Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.09.2018

Zmluva o usporiadaní registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku Obecného úradu Biely Kostol

21/2018

650,00 EUR

Bc.Simona Munková-REGIS

Obec Biely Kostol

27.06.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

20/2018

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Západoslovenská distribučná,

11.06.2018

Kúpna zmluva

19/2018

3 000,00 EUR

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

05.06.2018

Zmluva o dielo Z/06/2018

18/2018

73 502,56 EUR

PROVA SLOVAKIA spol. s r.o.

Obec Biely Kostol

05.06.2018

Zmluva o dielo Z/05/2018

17/2018

24 978,86 EUR

PROVA SLOVAKIA spol. s r.o.

Obec Biely Kostol

25.05.2018

Dodatky k zmluve

16/2018

Neuvedené

Distribúcia SPP

Obec Biely Kostol

16.05.2018

Kúpna zmluva

15/2018

400,00 EUR

Róbert Ottinger a Renáta Ottingerová

Obec Biely Kostol

14.05.2018

Kúpna zmluva

14/2018

220,00 EUR

Norbert Takács a Magdaléna Takácsová

Obec Biely Kostol

14.05.2018

Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

13/2018

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Ing.Ľubopmír Janoška

09.05.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

12/2018

0,00 EUR

APOCOMP s.r.o.

Obec Biely Kostol

24.04.2018

Zmluva o dielo číslo ZIS/3489/501/18/25987.0038/ V/EXT/807/OZ

11/2018

73 112,76 EUR

Skanska SK. a.s.

Obec Biely Kostol

23.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

10/2018

Neuvedené

Obec Biely Kostol

ZSE Energia,a.s.

09.04.2018

Dodatok č.1 k zmluve o prevode vlastníckeho práva knehnuteľnostiam, spísanej v Trnave dňa 19.9.2017

09/2018

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Ing.Július Janíček

09.04.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

08/2018

72,00 EUR

Mgr.Martin Černák

Obec Biely Kostol

04.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017

07/2018

1 600,00 EUR

Obec Biely Kostol

Ing.Tibenská Veronika

26.02.2018

Zmluva o dielo

06/2018

900,00 EUR

Prorozvoj

Obec Biely Kostol

23.02.2018

Zmluva na pravidelné autobusové linky

05/2018

Neuvedené

ARRIVA Trnava,a.s.

Obec Biely Kostol

21.02.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

04/2018

60,00 EUR

Mgr.Martin Černák

Obec Biely Kostol

14.02.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriedení vecného bremena

03/2018

Neuvedené

APOCOMP s.r.o.

Obec Biely Kostol

07.02.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.10.2016

02/2018

150,00 EUR

Obec Biely Kostol

eGov Systems spol.s.r.o.

30.01.2018

Kúpna zmluva

01/2018

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

10.01.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2017

Neuvedené

Obec Biely Kostol

eGov Systems spol.s.r.o.

08.01.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

16/2017

Neuvedené

Obec Biely Kostol

ELEKOS

08.01.2018

Dodatok k zmluve č.S94T100412 o zvoze a skládkovaní odpadu.

15/2017

Neuvedené

Obec Biely Kostol

FCC Trnava s.r.o.

29.12.2017

Zmluva o vytvorení a Zmluva o prevadzkovaní webového sídla

14/2017

990,00 EUR

Obec Biely Kostol

Galileo Corporatin s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: