Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2021

Zmluva o nájme obecného pozemku

12/2021

50,00 EUR päťdesiat euro/mesiac

Norbert Takacs

Obec Biely Kostol

31.03.2021

Kúpna zmluva o predaji majetku obce

11/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Jaroslav Remenár, Iveta Remenárová

Obec Biely Kostol

30.03.2021

Zmluva o dielo

10/2021

294 144,56 EUR dvestodeväťdesiatštyritisíc jednostoštyridsaťštyri eur päťdesiatšesť centov

CS, s.r.o.

Obec Biely Kostol

30.03.2021

Zmluva o dielo

9/2021

1 443 268,39 EUR jeden milión štyristoštyridsaťtritisíc dvestošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Fagus SK, s.r.o.

Obec Biely Kostol

29.03.2021

Zmluva o sponzorstve

8/2021

500,00 EUR päťsto

ewia a.s.

Obec Biely Kostol

22.03.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

7/2021

1,00 EUR jedno euro

Obec Biely Kostol

RENTAZ s.r.o.

19.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

6/2021

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

18.03.2021

Zmluva o výpožičke

5/2021

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

18.03.2021

kúpna zmluva

4/2021

0,10 EUR desať centov za kilogram

Tenarry Slovakia s.r.o.

Obec Biely Kostol

08.03.2021

Zmluva o zabezpečení obedov pre dôchodcov v obci Biely Kostol

3/2021

0,50 EUR päťdesiat centov/1 obed

Jagas, s.r.o.

Obec Biely Kostol

03.03.2021

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

2/2021

40,00 EUR štyridsať

Obec Biely Kostol

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

25.01.2021

Licenčná zmluva

1/2021

438,00 EUR štyristotridsaťosem

Obec Biely Kostol

TENDERnet s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o poskytnutí služby

39/2020

nula eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

14.01.2021

kúpna zmluva

38/2020

500,10 EUR päťsto eur desať centov

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o postúpení pohľadávok s príslušenstvom

37/2020

5 848,70 EUR päťtisícosemstoštyridsaťosem eur sedemdesiat centov

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

Obec Biely Kostol

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

36/2020

149 294,07 EUR jednostoštyridsaťdeväťdvestodeväťdesiatštyri eur sedem centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Biely Kostol

03.12.2020

Zmluva o dielo

35/2020

13 122,00 EUR trinásťtisícjednostodvadsaťdva eur

EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.

Obec Biely Kostol

26.11.2020

Zmluva o dielo

34/2020

41 732,47 EUR štyridsaťjedentisíc sedemstotridsaťdva eur štyridsaťsedem centov

Emel SK s.r.o.

Obec Biely Kostol

25.11.2020

Zmluva o budúcej zmluve

33/2020

nula

Milan Kupčík

Obec Biely Kostol

25.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

32/2020

35 464,00 EUR tridsaťpäťtisícštyristošesťdesiatštyri

Obec Biely Kostol

Ministerstvo financií SR

12.11.2020

Dohoda o spoločnom školskom obvode

31/2020

nula

Obec Biely Kostol

Obec Ružindol

06.11.2020

Zámenná zmluva a Dodatok č.1 ku Zámennej zmluve uzavretej dňa 2.9.2020

30/2020

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Iva Ilavská

26.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. 20090103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

29/2020

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

12.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

28/2020

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

23.09.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.8.2020

27/2020

Neuvedené

Mgr.Martin Keleši

Obec Biely Kostol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: