Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 19x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 404x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 80x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 52x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 15x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 44x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 61x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 21x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 16x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 14x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 16x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 16x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 31x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 15x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 37x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 16x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 16x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 26x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 16x | 12.09.2017

Stránka

  • 1