Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá
z 36
posledná

OCHRANA PRED POŽIARMI

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním.
V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2015 na území okresu Trnava 7 požiarov s priamou škodou 50 415,00 €. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:

- dodržiavanie zákazu fajčenia,
- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
- zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
- vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
- v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112.
Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe - občanovi až do výšky 331,- €.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave celý text

ostatné | 13. 7. 2016 | Autor:

ODPOČET PLYNOMEROV

Oznamujeme občanom, že od 14.mája doručovateľky miestnej pošty postupne vykonávajú odpočet spotreby plynu v domácnostiach.
Žiadame občanov o sprístupnenie plynomerov, nakoľko doručovateľky sú povinné stav plynomeru odfotiť do registračného prístroja. Z tohto dôvodu nie je možné a nepostačuje stav plynomeru odpísať a nechať na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor:

ANEO - SEPAROVANÝ ZBER

Spoločnosť ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu v piatok 20.5.2016 o 8:00 hod.
V čase od 7:00-8:00 hod si vyneste pred dom (na viditeľnom a dostupnom mieste) staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia (staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.)
Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú pracovníkmi odobraté.
Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor:

Vzácna návšteva!

Dňa 22.marca 2016 bude mať obec Biely Kostol česť privítať prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Občania, vrátane detí, môžu prezidenta pozdraviť o 15:30h pred Obecným úradom a následne po ukončení rokovania s poslancami OZ pred budovou Kultúrneho domu Biely Kostol. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Konečne zubná pohotovosť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o prevádzkuje od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Náhradná rodinná výchova

„Rodinný detský domov“ je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje detský domov rodinného typu. V ňom poskytujeme starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku od 0 – 25 rokov podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Na činnosť má udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nezamestnáva vychovávateľov, ale „profesionálnych rodičov“. Takáto forma náhradnej výchovy umožňuje deťom vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré je prirodzeným výchovným činiteľom.

Organizácia má administratívne a odborné zázemie v Bielom Kostole, na Športovej ulici č.7. Bližšie informácie môžete získať na tejto adrese, alebo na tel: 0917/500342, Mgr. Zuzana Ryšková. Informácie sú uverejnené aj na www.rdd.sk , alebo facebooku.
( T.č. je v ponuke jedno voľné pracovné miesto pre profesionálneho rodiča. ) celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Separovaný zber

V decembrovom čísle občasníka Bielokostolčan sme Vás informovali o zámere obce, postupne zabezpečiť do domácností nádoby na separovaný odpad s tým, že tieto budú občanom len zapožičané a spôsob ich použitia bude kontrolovaný. Túto informáciu opravujeme nasledovne:

Obecný úrad v Bielom Kostole ponúka občanom k zakúpeniu (do vlastníctva) kontajnery – žlté nádoby na triedený odpad o objeme 240 l (na plastové fľaše, tetrapaky, papier, plechovice od nápojov). Cena jedného kontajnera, ktorý bude slúžiť namiesto doposiaľ používaných plastových vriec je 30,-€.

Občania, ktorí si nezakúpia kontajner, môžu naďalej separovať odpad doterajším spôsobom s použitím plastových vriec. celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor:

Informovanie občanov prostredníctvom SMS správ

Obecný úrad v Bielom Kostole pripravuje spustenie "SMS - info" ako službu pre občanov, ktorej cieľom je rýchle hromadné zasielanie aktuálnych informácií prostredníctvom SMS správ obyvateľom.

Predpokladáme, že obec bude mať k dispozícii cca 200 telefónnych čísiel, ktoré jej poskytnú záujemcovia zasielania týchto správ.

V občasníku Bielokostolčan Vám bude do schránky doručená návratka, na základe ktorej Vás zaradíme do cieľovej skupiny prijímateľov SMS správ.

Starosta... celý text

ostatné | 15. 2. 2016 | Autor:

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí svojim úsilím prispeli pri organizácii kultúrneho podujatia "Rozlúčka s fašiangom - pochovávanie basy" a špeciálne kuchárkam - naším dôchodkyniam za vynikajúce šišky, priateľom z Ružindola za kvalitný kultúrny program a Vám všetkým za príjemné stretnutie.

starosta celý text

ostatné | 15. 2. 2016 | Autor:
2016

Šťastný nový rok 2016

Šťastný nový rok 2016 celý text

ostatné | 5. 1. 2016 | Autor:

Zber odpadu pre rok 2016

Vážení občania, celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor:

Pracovná ponuka

Personálny servis Eurotrade ponúka nové pracovné miesta pre ženy aj mužov (aj nad 50 rokov) do firmy: Sam Jin - na prácu pri lisoch . Jedná sa o jednoduchú manuálnu prácu, na pracovnú zmluvu bez pohovoru, s nástupom ihneď.

Ak máte záujem o pracovnú ponuku môžete sa informovať telefonicky na čísle: 0905 594 257

POZNÁMKA: z Bieleho Kostola je možné zabezpečiť odvoz – dovoz pracovníkov celý text

ostatné | 22. 11. 2015 | Autor:

Zmena stránkových hodín na Obecnom úrade

Oznamujeme občanom, že dňa 16.11.2015 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad bude opäť v prevádzke dňa 18.11.2015. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 11. 2015 | Autor:
cvičenie

CVIČENIE ŽIEN

Milé dámy z Bieleho Kostola akéhokoľvek veku!
Chcete si spríjemniť všedné dni a posilniť zdravie? Príďte medzi nás – uvoľniť sa, rozhýbať telo a zlepšiť náladu.
Už desiaty rok prebieha v Bielom Kostole cvičenie žien. Viacero našich obyvateliek si vyskúšalo, ako možno posilňovať a uvoľniť svaly celého tela za použitia rehabilitačných cvikov, aeróbnych cvikov, fit lopty, gumy, či závažia. Cvičenie je sprevádzané príjemnou hudbou a prispôsobuje sa fyzickým možnostiam cvičiacich žien. Pritom nám umožňuje vzájomne sa spoznať, spriateliť a pomáhať si... Skúste sa aj Vy raz za čas vymaniť z rodinných povinností a príďte medzi nás. celý text

ostatné | 14. 10. 2015 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.10.2015 ( streda, mesiac SEPTEMBER ) bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné | 5. 10. 2015 | Autor:
#

Priestory v objekte kaštieľa na prenájom

Obec Biely Kostol ponúka na prenájom priestory v objekte kaštieľa (bývalé kancelárie obecného úradu – viď foto a pôdorys poschodia).
Umiestnenie na 1. poschodí, WC v prízemí, parkovisko, podlažná plocha kancelárií 66 m2.
Informácie v kancelárii obecného úradu a na tel. č. 033/5522800, 0903/419645. celý text

ostatné | 7. 8. 2015 | Autor:

Zmena otváracích hodín COOP Jednota

COOP Jednota SD oznamuje svojím zákazníkom, že od 25.7.2015 upravuje otváriaciu dobu supermarketu na Pionierskom námestí v Bielom Kostole nasledovne:

Pondelok až Piatok: 6:00 - 11:30 a 15:00 - 20:00

Sobota: 6:00 - 12:00

Nedeľa: 8:00 - 12:00

Úprava otváracích hodín potrvá až do odvolania. celý text

ostatné | 24. 7. 2015 | Autor:

Odstávka vodovodu

Na požiadanie firmy Kamenáč s.r.o. oznamujeme občanom, že dňa 10.7. (piatok) od 07,30 hod. do 09,30 hod. bude prerušená dodávka vody z dôvodu realizácie pripojenia stavby IBV Kamenný Mlyn II.etapa na verejný vodovod. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 8. 7. 2015 | Autor:

Povinné očkovanie psov

Veterinárny lekár oznamuje občanom, že v sobotu, 4. Júla 2015 o 10,00 bude v obci Biely Kostol, pred budovou pošty, vykonávať POVINNÉ OČKOVANIE PSOV proti besnote.

Prosíme občanov, aby psa sprevádzala dospelá osoba. Manipulačný poplatok je 5 € za psa. celý text

ostatné | 29. 6. 2015 | Autor:

Verejné stretnutie k výstavbe kanalizácie

Oznamujeme občanom, bývajúcim na Viničnej ulici a na Pionierskom námestí, že verejné stretnutie k výstavbe kanalizácie na týchto uliciach sa uskutoční v PIATOK 26. Júna o 17,00 hod. v kultúrnom dome. Informácie o výstavbe podá dodávateľ stavby, ktorý bude odpovedať na otázky občanov. celý text

ostatné | 23. 6. 2015 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 01.07.2015 (streda, mesiac JÚL) bez dodávky elektriny nasledovné ulice : celý text

ostatné | 2. 6. 2015 | Autor:

Bezplatný zber pneumatík

V rámci realizovaného projektu „Prokomunálne orientovaný zber opotrebovaných pneumatík“ podporovaného Recyklačným fondom za uplynulých 9 mesiacov spoločnosť Aves už vyzbierala 2500 opotrebovaných pneumatík z miest a obcí, ktoré negatívnym spôsobom zaťažujú životné prostredie. celý text

ostatné | 21. 5. 2015 | Autor:

Mestská televízia Trnava – oznámenie

Obecnému úradu bola doručená nasledujúca požiadavka: „Mestská televízia Trnava takmer mesiac evidovala výpadok vysielania u prevádzkovateľa DVB-T multiplexu na kanáli 33. Koncom minulého týždňa sme sa dohodli na ukončení zmluvy. Zároveň sme sa v tom istom čase dohodli na spolupráci so spoločnosťou Avis. Od piatku 10. 04. 2015 je možné sledovať vysielanie MTT na kanáli 49. Chcem Vás, pán starosta, poprosiť o informovanie obyvateľov Bieleho Kostola o tejto skutočnosti, a to akýmkoľvek Vaším spoľahlivým „kanálom“. Záleží nám na tom, aby sme nestrácali svojich verných divákov a aby sme nesklamali ich dôveru. Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc a ústretovosť! PhDr. Dália Šaškovičová, riaditeľka MTT, s. r. o.“ celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Výstava vín

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala v sobotu, 11.apríla 2015 v kultúrnom dome degustáciu vín. Treba spresniť, že „medzinárodnú“ – na podujatí sa zúčastnili aj dlhoroční priatelia z moravských Šitbořic! Nasledujúci deň – nedeľa patrila XXXVIII. ročníku výstavy vín spojenej s ochutnávkou. Bližšie informácie, rovnako ako výsledky hodnotenia z degustácie nájdete na novej webovej stránke v sekcii venovanej činnosti záhradkárov. celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Rozkopávky v obci

V súvislosti s výstavbou a rekonštrukciami technickej infraštruktúry v obci budeme musieť strpieť aj určité obmedzenia. V súčasnosti a blízkej budúcnosti (termíny upresníme) sa to týka najmä:

- Zahájenej rozkopávky miestnej komunikácie pri kostole a zadnom vstupe do cintorína a zároveň rozkopávky dvora materskej škôlky. Dôvodom je (konečne) výmena starej stožiarovej trafostanice za novú kioskovú. V súvislosti s tým bude vzdušné el. vedenie na cintoríne demontované a bude položený zemný el. kábel.

- Pripravenej prípojky zemného optického kábla na Pionierskom námestí pozdĺž oplotenia COOP Jednoty a detského ihriska a ďalej ku stožiaru Slovak Telekom pri zbernom dvore.

- Postupného prevádzania výkopov (s následným zásypom tak, ako to bolo robené na Poľovníckej ulici pred tromi rokmi) súvisiacich s výstavbou kanalizácie. Treba počítať aj s dočasnou zmenou dopravného značenia. celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Ako sa zbaviť odrezkov - konáre, haluze...

Obec Biely Kostol zakúpila výkonný mobilný ŠTIEPKOVAČ ( typ DRV 390 ). Stroj je určený na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu – konárov, prútov vinnej révy, kôrovia a pod. Štiepkovač seká konáre až do priemeru 85 mm. Umiestnený bude na zbernom dvore v Bielom Kostole a v prípade potreby, napr. pri veľkom množstve odpadu, môže byť privezený priamo na miesto jeho skládky. Štiepku môžete využiť na kompostovanie, kúrenie, či na výsyp pod stromy a kríky. Režim a spôsob používania stroja bude upresnený po zaškolení zodpovedného pracovníka a bude zverejnený na novej webovej stránke obce a na zbernom dvore. celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Detské ihrisko

Určite ste zaregistrovali, že na Pionierskom námestí sa buduje detské ihrisko. Zásluhu na tom má predovšetkým Peter Belko s manželkou Jar, ktorí akciu zorganizovali. Ďakujem a úprimne oceňujem prístup všetkých, ktorí pomohli vybudovať v obci tak potrebné zariadenie pre deti. Postupne sa presviedčam, že v obci predsa len žije nie málo ľudí, ktorým na jej rozvoji záleží a vedia pre ňu aj niečo pozitívne spraviť. celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biely Kostol

Rekonštrukcia celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.05.2015 (štvrtok) bez dodávky elektriny nasledovné ulice : celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:
prvá
z 36
posledná