Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Oznámenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o zverejnení programu 2311.12.201727.12.2017

Zriadenie vecného bremena

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Návrh programu

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Bežný rozpočet

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020E28.11.201712.12.2017

Tabuľková časť

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Dane a odpady

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Vyhlásenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Informácia pre voliča

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Osobitný zreteľ

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Európsky fond regionálneho rozvoja

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Zmluva o poskytnutí nenávratného peňažného príspevku

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Záverečný účet

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh záverečného účtu 201717.04.201803.05.2018

Ostatné

NázovVyvesenéDátum zvesenia