Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.03.2021

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

2/2021

40,00 EUR štyridsať

Obec Biely Kostol

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

25.01.2021

Licenčná zmluva

1/2021

438,00 EUR štyristotridsaťosem

Obec Biely Kostol

TENDERnet s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o poskytnutí služby

39/2020

nula eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

14.01.2021

kúpna zmluva

38/2020

500,10 EUR päťsto eur desať centov

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o postúpení pohľadávok s príslušenstvom

37/2020

5 848,70 EUR päťtisícosemstoštyridsaťosem eur sedemdesiat centov

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

Obec Biely Kostol

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

36/2020

149 294,07 EUR jednostoštyridsaťdeväťdvestodeväťdesiatštyri eur sedem centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Biely Kostol

03.12.2020

Zmluva o dielo

35/2020

13 122,00 EUR trinásťtisícjednostodvadsaťdva eur

EMPEMONT Slovakia, s.r.o.

Obec Biely Kostol

26.11.2020

Zmluva o dielo

34/2020

41 732,47 EUR štyridsaťjedentisíc sedemstotridsaťdva eur štyridsaťsedem centov

Emel SK s.r.o.

Obec Biely Kostol

25.11.2020

Zmluva o budúcej zmluve

33/2020

nula

Milan Kupčík

Obec Biely Kostol

25.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

32/2020

35 464,00 EUR tridsaťpäťtisícštyristošesťdesiatštyri

Obec Biely Kostol

Ministerstvo financií SR

12.11.2020

Dohoda o spoločnom školskom obvode

31/2020

nula

Obec Biely Kostol

Obec Ružindol

06.11.2020

Zámenná zmluva a Dodatok č.1 ku Zámennej zmluve uzavretej dňa 2.9.2020

30/2020

Neuvedené

Obec Biely Kostol

Iva Ilavská

26.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve č. 20090103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

29/2020

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

12.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

28/2020

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

23.09.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.8.2020

27/2020

Neuvedené

Mgr.Martin Keleši

Obec Biely Kostol

02.09.2020

zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

26/2020

150,00 EUR jednostopäťdesiat mesačne

Obec Biely Kostol

Fidelity Trade, s.r.o.

26.08.2020

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

25/2020

102,00 EUR jednostodva - mesačný paušál

Obec Biely Kostol

DEFENSE Pro, s.r.o.

21.08.2020

Kúpnopredajná zmluva

24/2020

8 400,00 EUR osemtisícštyristo

Obec Biely Kostol

TSM Services s.r.o.

20.08.2020

kúpna zmluva

23/2020

740,00 EUR sedemstoštyridsať

Mgr.Martin Keleši

Obec Biely Kostol

22.07.2020

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

21/2020

500,00 EUR

Obec Biely Kostol

Ingrid Machalová

20.07.2020

Zmluva o spolupráci

20/2020

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Biely Kostol

03.07.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

19/2020

1 700,00 EUR jedentisícsedemstvo

Obec Biely Kostol

Ing.Veronika Tibenská

22.06.2020

Zmluva o dielo

18/2020

26 400,00 EUR dvadsaťšesťtisícštyristo

Obec Biely Kostol

M PRO s.r.o.

15.06.2020

Zmluva č. 0305/2020/TD, o bezplatnom mobilnom zbere odpadov-použitých kuchynských olejov na území obce Biely Kostol

17/2020

bezodplatne

Obec Biely Kostol

MEROCO, a.s.

22.05.2020

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

16/2020

nula

Obec Biely Kostol

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: