Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá
z 9
ďalší posledná

Ako sa zbaviť odrezkov - konáre, haluze...

Obec Biely Kostol zakúpila výkonný mobilný ŠTIEPKOVAČ ( typ DRV 390 ). Stroj je určený na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu – konárov, prútov vinnej révy, kôrovia a pod. Štiepkovač seká konáre až do priemeru 85 mm. Umiestnený bude na zbernom dvore v Bielom Kostole a v prípade potreby, napr. pri veľkom množstve odpadu, môže byť privezený priamo na miesto jeho skládky. Štiepku môžete využiť na kompostovanie, kúrenie, či na výsyp pod stromy a kríky. Režim a spôsob používania stroja bude upresnený po zaškolení zodpovedného pracovníka a bude zverejnený na novej webovej stránke obce a na zbernom dvore. celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Detské ihrisko

Určite ste zaregistrovali, že na Pionierskom námestí sa buduje detské ihrisko. Zásluhu na tom má predovšetkým Peter Belko s manželkou Jar, ktorí akciu zorganizovali. Ďakujem a úprimne oceňujem prístup všetkých, ktorí pomohli vybudovať v obci tak potrebné zariadenie pre deti. Postupne sa presviedčam, že v obci predsa len žije nie málo ľudí, ktorým na jej rozvoji záleží a vedia pre ňu aj niečo pozitívne spraviť. celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biely Kostol

Rekonštrukcia celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.05.2015 (štvrtok) bez dodávky elektriny nasledovné ulice : celý text

ostatné | 17. 4. 2015 | Autor:

Cintorínske poplatky

Upozorňujeme občanov, že končí platnosť prenájmov hrobového miesta pre tie prípady, kde boli CINTORÍNSKE POPLATKY uhradené v rokoch 2004 a 2005. U týchto bude potrebné predĺžiť platnosť prenájmu a uhradiť poplatky do 31.12.2015. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor:

Rozhodnutie o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov

V tomto mesiaci sa začína s doručovaním Rozhodnutí o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za rok 2015. Občania potvrdia ich prevzatie svojim podpisom na úradnej listine, ktorú im predloží doručovateľ písomností.. Daň je splatná do 15 dní od dňa prevzatia rozhodnutia. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor:
prvá
z 9
ďalší posledná