Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecný úrad

Obecný úrad v Bielom Kostole je v súčasnosti pre verejnosť zatvorený až do odvolania. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s pandémiou Covid 19.

Zamestnanci, ktorých agenda to umožňuje, budú pracovať z domu, ako odporúčajú vládne nariadenia. Ostatní sa budú v kanceláriách striedať, aby bola v miestnosti vždy iba jedna osoba, naďalej platia prísne hygienické pravidlá.

 Občanom sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie a ďakujeme im za pochopenie.

 V prípade neodkladných úradných záležitostí kontaktujte pracovníčky OcÚ telefonicky alebo e-mailom,

 na tel. čísle 0911 551 997 alebo e-mailovej adrese obec@bielykostol.sk.

Vedľa vchodových dverí do budovy OcÚ je umiestnená schránka, do ktorej je možné v prípade potreby doručiť písomnosti.

 

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,MBA

starostka obce

Kancelária obecného úradu 

Zástupca starostu obce: Ing. Ján Tižinák

Hlavný kontrolór obce: Mgr.Anna Vitteková

 

Pracovníci kancelárie obecného úradu:

Ing. Emília Kraicová - Administratíva a zabezpečenie agendy starostky, verejné obstarávanie, riadenie projektov pre rozvoj obce, tel. 0911 582 082

Alena Lackovičová - Ekonómia a účtovníctvo, personalistika.
tel.0911 582 082

Mária Kloknerová - Všeobecná administratíva, evidencia, overovanie, dane a poplatky
tel. 0911 551 997

Ing. Anežka Levčíková - Rozvoj obce, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, cintorínska agenda, e-goverment
tel. 0911 551 997

 

Prevádzkoví pracovníci obecného úradu:

Patrik Gažovič
Jozef Galba

Organizačná štruktúra obecného úradu - tu na stiahnutie.pdf (37.3 kB)