Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie a kontrola

Komisie OZ obce Biely Kostol (na volebné obdobie 2014-2018) a ich obsadenie:
  1. Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia:

   Karol Bartek (predseda komisie),

   Ing. Ivan Pastva, Ing. Peter Gubrický, Ing. Robert Levčík

  1. Komisia školstva, kultúry a sociálnych vecí:  

   Bc. Anna Podstrelená (predseda komisie),

   Denisa Semanková, Mgr. Ľudmila Šimková-Filipovičová, Jana Toráčová

  1. Komisia finančná, správy obecného majetku a ochrany verejného záujmu:

   Milan Harčár (predseda komisie),

   Ing. Katarína Janáčová PhD, Ing. Svetlana Poláková MBA,   Mgr. Miroslav Hrubý, 
   Bc. Jana Mráziková

  1. Komisia športu a mládeže:

    Mgr. Miroslav Hrubý (predseda komisie),

    Ľubomír Adámek, Jaroslav Chynoradský, Bc.Marián Samák, Drahomír Dobrovodský

  1. Komisia verejného poriadku:

   Ing. Ján Tižinák (predseda komisie),

   Mgr. Viliam Čimbora, Dušan Vittek, Stanislav Študenc

  1.  Pre styk s verejnosťou za lokality Parnas a Na lúkach:

   Mgr. Andrea Jakubcová

  1. Pre združenia a organizácie:

  JUDr. Jozef Adámek