Obec Biely Kostol - FZO Archív

Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis
Kniha faktúr 2017 (január - marec)
(Faktúra prijatá)
14.04.2017 24377.89 Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Prehľad fakturovaných položiek za mesacie január až marec 2017 Detail
Kniha faktúr 2016 (september - december)
(Faktúra prijatá)
16.01.2017 56495.09 Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Prehľad fakturovaných položiek za mesacie september až december 2016 Detail
Kniha faktúr 2016 (júl - september)
(Faktúra prijatá)
14.10.2016 99525.15 Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Prehľad fakturovaných položiek za mesacie júl až september Detail
Zmluva o dielo ZoD 2016/08/06
(Zmluva)
05.08.2016 29642.00 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 91702 Trnava Realizácia komunikácie Detail
Zmluva o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá
(Zmluva)
31.05.2016 40.00 Združenie na ochranu zvierat Trnava, Orešianska 1, 91701 Trnava Zabezpečenie starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku Detail
Zmluva 2015 - 2016
(Zmluva)
30.05.2016 1600.00 Ing. Veronika Tibenská, Ľ. Podjavorinskej 16, 91701 Trnava Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnutelnosti
(Zmluva)
25.05.2016 2840.00 Marek Pocisk, Vysoká 6657/14/A, 91934 Biely Kostol Prevod nehnutelnosti Detail
Mandátna zmluva č. OBK 01/2016
(Zmluva)
04.05.2016 1050.00 Ing. Juraj Kobza, JK Trend, Domovina 21, 90081 Šenkvice Výkon funkcie technického dozoru Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
03.05.2016 21232.38 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 91702 Trnava Zmluva o dielo - názov stavby: IBV - Podolky - Biely Kostol Detail
Kniha faktúr 2016 (január - marec)
(Faktúra prijatá)
14.04.2016 29384.74 Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Prehľad fakturovaných položiek za mesacie január až marec 2016 Detail
Zmluva o dodávke plynu - Obecný Úrad
(Zmluva)
11.04.2016 0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pripojenie plynu Detail
Zmluva o dodávke plynu - Sociálne zariadenie a Šatne TJ
(Zmluva)
11.04.2016 0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pripojenie plynu Detail
Zmluva o dodávke plynu - Obec Biely Kostol
(Zmluva)
11.04.2016 0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pripojenie plynu Detail
Zmluva PVV29
(Zmluva)
04.04.2016 0.00 36252484, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prevádzkovanie verejného vodovodu Detail
Zmluva PK31
(Zmluva)
04.04.2016 0.00 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Premyselná 10, 92179 Piešťany Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Detail
Zmluva PK30
(Zmluva)
04.04.2016 0.00 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Premyselná 10, 92179 Piešťany Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Detail
Dodatok ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
20.01.2016 0.00 IV Venture Capital Finance s.r.o., Strmé vŕšky 125, 84106 Bratislava Zriadenie vecného bremena Detail
Kniha faktúr 2015 (október- december)
(Faktúra prijatá)
15.01.2016 177251.79 Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Prehľad fakturovaných položiek za mesacie október až december 2015 Detail
Dodatok č. 4 - ZoPK 75/201
(Zmluva)
29.12.2015 0.00 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Premyselná 10, 92179 Piešťany Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Detail
Dodatok č. 4 - ZoPK 150/201
(Zmluva)
29.12.2015 0.00 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Premyselná 10, 92179 Piešťany Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Detail
Dodatok č. 4 - ZoPK 76/201
(Zmluva)
29.12.2015 0.00 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Premyselná 10, 92179 Piešťany Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Detail
Dodatok ku kúpnej zmluve a zriadenie vecného bremena
(Zmluva)
16.12.2015 0.00 VENCORP SK, Štúrova 14, 81102 Bratislava Dodatok Detail
Kniha faktúr 2015 (júl- september)
(Faktúra prijatá)
15.10.2015 163950.36 Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 91934 Prehľad fakturovaných položiek za mesacie júl až september 2015 Detail
Licenčná zmluva č.U2043/2015
(Zmluva)
15.10.2015 175.00 MADE spol. s r.o., Lazová 69, 97401 Banská Bystrica Program a systémová podpora Detail
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
(Zmluva)
15.10.2015 0.00 MADE spol. s r.o., Lazová 69, 97401 Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Detail
nahor 1 2 Spolu