Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Oznámenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Zriadenie vecného bremena

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Návrh programu

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Bežný rozpočet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Tabuľková časť

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Dane a odpady

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Vyhlásenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Informácia pre voliča

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja.07.11.201723.11.2017

Osobitný zreteľ

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Európsky fond regionálneho rozvoja

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Zmluva o poskytnutí nenávratného peňažného príspevku

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Záverečný účet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Ostatné

NázovVyvesenéDátum zvesenia