Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2023

Dodatok č.1 k zmluve č.7/2023

1

18,00 EUR

3 W Slovakia, s.r.o.

Obec Biely Kostol

22.05.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

11/2023

2 040,00 EUR

AUDIT 4U, s.r.o.

Obec Biely Kostol

02.05.2023

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

10/2023

3 504,00 EUR

Nuaktiv s.r.o.

Obec Biely Kostol

19.04.2023

Zmluva o vystúpení

9/2023

4 900,00 EUR

True Believers Music Agency s.r.o.

Obec Biely Kostol

06.04.2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

8/2023

7 200,00 EUR

Universal Music, s.r.o.

Obec Biely Kostol

22.03.2023

Licenčná zmluva

7/2023

131,00 EUR

3 W Slovakia, s.r.o.

Obec Biely Kostol

14.03.2023

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

6/2023

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Biely Kostol

03.03.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5/2023

3,00 EUR

Obec Biely Kostol

Ivana Brunovská

22.02.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

4/2023

2 500,00 EUR

Smart Agri s.r.o.

Obec Biely Kostol

08.02.2023

Zmluva o dielo

3/2023

21 540,00 EUR

M PRO s.r.o.

Obec Biely Kostol

31.01.2023

Zamestnávateľská zmluva

2/2023

Neuvedené

UNIQA d.d.s, a.s.

Obec Biely Kostol

30.01.2023

Zamestnávateľská zmluva

1/2023

nula

DDS Tatrabanky

Obec Biely Kostol

30.12.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

30/2022

nula

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Biely Kostol

14.12.2022

Kúpna zmluva

29/2022

1,00 EUR jedno euro bez DPH

RENTAZ s.r.o.

Obec Biely Kostol

12.12.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

28/2022

13 500,00 EUR trinásťtisícpäťsto

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Biely Kostol

05.12.2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

27/2022

400,00 EUR štyristo eur mesačne s DPH

Mgr.Martin Černák, advokát

Obec Biely Kostol

02.12.2022

Kúpna zmluva

26/2022

300,00 EUR tristo eur

Stanislav Študenc

Obec Biely Kostol

23.11.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

25/2022

nula

Obec Biely Kostol

RENTAZ s.r.o.

24.10.2022

darovacia zmluva

24/2022

1 990,00 EUR jedentisícdeväťstodeväťdesiat

PCA Slovakia, s.r.o.

Obec Biely Kostol

18.10.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

23/2022

7,00 EUR sedem eur za hodinu

Obec Biely Kostol

Ivana Brunovská

04.10.2022

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

22/2022

200,00 EUR dvesto eur mesačne

Peter Mališ-HRK

Obec Biely Kostol

04.10.2022

dodatok č.1 k rámcovej zmluve o nakladaní s odpadmi

dodatok č.1 k zmluve 29/2021

96,54 EUR deväťdesiatšesť eur päťdesiatštyri centov

Peter Mališ-HRK

Obec Biely Kostol

03.10.2022

zmluva o poskytnutí podpory

21/2022

10 566,00 EUR desaťtisícpäťstošesťdesiatšesť bez DPH

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Biely Kostol

26.09.2022

Zmluva o poskytnutí grantu

20/2022

2 698,90 EUR dvetisícšesťstodeväťdesiatosem eur deväťdesiat centov

ČSOB nadácia

Obec Biely Kostol

06.09.2022

Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení počítačového zariadenia

19/2022

27,70 EUR mesačne s DPH

Z+M servis a.s.

Obec Biely Kostol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: