Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.10.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

21/2021

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Galileo Corporatin s.r.o.

Obec Biely Kostol

22.09.2021

Zámenná zmluva

20/2021

nula

IB Venture Capital Finance s.r.o.

Obec Biely Kostol

21.09.2021

Dodatok o poskytnutí ponuky E.Partner

1 k zmluve 19/2021

podľa poskytovanej zľavy

Obec Biely Kostol

ZSE Energia,a.s.

21.09.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/2021

mesačné poplatky podľa cenníka

Obec Biely Kostol

ZSE Energia,a.s.

12.08.2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

18/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Biely Kostol

Trnavský samosprávny kraj

30.07.2021

Zámenná zmluva

17/2021

bezodplatne

Obec Biely Kostol

Iva Ilavská

31.05.2021

Dodatok č.2 k zmluve č. 20090103

16/2021

375,00 EUR tristosedemdesiatpäť mesačne

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

31.05.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15/2021

107,00 EUR jednosto sedem

Natália Tarageľová

Obec Biely Kostol

31.05.2021

Zmluva o dielo

14/2021

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Biely Kostol

Trnavská univerzita

18.05.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 105/002/21

13/2021

510 000,00 EUR päťstodesaťtisíc

Obec Biely Kostol

Prima banka Slovensko a.s

30.04.2021

Zmluva o nájme obecného pozemku

12/2021

50,00 EUR päťdesiat euro/mesiac

Norbert Takacs

Obec Biely Kostol

31.03.2021

Kúpna zmluva o predaji majetku obce

11/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Jaroslav Remenár, Iveta Remenárová

Obec Biely Kostol

30.03.2021

Zmluva o dielo

10/2021

294 144,56 EUR dvestodeväťdesiatštyritisíc jednostoštyridsaťštyri eur päťdesiatšesť centov

CS, s.r.o.

Obec Biely Kostol

30.03.2021

Zmluva o dielo

9/2021

1 443 268,39 EUR jeden milión štyristoštyridsaťtritisíc dvestošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Fagus SK, s.r.o.

Obec Biely Kostol

29.03.2021

Zmluva o sponzorstve

8/2021

500,00 EUR päťsto

ewia a.s.

Obec Biely Kostol

22.03.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

7/2021

1,00 EUR jedno euro

Obec Biely Kostol

RENTAZ s.r.o.

19.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

6/2021

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

18.03.2021

Zmluva o výpožičke

5/2021

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

18.03.2021

kúpna zmluva

4/2021

0,10 EUR desať centov za kilogram

Tenarry Slovakia s.r.o.

Obec Biely Kostol

08.03.2021

Zmluva o zabezpečení obedov pre dôchodcov v obci Biely Kostol

3/2021

0,50 EUR päťdesiat centov/1 obed

Jagas, s.r.o.

Obec Biely Kostol

03.03.2021

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

2/2021

40,00 EUR štyridsať

Obec Biely Kostol

EKOCHARITA Slovensko Slovensku

25.01.2021

Licenčná zmluva

1/2021

438,00 EUR štyristotridsaťosem

Obec Biely Kostol

TENDERnet s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o poskytnutí služby

39/2020

nula eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

14.01.2021

kúpna zmluva

38/2020

500,10 EUR päťsto eur desať centov

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o postúpení pohľadávok s príslušenstvom

37/2020

5 848,70 EUR päťtisícosemstoštyridsaťosem eur sedemdesiat centov

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

Obec Biely Kostol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: