Cintorínske poplatky

Upozorňujeme občanov, že končí platnosť prenájmov hrobového miesta pre tie prípady, kde boli CINTORÍNSKE POPLATKY uhradené v rokoch 20042005. U týchto bude potrebné predĺžiť platnosť prenájmu a uhradiť poplatky do 31.12.2015.

Rozhodnutie o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov

V tomto mesiaci sa začína s doručovaním Rozhodnutí o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za rok 2015. Občania potvrdia ich prevzatie svojim podpisom na úradnej listine, ktorú im predloží doručovateľ písomností.. Daň je splatná do 15 dní od dňa prevzatia rozhodnutia.

Separovaný zber elektronického odpadu

Obecný úrad v Bielom Kostole v spolupráci s firmou organizuje SEPAROVANÝ ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU.

Zber sa uskutoční vo štvrtok 16.4.2015 o 8,30 hod. V čase od 7,00 do 8,30 si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, pračky, mikrovlnky, sporáky, mrazničky, chladničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,30 budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať.

Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobrané. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať iba raz!

UPOZORNENIE: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Takýto priestupok bude ohlásený príslušnému oddeleniu policajného zboru.

Dotazník pre obyvateľov

Prosím občanov ( tých, ktorí majú záujem o rozvoj obce a chcú k nemu aj prispieť ) o spoluprácu, ktorá vás bude stáť len zopár minút sústredenia. Ide o vyplnenie online dotazníka pre spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie  2014 – 2020.

Pomocou tohto prieskumu môžu obyvatelia  obce vyjadriť svoj názor ohľadom rozvojových aktivít, služieb a verejného života obce, ktoré je potrebné zapracovať do strategických cieľov Vašej obce.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Pavol Kováč, starosta obce

https://docs.google.com/forms/d/1WIyc6xA8dwa3mT_Vmwd1gfMyifBTm30OFT2VWMVbU-g/viewform

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

apríl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30