Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve 32/2021

dodatok č.1 k zmluve 32/2021

546,00 EUR bez DPH mesačne

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Biely Kostol

11.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.4.2021

1 k zmluve 12/2021

nula

Obec Biely Kostol

Norbert Takacs

27.04.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

17/2022

nula

T-MAPY s.r.o.

Obec Biely Kostol

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

16/2022

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

15/2022

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

11.04.2022

Zámenná zmluva

14/2022

nula

Obec Biely Kostol

IB Venture Capital Finance s.r.o.

04.04.2022

Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.5/2022 obec Biely Kostol

13/2022

8 700,00 EUR osemtisícsedemsto eur

Ing. arch. Janka Privalincová

Obec Biely Kostol

31.03.2022

Dohoda o úprave vzájomných vzťahov

12/2022

572 468,39 EUR päťstosedemdesiatdva tisíc štyristošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Ing. Robert Machovič

Obec Biely Kostol

30.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

11/2022

588,00 EUR päťstoosemdesiatosem

Obec Biely Kostol

Galileo Corporatin s.r.o.

25.03.2022

Darovacia zmluva

10/2022

6 800,00 EUR šesťtisícosemsto eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

25.03.2022

Kúpna zmluva

9/2022

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

25.03.2022

Kúpna zmluva

8/2022

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

22.03.2022

Zmluva o dielo

7/2022

48 957,31 EUR štyridsaťosemtisíc deväťstopäťdesiatsedem eur tridsaťjeden centov

Fendi s.r.o.

Obec Biely Kostol

09.03.2022

Hromadná licenčná zmluva

6/2022

20,40 EUR dvadsať eur štyridsať centov ročne

Obec Biely Kostol

SOZA

02.03.2022

kúpna zmluva

5/2022

69 576,00 EUR šesťdesiatdeväťtisíc päťstosedemdesiatšesť

Obec Biely Kostol

Najstroje, s.r.o.

28.02.2022

Zámenná zmluva

4/2022

nula

IB Venture Capital Finance s.r.o.

Obec Biely Kostol

09.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi - denný stacionár

3/2022

2 880,00 EUR dvetisícosemstoosemdesiat

Záujmové združenie Rodina, o.z.

Obec Biely Kostol

02.02.2022

Dohoda o úprave vzájomných vzťahov

2/2022

572 468,39 EUR päťstosedemdesiatdva tisíc štyristošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Obec Biely Kostol

FGS International s.r.o.

13.01.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove ZŠ

1/2022

5,00 EUR päť eur za jednu vyučovaciu hodinu

Harmony Academy s.r.o.

Obec Biely Kostol

08.12.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2021134

30/2021

85,00 EUR osemdesiatpäť eur za mesiac

Obec Biely Kostol

OZ Pomoc psíkom

21.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi - denný stacionár

34/2021

6 960,00 EUR šesťtisícdeväťstošesťdesiat

Záujmové združenie Rodina, o.z.

Obec Biely Kostol

21.12.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

33/2021

16 320,00 EUR šesťnásťtisíctristodvadsať

Obec Biely Kostol

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

14.12.2021

Zmluva č.21111801

32/2021

494,00 EUR

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

10.12.2021

Zmluva na rok 2021 o poskytovaní auditorských služieb

31/2021

1 700,00 EUR jedentisícsedemsto eur

Obec Biely Kostol

Ing.Veronika Tibenská

07.12.2021

dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 30.3.2021

1 k zmluve 9/2021

neuvedené

Fagus SK, s.r.o.

Obec Biely Kostol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: