Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN do roku 2017 nájdete v úradnej tabuli v časti archívnych záznamov.

 

VZN č.1/2019 Štatút obce -  VZN č. 1/2019.pdf (1.23 MB)

VZN č.2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biely Kostol - VZN č. 2/2019

VZN č.3/2019 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - VZN č.3/2019