Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.11.2020

Dohoda o spoločnom školskom obvode

31/2020

nula

Obec Biely Kostol

Obec Ružindol

06.11.2020

Zámenná zmluva a Dodatok č.1 ku Zámennej zmluve uzavretej dňa 2.9.2020

30/2020

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Iva Ilavská

26.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. 20090103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

29/2020

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

12.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

28/2020

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

23.09.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.8.2020

27/2020

Neuvedené

Mgr.Martin Keleši

Obec Biely Kostol

02.09.2020

zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

26/2020

150,00 EUR jednostopäťdesiat mesačne

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

26.08.2020

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

25/2020

102,00 EUR jednostodva - mesačný paušál

Obec Biely Kostol

DEFENSE Pro, s.r.o.

21.08.2020

Kúpnopredajná zmluva

24/2020

8 400,00 EUR osemtisícštyristo

Obec Biely Kostol

TSM Services s.r.o.

20.08.2020

kúpna zmluva

23/2020

740,00 EUR sedemstoštyridsať

Mgr.Martin Keleši

Obec Biely Kostol

22.07.2020

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

21/2020

500,00 EUR

Obec Biely Kostol

Ingrid Machalová

20.07.2020

Zmluva o spolupráci

20/2020

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Biely Kostol

03.07.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

19/2020

1 700,00 EUR jedentisícsedemstvo

Obec Biely Kostol

Ing.Veronika Tibenská

22.06.2020

Zmluva o dielo

18/2020

26 400,00 EUR dvadsaťšesťtisícštyristo

Obec Biely Kostol

M PRO s.r.o.

15.06.2020

Zmluva č. 0305/2020/TD, o bezplatnom mobilnom zbere odpadov-použitých kuchynských olejov na území obce Biely Kostol

17/2020

bezodplatne

Obec Biely Kostol

MEROCO, a.s.

22.05.2020

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

16/2020

nula

Obec Biely Kostol

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

30.04.2020

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.9.2019

15/2020

neuvedené

Obec Biely Kostol

Ing.Peter Kyseľ

16.04.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo CPA:42.11.20

14/2020

3 650,57 EUR tritisícšesťstopäťdesiat

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Biely Kostol

12.03.2020

kúpna zmluva

13/2020

1,00 EUR jedno euro

Obec Biely Kostol

RENTAZ s.r.o.

09.03.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

12/2020

bezodplatne

Andrej Hornáček

Obec Biely Kostol

28.02.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10/2020

5,00 EUR za jedno stretnutie

Laura Belicová

Obec Biely Kostol

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

7/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

6/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

5/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

4/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.02.2020

Zmluva o dielo

9/2020

30,00 EUR mesačne

Richard Krajčík-FENIX

Obec Biely Kostol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: