Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.08.2020

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

25/2020

102,00 EUR jednostodva - mesačný paušál

Obec Biely Kostol

DEFENSE Pro, s.r.o.

21.08.2020

Kúpnopredajná zmluva

24/2020

8 400,00 EUR osemtisícštyristo

Obec Biely Kostol

TSM Services s.r.o.

20.08.2020

kúpna zmluva

23/2020

740,00 EUR sedemstoštyridsať

Mgr.Martin Keleši

Obec Biely Kostol

22.07.2020

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

21/2020

500,00 EUR

Obec Biely Kostol

Ingrid Machalová

20.07.2020

Zmluva o spolupráci

20/2020

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Biely Kostol

03.07.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

19/2020

1 700,00 EUR jedentisícsedemstvo

Obec Biely Kostol

Ing.Veronika Tibenská

22.06.2020

Zmluva o dielo

18/2020

26 400,00 EUR dvadsaťšesťtisícštyristo

Obec Biely Kostol

M PRO s.r.o.

15.06.2020

Zmluva č. 0305/2020/TD, o bezplatnom mobilnom zbere odpadov-použitých kuchynských olejov na území obce Biely Kostol

17/2020

bezodplatne

Obec Biely Kostol

MEROCO, a.s.

22.05.2020

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

16/2020

nula

Obec Biely Kostol

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

30.04.2020

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.9.2019

15/2020

neuvedené

Obec Biely Kostol

Ing.Peter Kyseľ

16.04.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo CPA:42.11.20

14/2020

3 650,57 EUR tritisícšesťstopäťdesiat

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Biely Kostol

12.03.2020

kúpna zmluva

13/2020

1,00 EUR jedno euro

Obec Biely Kostol

RENTAZ s.r.o.

09.03.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

12/2020

bezodplatne

Andrej Hornáček

Obec Biely Kostol

28.02.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10/2020

5,00 EUR za jedno stretnutie

Laura Belicová

Obec Biely Kostol

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

7/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

6/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

5/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

17.02.2020

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

4/2020

podľa tarify

Obec Biely Kostol

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.02.2020

Zmluva o dielo

9/2020

30,00 EUR mesačne

Richard Krajčík-FENIX

Obec Biely Kostol

20.02.2020

Zmluva o dielo

8/2020

39 052,49 EUR tridsaťdeväťtisícpäťdesiatdva eur štyridsaťdeväť centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Biely Kostol

18.02.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

11/2020

2,00 EUR za jedno stretnutie

Patajová Marieta

Obec Biely Kostol

30.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3/2020

8,00 EUR za jedno stretnutie

Stolnotenisti Biely Kostol

Obec Biely Kostol

30.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2020

1,00 EUR za jedno stretnutie

Lenka Kuzmová

Obec Biely Kostol

30.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2020

4,00 EUR za jedno stretnutie

Alena Gabrišová

Obec Biely Kostol

31.12.2019

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 0109000734

45/2019

258,93 EUR

Obec Biely Kostol

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: