Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá
z 12
posledná

Odpisovanie vodomerov v obci Biely Kostol. 1

Odpisovanie vodomerov v obci Biely Kostol.

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom Bieleho Kostola, že odo dnes až do 6.12.2019 budú v obci odpisovať vodomery. V prípade neprítomnosti zanechajte odpis vodomeru na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 2

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete v položke ZVEREJŇOVANIE - ÚRADNÁ TABUĽA - Informácia pre voliča. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Cyrano

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

OcÚ v Bielom Kostole organizuje zájazd na muzikál Cyrano z predmestia dňa 29.11.2019 (piatok) o 19:00 h. v divadle Nová Scéna Bratislava. Cena: 23,- eur (lístok a autobus). Odchod autobusu o 17:00 h. spred OcÚ v Bielom Kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0911551997 alebo na OcÚ.
- legendárny slovenský muzikál sa vracia...
celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva 1

II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva

Obecný úrad v Bielom Kostole v spolupráci s kultúrnou komisiou organizuje II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Nové priestory administratívy Obecného úradu v Bielom Kostole 1

Presťahovanie administratívy obecného úradu

Oznamujeme občanom, že administratíva obecného úradu- podateľňa, evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľností a ostatné poplatky, pokladňa, drobné stavby, cintorínska agenda, určenie súpisného a orientačného čísla, register adries, osvedčovanie podpisov a listín, rybárske lístky, je presťahovaná do budovy oproti hlavnému vchodu do obecného úradu, na Pionierske námestie č.17. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Ďalší projekt participatívneho komunitného rozpočtu zrealizovaný 1

Ďalší projekt participatívneho rozpočtu zrealizovaný

Jednou zo slabých stránok obce sú prestarnuté stromy a okrasné kríky aj na tých plochách, ktoré tvoria zeleň. Je to prirodzený proces a aj to bol jeden z dôvodov, na základe ktorého naši občania vypracovali projekt Stromy pre krásu a úžitok.
Veľmi sa tešíme ďalšiemu zrealizovanému projektu z participatívneho komunitného rozpočtu. Naši záhradkári a ďalší dobrovoľníci z obce sa nám postarali o výsadbu nových úžitkových a ovocných stromov. V obci nám ich pričinením na jar zakvitnú ovocné stromy na ploche na Cintorínskej ulici a budú slúžiť pre výchovu a vzdelávanie pre našich najmenších - škôlkarov a ostatných záujemcov.
Stromy pribudli aj pri pošte a pred valom od Ružindolskej cesty a pri hlavnom kríži na začiatku obce.
Okrem týchto vysadených stromov pribudnú v obci na jar stromy,okrasné kríky a zeleň v rámci dotačných projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú.
Ďakujem všetkým , ktorí sa pričiňujú o rozvoj a skrášlenie našej obce.

Iveta Paulová, starostka obce
celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Mesiac úcty k starším. 2

Mesiac úcty k starším.

V tieto dni sme si uctili našich seniorov akciou, ktorá v mnohých iste zanechá milú spomienku. V hojnom počte za účasti starostky, dôstojného pána farára, poslancov, zamestnancov OcÚ predsedníčky klubu dôchodcov a našich seniorov sme si pripomenuli chvíle a spomienky na tých najdrahších – našich seniorov. Seniorský vek nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a nadhľad a plnohodnotne prežitý doterajší život.
Pripravili sme pre nich kultúrny program – divadelné predstavenie Bičianka z doliny, s ktorým sa predstavili členovia ochotníckeho divadelného súboru z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
K vydarenej akcii prispeli i naši dobrovoľníci – J. Dzíbelová, p. Kordiak, M. Tižináková, ktorým patrí ozaj veľké ĎAKUJEM. Vďaka patri aj zamestnankyniam OcÚ za prípravu akcie a poslancom A. Hamran Podstrelenej, P. Binovskému, M. Hrubému a J. Tižinákovi za pomoc počas akcie. Na dotvorenie atmosféry pripájame zopár fotografií.
Iveta Paulová - starostka
celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
kolotoče

Kolotoče

Tento rok počas hodov v Bielom Kostole sa môžete tešiť na kolotoče, ktoré budú od piatku do nedele umiestnené za poštou smerom k veľkoskladu nápojov. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Futbalový zápas 1

Futbalový zápas

Pozvánka na zápas A mužstva celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019

Plán akcií v Bielom Kostole do konca roka 2019 celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Kvety a spomienkové predmety ku sviatku všetkých svätých - Kvety FlowerService 1

Kvety a spomienkové predmety ku Sviatku všetkých svätých

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, firma Kvety FlowerService v obci Biely Kostol Vám ponúka možnosť nákupu kvetov a spomienkových predmetov na hroby Vašich blízkych.

Kontakt:
Rybná 71, Biely Kostol 91934
tel.: +421 908 133 242
web: www.flowerservice.sk celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Divadelné predstavenie

OcÚ v Bielom Kostole organizuje zájazd na muzikál Cyrano z predmestia dňa 29.11.2019 (piatok) o 19:00 h. v divadle Nová Scéna Bratislava. Cena: 23,- eur (lístok a autobus). Odchod autobusu o 17:00 h. spred OcÚ v Bielom Kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0911551997 alebo na OcÚ.
- legendárny slovenský muzikál sa vracia...
celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Plán udržateľnej mobility mesta Trnava. 1

Plán udržateľnej mobility mesta Trnava.

V rámci projektu Plán udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčného územia bude do konca októbra uskutočnená séria dopravných prieskumov, zisťovanie dopravného správania v domácnostiach,prieskum dopravy na hraniciach územia, prieskum dopravy v riešenom území, automatické sčítanie dopravy a smerový dopravný prieskum i dopytovanie cestujúcich v autobusovej, vlakovej a automobilovej doprave.
Vzhľadom k tomu, že naša obec sa nachádza v Mestskej funkčnej oblasti Trnava je možné, že Vás osoby vykonávajúce prieskum oslovia a položia Vám otázky týkajúce sa vyššie uvedených oblastí.
Žiadame Vás o ústretovosť a komunikáciu s nimi, pretože informácie a údaje získané pri tomto prieskume budú dôležitými podkladmi pre vytvorenie kvalitného Plánu udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho funkčného územia.
Ďakujeme za pochopenie i za to, že nám pomôžete zlepšiť dopravnú situáciu v meste Trnava a jeho okolí. celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Odpisovanie elektromerov v domácnostiach. 1

Odpisovanie elektromerov v domácnostiach.

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že od 4.10.2019 (piatok) do 9.10.2019 (streda) bude poverený pracovník odčítavať stav elektromerov v domácnostiach.
Za spoluprácu ďakujeme. celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
1

Poďakovanie dobrovoľníkom za obecnú brigádu.

Sobotňajší deň bol pre našu obec pracovný. Slniečko síce bolo skúpe, a pred obedom sa spustil dážď, ale nadšenie dobrovoľníkov neodradil ani tento fakt.
Všetci, čo ste prišli, ste vykonali kusisko záslužnej roboty. Mužské pokolenie sa popasovalo s orezávaním náletových drevín a úpravou tují na cintoríne, kosilo sa, upratovalo sa, renovovali sa lavičky. Pričinili sa o to záhradkári, poslanci, poľovníci a ostatní dobrovoľníci.
Ženy sa zas popasovali s prednou časťou cintorína a vyčistilo sa upravilo sa okolie OcÚ a COOP Jednoty. Veľké poďakovanie patrí najmä členkám klubu dôchodcov, ktoré boli príkladom pre mladšie generácie. Sklamaním bola brigáda na detskom ihrisku, ktorá sa nekonala z dôvodu nezáujmu mladých mamičiek a oteckov. Zachrániť sa to snažila jedna z nich spolu s dvoma malými deťmi a na pomoc je prišiel neskôr aj manžel.
I napriek tomu, som osobne bola dojatá a milo prekvapená z tak hojnej účasti.
Poďakovanie patrí aj dvom našim stáliciam dobrovoľníkov, ktorí sa postarali o naše žalúdky. Výborný guľáš navaril Vilko Čimbora a koláčiky napiekla Janka Dzíbelová.
Som presvedčená, že táto akcia bola inšpiráciou aj pre ostatných do budúcna. Veď obec si krášlime pre seba.
celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
8

Dôchodcovia na výlete.

Predsedníčka klubu dôchodcov zorganizovala púť do Velehradu. V nádhernej Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda odslúžil svätú omšu náš dôstojný pán farár Peter Mikula z farnosti Bieleho Kostola a Ružindola.
Pre účastníkov púte tento deň a jeho duchovný rozmer ostane dlho v spomienkach.
Vďaka všetkým za pekne zorganizovaný výlet a hlavne super typ na výlet. celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Starostka obce Biely Kostol doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
Jesenná brigáda v obci - 28.92019 (sobota). 1

Jesenná brigáda v obci - 28.9.2019 (sobota).

Všetky zdravé ruky sú vítané na sobotnú akciu - jesennú brigádu v našej obci, ktorej zraz bude na parkovisku pred Obecným úradom o 9:00 hod, kde si rozdelíme "rajóny".
Hlavným miestom brigády bude cintorín, kde sa budú prerezávať stromy a kompletne čistiť celý cintorín najmä jeho zadná časť.
Uvítame podnety od občanov, kde by bolo vhodné prečistiť stromy, kríky a verejné priestranstvo.
Občerstvenie počas brigády bude zabezpečené. celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Pošta v Bielom Kostole..... 1

Pošta v Bielom Kostole.....

bude dňa 26.9.2019 (štrvtok) z prevádzkových dôvodov zatvorená. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Stretnutie folklórnych súborov v obci Biely Kostol.

Sobotné poobedie ste mohli prežiť v spoločnosti úžasných ľudí, ktorí uctievajú ľudové tradície a hodnoty minulosti. V našej obci sme zorganizovali krásnu akciu: Obnova kultúrnych tradícií – stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol. Veľmi si vážim, že našu akciu prišli podporiť aj moji priatelia – starostovia obcí Ružindol, Borová, Križovany nad Dudváhom, Zeleneč.
Ďakujem najmä nášmu FS Bílokostolčané za zorganizovanie akcie a členkám klubu dôchodcov za napečené koláčiky.
Vďaka patrí aj TTSK, ktorý akciu finančne podporil.
celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Starostka obce Biely Kostol doc. Img. Iveta Paulová, PhD., MBA
1

Rozlúčka s letom....

Rozlúčka s letom je úspešne za nami. Počasie nám prialo a tak sme sa na futbalovom ihrisku stretli v hojnom počte. Prišli deti s rodičmi, starými rodičmi, stretli sa tu priatelia, známi. Pobavili sme sa, zahrali, zašportovali , zaskákali v trojnohaviciach, vyskúšali Bubble nafukovacie lopty. Atrakciou bol aj nafukovací vlak. S veľkým záujmom sa stretlo opekanie špekačiek a slaninky. Zasúťažili sme si v strielaní jedenástok. Detičky si zaspomínali na leto formou kresieb. O zábavu celé popoludnie sa nám postarala skupina Plastik – Paľko a Zuzka. V prílohe Vám prinašame zopár spomienok v podobe fotografií.
Tešíme sa, že naša obec ožíva.
celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
ASEKOL SK - zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v Bielom Kostole. 1

ASEKOL SK - zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v Bielom Kostole.

Dnešným dňom 17.9.2019 máte možnosť v obci Biely Kostol separovať elektroodpad, ktorý môžete vyhodiť do červeného kontajnera od firmy ASEKOL SK umiestneného pri pošte na Pionierskom námestí.
celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol

Pozývame všetkých, ktorí si ctia tradície a milujú folklór, aby si s nami spoločne pripomenuli neoceniteľnú históriu a s ňou späté kultúrne zvyky a tradície. Dňa 21. septembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Bielom Kostole uskutoční podujatie Obnova kultúrnych tradícií - stretnutie folklórnych súborov z okolia obce Biely Kostol. Akcia sa koná s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
1

Nové lavičky v našej obci.

V obci sa nám podarilo osadiť nové lavičky, postupne pribudnú po celej obci, tam kde to bude možné, ďakujeme Jankovi Tižinákovi a našim mládencom - pracovníkom obce za pomoc pri ich realizácii. celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Zmeny cestovných poriadkov - propomienkovanie. 1

Zmeny cestovných poriadkov - propomienkovanie.

Do 30.9.2019 bude možné pripomienkovať súčasne platný cestovný poriadok pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 a to písomne alebo e-mailom dopravcovi (viď prílohu) a na vedomie TTSK, odbor dopravnej politiky.
Viac info v prílohe..... celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Očkovanie psov v Bielom Kostole - 14.9.2019 1

Očkovanie psov v Bielom Kostole - 14.9.2019

Obvodný veterinárny lekár oznamuje občanom, že dňa 14.septembra 2019, t.j. v sobotu v čase od 10:00 - 11:30 hod bude vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote a zároveň čipovanie psov, pred budovou miestnej pošty.
Manipulačný poplatok za čipovanie je 12 Eur, za očkovanie 5 Eur.
Prosíme občanov, aby psíka sprevádzala vždy dospelá osoba. celý text

ostatné | 11. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Rozlúčka s letom 14.9.2019  1

Rozlúčka s letom 14.9.2019

Po prázdninách sa môžete tešiť na akciu Rozlúčka s letom, ktorú sme pre vás pripravili na futbalovom ihrisku v Bielom Kostole. Akcia je určená pre všetky vekové kategórie, ale najmä pre deti. Pripravili sme pre vás bohatý program. Príďte sa s nami zabaviť a prežiť spoločne príjemne strávené chvíle. Program nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Nová brána MŠ  a bezpečnostný prechod pre chodcov 1

Nová brána MŠ a bezpečnostný prechod pre chodcov

Materská škola v Bielom Kostole má novú bránu a bezpečnostný prechod pre chodcov s deťmi. Poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Jakabovičovi za vyrobenie brány a bratom Tižinákovým za realizáciu celej akcie. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Oddychová zóna pri cintoríne 1

Oddychová zóna pri cintoríne

Z priestranstva vedľa cintorína spoločnosť CERE Invest vyviezla zeminu, za čo jej patrí vďaka. Na priestranstve obec plánuje vybudovať oddychovú zónu, vysadia sa tam stromy v rámci projektu z participatívneho rozpočtu obce a o rok tam pribudne detské ihrisko a stroje na cvičenie pre dospelých. Snáď to neprekazia nezodpovední občania vyvážaním odpadu na tento pozemok. celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Takto niektorí občania

Takto niektorí občania "skrášľujú" našu obec.

Do kontajnera na odpad na cintoríne niekto vložil stavebnú suť a iné odpady, ktoré tam nepatria (foto v prílohe). Na priestranstve pri cintoríne sa zase nachádza odložené staré kreslo. Asi mnohí nevedia, že v obci máme zberný dvor, kam takýto odpad patrí. celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Vývoz komunálneho odpadu 29.8.2019 (štátny sviatok) 1

Vývoz komunálneho odpadu 29.8.2019 (štátny sviatok)

Oznamujeme obyvateľom Bieleho Kostola, že zajtra 29.8.2019 bude riadny vývoz komunálneho odpadu v našej obci, aj napriek tomu, že je štátny sviatok. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 12
posledná