• Návšteva prezidenta

Výstava vín

            Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala v sobotu, 11.apríla 2015 v kultúrnom dome degustáciu vín. Treba spresniť, že „medzinárodnú“ – na podujatí sa zúčastnili aj dlhoroční priatelia z moravských Šitbořic! Nasledujúci deň – nedeľa patrila XXXVIII. ročníku výstavy vín spojenej s ochutnávkou. Bližšie informácie, rovnako ako výsledky hodnotenia z degustácie nájdete na novej webovej stránke v sekcii venovanej činnosti záhradkárov.

Rozkopávky v obci

V súvislosti s výstavbou a rekonštrukciami technickej infraštruktúry v obci budeme musieť strpieť aj určité obmedzenia. V súčasnosti a blízkej budúcnosti (termíny upresníme) sa to týka najmä:

-   Zahájenej rozkopávky miestnej komunikácie pri kostole a zadnom vstupe do cintorína a zároveň rozkopávky dvora materskej škôlky. Dôvodom je (konečne) výmena starej stožiarovej trafostanice za novú kioskovú. V súvislosti s tým bude vzdušné el. vedenie na cintoríne demontované a bude položený zemný el. kábel.

-    Pripravenej prípojky zemného optického kábla na Pionierskom námestí pozdĺž oplotenia COOP Jednoty a detského ihriska a ďalej ku stožiaru Slovak Telekom pri zbernom dvore.

-     Postupného prevádzania výkopov (s následným zásypom tak, ako to bolo robené na Poľovníckej ulici pred tromi rokmi) súvisiacich s výstavbou kanalizácie. Treba počítať aj s dočasnou zmenou dopravného značenia.

Ako sa zbaviť odrezkov - konáre, haluze...

            Obec Biely Kostol zakúpila výkonný mobilný ŠTIEPKOVAČ ( typ DRV 390 ). Stroj je určený na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu – konárov, prútov vinnej révy, kôrovia a pod. Štiepkovač seká konáre až do priemeru 85 mm. Umiestnený bude na zbernom dvore v Bielom Kostole a v prípade potreby, napr. pri veľkom množstve odpadu, môže byť privezený priamo na miesto jeho skládky. Štiepku môžete využiť na kompostovanie, kúrenie, či na výsyp pod stromy a kríky. Režim a spôsob používania stroja bude upresnený po zaškolení zodpovedného pracovníka a bude zverejnený na novej webovej stránke obce a na zbernom dvore.

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie

            Ďalšie prostriedky formou dotácie z Environmentálneho fondu získala obec na projekt „Biely Kostol – Splašková kanalizácia, prislúchajúce stoky zberača G1 I. – III. Časť“. Zrozumiteľne povedané: získali sme (hoci nie v požadovanej výške) finančné prostriedky na výstavbu ďalšej etapy obecnej kanalizácie na Viničnej ulici a zostávajúcej časti Pionierskeho námestia. Práce budú zahájené v dohľadnej dobe – presný termín včas oznámime. V tejto súvislosti žiadame všetkých občanov o toleranciu a pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach a o disciplínu počas výkopových a stavebných prác. Zároveň upozorňujeme vlastníkov domov, ktoré bude možné napojiť na novú kanalizáciu na Viničnej ulici a Pionierskom námestí, že budú včas informovaní o stavbe a vyzvaní na spoluprácu s obecným úradom a s dodávateľom stavby (okrem iného napr. označenie vhodnej polohy domovej prípojky).

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6