Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.06.2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

15/2024

50,00 EUR

Slovak Parcel Service s.r.o.

Obec Biely Kostol

24.06.2024

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

14/2024

1 100,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Biely Kostol

24.06.2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

13/2024

1 700,00 EUR

AUDIT 4U,s.r.o.

Obec Biely Kostol

03.05.2024

Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov

12/2024

120,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o

Obec Biely Kostol

11.04.2024

Kúpna zmluva

11/2024

8 460,00 EUR

Nunofia s.r.o.

Obec Biely Kostol

03.04.2024

Zmluva o budúcej zmluve

10/2024

1,00 EUR

KREATIM vm, s.r.o.

Obec Biely Kostol

15.02.2024

Zmluva o aktualizáii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

9/2024

852,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o

Obec Biely Kostol

09.02.2024

Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Dodatok č.2 k zmluve o zriadení SoU

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Biely Kostol

02.02.2024

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

8/2024

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Mgr.Martin Černák, advokát

31.01.2024

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

7/2024

1 763 812,95 EUR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Obec Biely Kostol

30.01.2024

Zmluva č.1020602024

6/2024

60,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Biely Kostol

18.01.2024

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

5/2024

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o

Obec Biely Kostol

18.01.2024

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

3/2024

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o

Obec Biely Kostol

17.01.2024

Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti

2/2024

180,00 EUR

Osobnyudaj.sk-KB IV,s.r.o.

Obec Biely Kostol

09.01.2024

Zmluva o dodávke plynu

1/2024

8,00 EUR

SPP a.s.

Obec Biely Kostol

28.12.2023

Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi

35/2023

Neuvedené

Peter Mališ-HRK

Obec Biely Kostol

28.12.2023

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.S23T700408

34/2023

203 500,92 EUR

FCC Trnava s.r.o.

Obec Biely Kostol

13.12.2023

Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve

36/2023

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Biely Kostol

07.12.2023

Zmluva o dielo

33/2023

126 076,43 EUR

AGROSTAV Trnava, a.s.

Obec Biely Kostol

30.11.2023

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

32/2023

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Biely Kostol

22.11.2023

Kúpna zmluva

30/2023

150,00 EUR

2S real, a.s.

Obec Biely Kostol

14.11.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

29/2023

300,00 EUR

Obec Biely Kostol

Československá obchodná banka, a.s.

10.11.2023

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

28/20223

300,00 EUR

eSYST,s.r.o.

Obec Biely Kostol

07.11.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti

27/2023

Neuvedené

ZSE Energia,a.s.

Obec Biely Kostol

26.10.2023

Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

26/2023

Neuvedené

Obec Biely Kostol

ZSE Energia,a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: