilo našim deťom. Fašiangové obdobie bolo spestrené detským karnevalom, na ktorom sa stretli s princeznami, spidermanmi, pirátmi a ďalšími postavičkami. Zavítali k nám aj traja tučniaci, ktorí formou hier, súťaží a zábavy vytvorili deťom radosť, smiech a dobrú náladu. K fašiangom patria i šišky a iné dobroty, o ktoré sa postarali naše stále dobrovoľníčky, Janka Dzíbelová a Janka Šuríková. Krásna výzdoba bola zhotovená deťmi z Materskej škôlky. Záverom by som chcela poďakovať členkám kultúrnej komisie, ktoré pripravili milé podujatie nielen deťom, ale aj ich rodičom. ĎAKUJEM. Atmosféru akcie si môžete pozrieť na fotodokumentácii.

Detail

13.02.2020

degustácia

43. ročník degustácie tichých vín

Dňa 8.marca 2020 (nedeľa) sa v čase od 13:00 hod.do 19:00 hod. uskutoční v sále Kultúrneho domu v Bielom Kostole verejná ochutnávka vín. Bližšie informácie nájdete v prílohe na plagáte.

Detail

10.02.2020

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 4/2019 ÚP Biely Kostol 1

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 4/2019 ÚP Biely Kostol

Obec Biely Kostol v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Biely Kostol“ Obstarávateľ: Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Bielom Kostole počas úradných hodín do 19.2.2020 Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods.6 zákona predkladať na adresu : Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Detail

03.02.2020

c

Prednáška Vplyv čreva na imunitu

Rodinný klub Biely Kostol Vás pozýva na zaujímavú prednášku Vplyv čreva na imunitu. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom plagáte.

Detail

03.02.2020

karneval

Detský karneval

Milé deti, milí rodičia, dňa 16. februára 2020 sa v našej obci uskutoční Detský karneval, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

31.01.2020

Prezentácia starostky obce na stretnutí s občanmi

Prezentácia starostky obce na stretnutí s občanmi

Prezentáciu starostky obce zo stretnutia starostky a poslancov OZ s obyvateľmi Bieleho Kostola, ktorá sa konala dňa 29.1.2020, si môžete pozrieť v prílohe.

Detail

31.01.2020

Stretnutie starostky a poslancov OZ s občnami obce Biely Kostol

Stretnutie starostky a poslancov OZ s občnami obce Biely Kostol

Dňa 29.1.2020 v podvečerných hodinách sa obyvatelia obce stretli so starostkou a poslancami, aby podiskutovali o dianí a plánoch obce na nasledujúce obdobie. Osobne oceňujeme účasť novousadlíkov na stretnutí a samozrejme všetkých, čo mali záujem a prišli. Vyše sto obyvateľov sa zaujímalo o plány rozvoja, ale aj o riešenie mnohých súčasných problémov v obci. Jednoznačne a konkrétne sa problémy pomenovali a veríme, že odpovede na otázky boli dostačujúce (bohužiaľ nie vždy uspokojivé). Stretávanie sa s našimi občanmi na takýchto verejných zhromaždeniach je prínosom pre nás všetkých. Na fotodokumentácii je krátka ukážka prezentácie ako aj atmosféra stretnutia.

Detail

27.01.2020

latino

Latino pre ženy

V Bielom Kostole sa bude tancovať Latino pre ženy, bližšie informácie nájdete na plagáte.

Detail

24.01.2020

TAVOS _ Nový spôsob fakturácie  1

TAVOS _ Nový spôsob fakturácie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Detail

23.01.2020

pozvánka

Pozvánka na stretnutie s občanmi obce Biely Kostol

Starostka obce a a poslanci Obecného zastupiteľstva srdečne pozývajú občanov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2020 v Kultúrnom dome v Bielom Kostole. Bližšie informácie nájdete v pozvánke v prílohe.

Detail

23.01.2020

Hromadný úhyn hrdličiek v obci Biely Kostol 1

Hromadný úhyn hrdličiek v obci Biely Kostol

Občania obce upozornili obecný úrad na hromadný úhyn hrdličiek v obci. Stanovisko k úhynu od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava nájdete v prílohe.

Detail

21.01.2020

h

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava nariaďuje vykonať opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Opatrenia sú uvedené v prílohe.

Detail

16.01.2020

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020 1

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020 prejednaný na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15. januára 2020 nájdete tu

Detail

16.01.2020

zv

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zvončín

Obec Zvončín vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra. Bližšie informácie nájdete tu.

Detail

13.01.2020

Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020 1

Participatívny rozpočet Trnavskej župy 2020

Participatívny rozpočet (ďalej PR) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce.Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku. Ak máte nápad ako zlepšiť vaše okolie či skvalitniť život ľudí vo svojej obci, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu. Dňa 28.1.2020 sa v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Začiatok stretnutia je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´.

Detail

08.01.2020

2

Zber vianočných stromčekov

Od pondelka 13.1.2020 do piatku 17.1.2020 bude v obci prebiehať zber vianočných stromčekov. Vianočný stromček môžete vyložiť pred dom alebo k najbližšiemu stojisku smetných nádob.

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail