Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Deň otvorených dverí

sa uskutoční dňa 26.3.2022 od 14:00 hod. do 17:00 hod., kde sa budú môcť budúci žiaci a ich rodičia oboznámiť s priestormi školy a plánmi na najbližšie obdobie.

Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2022/2023

zápis

sa uskutoční v dňoch:
1. apríla 2022 od 14:00 do 17:30 hod.
2. apríla 2022 od 10:00 hod. do 12:30 hod.
v budove ZŠ v Bielom Kostole.
Informácie k zápisu a prihlášku nájdete tu

 

Prílohy užitočné pre rodičov:

1. Žiadosť o výnimočné prijatie dieťaťa do 1.ročníka

2. Čo by mal vedieť budúci prvák

3. Ako môže pomôcť rodič

 

Informácia pre rodičov druhákov

Rodičia, ktorí majú záujem, aby ich dieťa navštevovalo 2.ročník v Základnej škole v Bielom Kostole, prosím, kontaktujte nás telefonicky na tel č. 0948 875 150 alebo mailom na starosta@bielykostol.sk.

Triedu 2.ročníka otvoríme v prípade požadovaného naplnenia počtu žiakov.

OTVÁRAME NOVÚ ZÁKLADNÚ ŠKOLU V NAŠEJ OBCI

 

 

ZŠ1

 

ZŠ

 

Blíži sa termín otvorenia novovybudovanej modernej základnej školy v našej obci.

V školskom roku 2022/2023 by sme radi privítali dve triedy prvákov a jednu triedu druhákov.

Moderná škola bude slúžiť nielen pre žiakov z obce, ale možnosť navštevovať našu školu budú mať i deti z okolia.

Čo ponúka naša škola?

 • novovybudovaná moderná škola s použitím najnovších technológií (rekuperácia, elektrovoltické riešenie, zelené technológie)
 • dostatočný počet presvetlených učební
 • pekné prírodné prostredie v blízkom okolí - budova postavená na voľnom priestranstve s výhľadom na Karpaty
 • tichá lokalita
 • estetické pracovné prostredie
 • škola rodinného typu
 • bezbariérový prístup
 • moderne vybavené triedy
 • individuálny prístup k žiakom
 • vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka
 • činnosť školského klubu detí v samostatnej učebni
 • variabilita záujmových krúžkov
 • činnosť jazykovej školy Harmony v priestoroch školy
 • priestory na cvičenie v priestoroch budovy
 • priestranná jedáleň s výdajňou jedál
 • možnosti interaktívnej výučby v neďalekom ovocnom sade
 • využívanie inovatívnych foriem a metód vo vyučovacom procese
 • spolupráca ZŠ a MŠ v oblasti prípravy detí na prestup do 1.ročníka
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom
 • dostatočná kapacita parkoviska
 • elektronický systém vedenia triednej dokumentácie
 • pedagógovia s dobrými referenciami, skúsenosťami a praxou

V najbližších dňoch je naplánované dokončenie výsadby zelene a trávnatých plôch, oplotenie areálu.

Je pripravená štúdia celého areálu školy, kde sa počíta s výstavbou telocvične, multifunkčného ihriska a budovy pre druhý stupeň.