Navigácia

Výber jazyka

Obsah

sZvozový kalendár na rok 2023

VZN č. 7/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Biely Kostol platné od 1.1.2023

 

Vážení občania,

množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje najmä vďaka vám, ktorí zodpovedne pristupujete k triedeniu. Aby sme váš záujem a prístup k triedeniu odpadu aj naďalej podporovali, pravidelne Vám zdieľame vzdelávacie materiály vytvorené spoločnosťou Envipak. Odkaz na vzdelávacie materiály nájdete tu

Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu - leták nájdete tu

y

Zálohujme, ale nezabudnime triediť

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky.
Pokyny ako postupovať pri triedení plastov a kovov nájdete tu (193.02 kB)

Reporty váženia zmesového komunálneho odpadu:
ROK 2022

4.,5.,18.,19. január

1.3.2022

2.3.2022

15.3.2022 

16.3.2022

29.3.2022

30.3.2022

Rok 2021

21.-22.12.2021 (517.97 kB)                 14.-15.9.2021 (439.07 kB)

7.-8.12.2021 (735.78 kB)                      1.9.2021 (245.62 kB)

23.-24.11.2021 (637.71 kB)                 31.8.2021 (230.1 kB)

9.-10.11.2021 (511.68 kB)                   17.- 8.8.2021 (415.2 kB)

27.10.2021 (249.27 kB)                       20 - 21.7.2021 (42.71 kB)

26.10.2021 (244.68 kB)                        6 - 7.7.2021 (407.51 kB)

13.10.2021 (243.75 kB)

12.10.2021 (266.2 kB)     

zo

HARMONOGRAM ZBERU POUŽITÉHO OLEJA NA ROK 2022:

14. 01. 2022

10. 06. 2022

14. 10. 2022

Zber použitého oleja bude prebiehať v  čase od 16:00 do 17:30 h na priestranstve pred obecným úradom

 

 Čo kam patrí - leták o správnom triedení odpadu si môžete pozrieť tu
ZBERNÝ DVOR v obci Biely Kostol, Pionierske námestie (pri KD):
Otváracie hodiny platné od 1. júna 2021

október - apríl:

 v stredu 14:00 - 17:00 hod

  v sobotu   8:00 - 12:00 hod

 

máj - september:

 v stredu 14:00 - 17:00 hod

  v sobotu   9:00 - 15:00 hod

Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

Vo výnimočných prípadoch je možný dohovor aj mimo vyhradených hodín.

Zberný dvor pokyny nájdete tu
 
Manuál k zberu a triedeniu odpadov v obci nájdete tu

 

Pravdy a mýty o odpade

- materiál z ENVI-PAKu si môžete pozrieť tu (851.53 kB)

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola v obci Biely Kostol za rok 2020 

22,62 %.

Za rok 2019 bola úroveň vytriedenia 14,01 %, za rok 2018 10,61 %.

 
Pozrite si motivačné video - čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom, nájdete ho tu

 

Šťastné a veselé Vianoce bez odpadu

 

separovanie

Čo s použitým kuchynským olejom?
Čo nepatrí do triedeného zberu plastov a čo sa stane so správne vytriedeným odpadom

Video nájdete tu

triedime

Sviatok všetkých svätých - čas spomienok, či sviatok odpadu?
Nové prístupy k riešeniu odpadov v obci -  - podrobnosti nájdete tu

odpad

 
Kuchynský odpad - týždenný zber - pokyny nájdete tu
Zber oleja v obci - pokyny nájdete tu
Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera -  nájdete tu

 

zber papiera

Stláčajme odpad - ušetríme miesto nielen v kontajneri - pokyny nájdete tu

odpad

Ako nakladať s odpadom počas pandémie koronavírusu: pokyny nájdete tu

envipak a korona

Plasty - ich triedenie a recyklácia - bližšie informácie nájdete tu

plasty

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Ako správne triediť sklo?tu nájdete pokyny k triedeniu ska

sklp

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá :​
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Ako správne triediť odpad - informácie nájdete tu

 

Nápojové kartóny - informácie o triedení a recyklácii nájdete tu