Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

30/2022

nula

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Biely Kostol

14.12.2022

Kúpna zmluva

29/2022

1,00 EUR jedno euro bez DPH

RENTAZ s.r.o.

Obec Biely Kostol

12.12.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

28/2022

13 500,00 EUR trinásťtisícpäťsto

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Biely Kostol

05.12.2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

27/2022

400,00 EUR štyristo eur mesačne s DPH

Mgr.Martin Černák, advokát

Obec Biely Kostol

02.12.2022

Kúpna zmluva

26/2022

300,00 EUR tristo eur

Stanislav Študenc

Obec Biely Kostol

23.11.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

25/2022

nula

Obec Biely Kostol

RENTAZ s.r.o.

24.10.2022

darovacia zmluva

24/2022

1 990,00 EUR jedentisícdeväťstodeväťdesiat

PCA Slovakia, s.r.o.

Obec Biely Kostol

18.10.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

23/2022

7,00 EUR sedem eur za hodinu

Obec Biely Kostol

Ivana Brunovská

04.10.2022

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

22/2022

200,00 EUR dvesto eur mesačne

Peter Mališ-HRK

Obec Biely Kostol

04.10.2022

dodatok č.1 k rámcovej zmluve o nakladaní s odpadmi

dodatok č.1 k zmluve 29/2021

96,54 EUR deväťdesiatšesť eur päťdesiatštyri centov

Peter Mališ-HRK

Obec Biely Kostol

03.10.2022

zmluva o poskytnutí podpory

21/2022

10 566,00 EUR desaťtisícpäťstošesťdesiatšesť bez DPH

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Biely Kostol

26.09.2022

Zmluva o poskytnutí grantu

20/2022

2 698,90 EUR dvetisícšesťstodeväťdesiatosem eur deväťdesiat centov

ČSOB nadácia

Obec Biely Kostol

06.09.2022

Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení počítačového zariadenia

19/2022

27,70 EUR mesačne s DPH

Z+M servis a.s.

Obec Biely Kostol

26.07.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

18/2022

1,00 EUR jedno euro ročne bez DPH

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Biely Kostol

22.06.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

dodatok č.1 k zmluve 36/2020

164 223,48 EUR stošesťdesiatštyritisíc dvestodvadsaťtri eur štyridsaťosem centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Biely Kostol

31.05.2022

dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení obedov

dodatok č.2 k zmluve 3/2021

0,70 EUR sedemdesiat centov za jeden obed

Jagas, s.r.o.

Obec Biely Kostol

11.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve 32/2021

dodatok č.1 k zmluve 32/2021

546,00 EUR bez DPH mesačne

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Biely Kostol

11.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.4.2021

1 k zmluve 12/2021

nula

Obec Biely Kostol

Norbert Takacs

27.04.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

17/2022

nula

T-MAPY s.r.o.

Obec Biely Kostol

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

16/2022

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

15/2022

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

11.04.2022

Zámenná zmluva

14/2022

nula

Obec Biely Kostol

IB Venture Capital Finance s.r.o.

04.04.2022

Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.5/2022 obec Biely Kostol

13/2022

8 700,00 EUR osemtisícsedemsto eur

Ing. arch. Janka Privalincová

Obec Biely Kostol

31.03.2022

Dohoda o úprave vzájomných vzťahov

12/2022

572 468,39 EUR päťstosedemdesiatdva tisíc štyristošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Ing. Robert Machovič

Obec Biely Kostol

30.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

11/2022

588,00 EUR päťstoosemdesiatosem

Obec Biely Kostol

Galileo Corporatin s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: