Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN do roku 2017 nájdete v úradnej tabuľi v časti archívnych záznamov.

 

VZN č.1/2019 zo dňa 1.2.2019, ktorým sa vydáva ŠTATÚT obce Biely Kostol. - VZN č.1/2019

VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - VZN č.3/2019