Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá
z 14
posledná

#

Pripomenutie 75. výročia 2.svetovej vojny

Dnes si pripomíname 75.výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pre spomienku na všetkých hrdinov obce, ktorí padli v prvej aj druhej svetovej vojne, stojí na pokraji cintorína pamätník všetkých, ktorí položili svoje životy v oboch vojnách. Z dôvodu pandémie dnešná slávnosť bola netypická, nakoľko som okrem seba, zastupovala zároveň aj všetkých verejných činiteľov obce - poslancov. Položenie venca bol prejav úcty a vďaky všetkým predošlým generáciám za ich statočný boj za slobodu. celý text

ostatné | 8. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
pošta

Vstup v čase od 9:00 do 11:00 h. iba osobám nad 65 rokov - zmena opatrení

V zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia sa s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Slovenská pošta už nemá vyhradené hodiny pre osoby nad 65 rokov. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Uvoľnovanie opatrení fáza 2+3 1

Uvoľnovanie opatrení fáza 2+3

Úrad verejného zdravotníctva vydal s platnosťou od 6.5.2020 ďalšie opatrenia na uvoľňovanie opatrení fáza 2+3. V prílohe nájdete ich grafický prehľad. Presné znenie opatrení nájdete na web stránke obce v časti Život v obci/COVID-19 KORONAVÍRUS. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime 1

Autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime

s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení. Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
Ďalej je vhodné:
•maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
•maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
•upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

POZOR !!! OPRAVA !!! Prístrešok/pergola/altánok

Každý deň nám voláte alebo píšete maily, kde sa pýtate na postup pri stavbe prístrešku/pergoly/ altánku. Keďže i nám sú mnohé veci v ohláškach nejasné (vzhľadom k špecifikám výstavby BD a RD v lokalite Na Výslní), obrátili sme sa na odborníkov na Spoločnom obecnom úrade v Trnave.
Keďže by som ozaj nerada robila napätie, nakoľko máme záujem pomôcť aj v tejto veci, rozhodla som sa poskytnúť usmernenie pri vybavovaní stavby prístrešku.

Začali sme spisovať v lokalite Na Výslní všetky doteraz zrealizované stavby prístreškov. Mnohé sú urobené na čierno. Týmto by som chcela zabrániť akejsi “nespravodlivosti” voči tým, ktorým sa už rieši priestupok a sú nútení vynaložiť za pokutu nemalé financie. Každú podanú žiadosť chodíme kontrolovať.
1- každá stavba či prístavba sa MUSÍ ohlásiť a podať žiadosť. Aj keď ide o súkromný pozemok a vlastníctvo domu či bytu.
2- ohláška drobnej stavby sa rieši na OcÚ, ohláška na stavebné povolenie sa rieši na Spoločnom obecnom úrade v Trnave
3- drobnú stavbu v prípade stavby pergoly možno označiť stavbu pri RD max.plochy 25m2, ktorá NIE JE pripevnená a prilepená o RD, čiže v prípade prístrešku ktorý je pripevnený o podlahu, nie o RD. Strecha prístrešku môže byť len položená o RD, nie pripevnená
4- stavebné povolenie je potrebné v prípade akejkoľvek stavby pri BD aj keď nie je pripevnená o BD (konkrétne prístrešok na ploche nad garážou)
5- čokoľvek čo mení vzhľad na BD musí prejsť stavebným povolením
Prvý obrázok- pripevnenie prístrešku o dom je riešené stavebným povolením nielen pri BD, ale aj RD.
Súhlas pri RD ako drobná stavba ktorú odsúhlasuje obec je možný len v prípade, že sa stavba nedotýka RD (viď.ďalšie obrázky). Max plocha 25m2.
Zároveň odporúčam pozrieť VZN 4/2019 o rozvoji obce. Tam nájdete aj regulatívy ohľadom oplotenia.
Formulár žiadosti nájdete na stránke obce. K žiadosti je potrebné priložiť fotografiu súčasného stavu, LV, situačný nákres polohy stavby a samotný nákres. Pri pergolách aj spôsob upevnenia.
Verím, že mnohým som týmto pomohla v ďalších krokoch zveľaďovania svojho príbytku.
(ilustračné foto google) celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Skrášlenie priestorov MŠ – výzva pre občanov

Napriek tomu, že je materská škola z dôvodu pandémie COVID-19 v týchto dňoch pre deti zatvorená, dvaja dobrovoľníci nelenili a pustili sa do zveľadenia areálu MŠ. Veríme, že táto ich činnosť bude impulzom a motiváciou aj pre rodičov detí umiestnených v MŠ a zamestnancov MŠ, ktorí sa pridajú k týmto „pravidelným dobrovoľníkom“, aby areál škôlky pre našich najmenších skrášlili a zveľadili. Výsledkom bude pocit dobre vykonanej práce na prospech detičiek a aj všetkých občanov obce. Privítame pomoc každého, komu záleží na tom, aby naša škôlka poskytovala príjemné prostredie pre deti a aj ich rodičov. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
zvon

Nový zvon v kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole

Obec Biely Kostol získala v týchto dňoch nový zvon pre svoj Kostol Krista Kráľa.
Zvon je zasvätený pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II., ktorého sté výročie narodenia si pripomenieme 18. mája 2020.
Okrem samotného zvona vo veži kostola vymenia drevenú stolicu na jeho uchytenie, nainštalujú nový pohon a elektrické ovládanie.
Na zvone sa nachádza podobizeň pápeža, ako aj zvolanie "sv. Ján Pavol II., oroduj za nás".
V najbližších dňoch budú prebiehať odborné práce na výrobe dubovej stolice na zavesenie zvonov. Fotky nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
FCC

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

FCC Trnava, s.r.o. žiada občanov o dodržiavanie nasledovných pravidiel:
Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:
- Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.
- Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – teda do čiernych kontajnerov.
- Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu!
- Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.
Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Ich dodržiavanie je pre nás dôležité. Svojim zodpovedným prístupom nám občania pomáhajú chrániť zdravie našich zamestnancov a my tak dokážeme zabezpečiť poskytovanie našich služieb v plnom rozsahu. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
zvončín

Obec Zvončín - výberové konanie na miesto riaditeľky Materskej školy

Obec Zvončín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena otváracích hodín COOP Jednota 1

Zmena otváracích hodín COOP Jednota

Od pondelka 20.4.2020 budú potraviny COOP Jednota v Bielom Kostole otvorené podľa pôvodných otváracích hodín:
pondelok - piatok 6:00 h - 20:00 h
sobota 6:00 h - 14:00 h
celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
ružindol

Obec Ružindol - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ

Obec Ružindol vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Ružindole. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 19. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Doučovanie z matematiky - ponuka

Pán Peter Toman ponúka deťom z Bieleho Kostola, ktorí sú žiakmi druhého stupňa ZŠ alebo žiakmi SŠ možnosť vysvetlenia, utvrdenia, bezplatnej konzultácie alebo precvičenia učiva matematiky formou on-line videokonferencie využitím niektorého z možných programov ako Skype, Webex, MS Teams a pod. V prípade záujmu ho môžu kontaktovať mailom na adrese: peter.toman@gmail.com. V správe je dôležité uviesť meno žiaka, či ide o žiaka ZŠ alebo SŠ, ktorý ročník v škole navštevuje, tému, s ktorou potrebuje pomôcť a prípadne aj telefonický kontakt. Následne si dohodnú deň a čas videokonferencie a ďalšie detaily ako napríklad pomocou akej aplikácie sa videokonferencia uskutoční.
Pán Toman pôsobí ako zástupca riaditeľa na Gymnáziu a Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave, kde zároveň učí matematiku a telesnú výchovu.celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že zápis detí do MŠ v Bielom Kostole na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci máj 2020. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
info korona

Dostupnosť informácií súvisiacich s pandémiou Covid-19

Na web stránke obce nájdete informácie súvisiace s pandémiou Covid-19 na záložke Život v obci, v časti COVID19–koronavírus. Nájdete tam informácie o zložení a činnosti Krízového štábu obce, Dokumenty a opatrenia vydané vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva a hlavným hygienikom SR, informačné letáky pre občanov a užitočné linky.
Na stránke obce vpravo dolu sa nachádza modrá okrúhla ikona s písmenom i uprostred, kde nájdete najnovšie správy, sebadiagnostiku, povinnú karanténu, mapu šírenia v SR a ďalšie dôležité informácie.
celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozšírenie núdzového stavu 2

Rozšírenie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády SR č. 169/2020 z 27. marca nájdete tu celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Betónové kocky a žľaby - ponuka 1

Betónové kocky a žľaby - ponuka

Obec Biely Kostol ponúka bezplatne záujemcom staré betónové kocky (rozmer 40x40 cm, výška 7 cm) a betónové žľaby, ktoré zostali po likvidácii Ľadovej ulice a nachádzajú sa na Zbernom dvore. Bližšie informácie získate u pána Galbu na tel.č. 0944 443 481. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v Bielom Kostole dňa 9. apríla 2020 (t.j. vo štvrtok) zatvorený. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
veľká noc

Veľkonočné želanie od starostky obce

Požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia, pohody... celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Do obce sa nám vrátili bociany

Včera sa v našej obci po roku opäť objavil bocian a dnes k nemu priletela aj jeho družka. Tento párik sme očakávali s nedočkavosťou už niekoľko dní. Z dôvodu nebezpečného miesta, na ktorom si minulý rok postavili hniezdo, bolo potrebné hniezdo premiestniť. Pred pár dňami v spolupráci so ZSE a ochranármi sa osadil neďaleko betónový stĺp, na ktorý sa pripevnila konštrukcia, na ktorú sa žeriavom prenieslo pôvodné minuloročné hniezdo.
A tak naše želanie, aby sa bocianí párik vrátil do našej obce, sa stalo skutočnosťou. Od včera nás obyvatelia informujú, posielajú fotky. Je to znak toho, že sa všetci z nich veľmi tešíme. Verím, že sa im i tento rok bude v našej obci páčiť a budú nám v týchto neľahkých dňoch robiť radosť svojou prítomnosťou. Ďalšie fotky si môžete pozrieť v prílohe.
celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Odporúčania pre seniorov - prevencia kriminality 2

Odporúčania pre seniorov - prevencia kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a Regionálna kancelária Trnava pripravili leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV. Leták nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Ochrana pred požiarmi 1

Ochrana pred požiarmi

Pokyny k ochrane pred požiarmi od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
over

Overovanie podpisov na obecnom úrade - oznam

Dňa 01.04.2020 a každú stredu až do odvolania bude od 10:00 h do 12:00 h zamestnankyňa OcÚ vykonávať overovanie podpisov za nasledovných hygienických opatrení: overenie sa bude vykonávať cez okienko OcÚ (vedľa lekárne), je potrebné si vopred pripraviť poplatok 2 €, mať na sebe rúško a rukavice. Táto služba sa bude vykonávať len pre obyvateľov Bieleho Kostola. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia Ľadovej ulice

Milí Bielokostolčania,
dnes ráno som sa s mojim zástupcom a zástupcom spoločnosti Cesty Nitra prešla po novozrekonštruovanej Ľadovej ulici a prevzali sme ju dokončenú k plnej spokojnosti. Ďakujem pracovníkom firmy za bezproblémovú realizáciu a obyvateľom Ľadovej ulice za trpezlivosť a toleranciu počas prác. Čoskoro bude osadené nové dopravné značenie - pôjde o jednosmernú ulicu v smere od kostola na Rybnú ulicu. Verím, že i našim obyvateľom, ktorí budú túto ulicu využívať, sa naplní ich očakávanie. Iveta Paulová, starostka
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
UVZ

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 29.3.2020 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia - nájdete tu celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor - oznam 1

Zberný dvor - oznam

Zberný dvor v obci Biely Kostol bude od 30.3.2020 znova otvorený:

v stredu 14:00 - 18:00 hod
v sobotu 8:00 - 12:00 hod.

Poplatok za drobný stavebný odpad a haluzovinu, ktorá sa musí štiepkovať, bude zaznamenávaný a bude dohodnutý dodatočný spôsob úhrady. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
kanalizácia

Upozornenie na prevenciu pred problémami s kanalizáciou

Milí susedia a spoluobčania hlavne v lokalite Parnas!
Nesplachujte vlhčené utierky, hygienické vložky, handry atď.
Sme druhý týždeň doma a zvýšil sa počet ľudí používajúcich toalety doma, takisto všetci viacej upratujú, čistia, dezinfikujú a už tu máme následky.
Tí, čo tu bývajú dlhšie, určite vedia o problémoch s kanalizáciou a prečerpávačkou na Športovej ulici! Včera večer sme tu mali ani nie po pár dňoch opäť úplne vypadnutú kanalizačnú prečerpávačku, čo má za následok naplnenie kanalizácie a odstavenie čerpadiel!!! Následne HROZÍ vytopenie našich pivníc splaškami , v horšom prípade to vyrazí aj na ulicu!!! Všetci, ktorí máme spätné klapky následne nemôžme viac používať naše záchody, kúpať sa a tak ďalej, kým to neprídu vyčistiť.
Dôrazne PRETO ŽIADAME VŠETKÝCH, aby nesplachovali v záchode vlhčené utierky, vložky, detské vlhčené utierky alebo tie na čistenie domácnosti!!!! Nerozpadnú sa, sú akoby z textilu, namotajú sa na ČERPADLO. Tým sa vypne, dokonca môže aj zhorieť
Dosť dlho bol od týchto problémov pokoj, ale zvýšený počet ľudí v domácnosti sa hneď prejavil.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kvetinárstvo FlowersService - je od dnes otvorené

Kvetinárstvo FlowersService, ul. Rybná 71 je od dnes t.j. 30.3.2020 znovu otvorené.
Otváracie hodiny
Pondelok-sobota 7:00 h - 18:00 h
Seniori nad 65 rokov v čase od 9:00 h - 12:00 h

Prosím dodržiavajte stanovené Nariadenia Vlády SR:
- Pri vstupe mať na sebe rúško a rukavice
- V rade nakupujúcich zabezpečiť odstup min.2 metre
- počet nakupujúcich v prevádzke nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
korona

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Aktualizované: 24.3.2020.

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Aktualizované: 24.3.2020 nájdete tu celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Pomoc pri nákupoch - opatrenia na ochranu seniorov 1

Pomoc pri nákupoch - opatrenia na ochranu seniorov

V zmysle Nariadenia Vlády SR zo dňa 24.3.2020, kde okrem mnohých opatrení, je aj opatrenie na minimalizáciu pobytu seniorov na verejnosti, sa Krízový štáb obce na čele so starostkou rozhodol pomôcť seniorom, osamelým a chorým formou nákupov a to nasledovne:
1. Seniorom, ktorým nákup nemôžu zabezpečiť susedia alebo príbuzní, resp, ak niekto o takomto seniorovi vie, nech sa prihlási (zavolá) na OcÚ na tel. č. 033/5522800 alebo koordinátorke projektu, Mgr. Anne Hamran Podstrelenej na tel. č. 0918 459 360.
2. Na základe záujmu sa vypracuje zoznam a rozdelia sa záujemcovia podľa lokalít (ulíc). Na každú lokalitu bude pridelený dobrovoľník schválený starostkou obce, ktorý bude seniorovi pri prvej návšteve predstavený a priebežne sa bude preukazovať dokladom potvrdeným pečiatkou obce a podpisom starostky.
3. Nákup bude dobrovoľník vykonávať 2 x do týždňa po dohode so seniorom.
4. Pred samotným nákupom konkrétny nákupca buď telefonicky alebo osobne poinformuje seniora vopred, aby si pripravil zoznam nákupu a pripravil si finančnú zálohu na nákup. Následne si príde k seniorovi pre zoznam aj s potvrdením (obaja podpíšu) čiastku na nákup. Je vhodné, ak si senior robí prehľad nákupov aj so sumami.
5. Po nákupe si dohodnú ďalší termín nákupu.
Celý projekt bude koordinovať Mgr. Anna Hamran Podstrelená za spolupráce starostky obce.
V prípade nejasnosti resp. podrobnejšieho objasnenia procesu nákupu kontaktujte koordinátorku projektu.
Týmto zároveň vyzývame dobrovoľníkov, ktorí majú ochotu pomôcť našim seniorom, nech sa ozvú koordinátorke na tel č. 0918 459 360
Všetkým vopred ďakujeme. Spoločnými silami, súdržnosťou a spolupatričnosťou to zvládneme.
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena otváracích hodín Pošty v Bielom Kostole 1

Zmena otváracích hodín Pošty v Bielom Kostole

Pošta v Bielom Kostole dočasne dnešným dňom upravuje otváracie hodiny a to nasledovne:
pondelok-piatok (okrem stredy) 8:00 h-10:00 h
streda 14:00 h-16.00 h celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 14
posledná