Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyjadrenie sa k miestnym poplatkom za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Typ: ostatné
§ Vzhľadom k šíriacim sa nepravdám, atakom a iným nezmyslom by som sa rada vyjadrila k situácii, ktorá sa tu už šíri zásluhou jednej osoby a ktorá rozpútala toto „peklo“ v obci.
Vedenie obce a ja ako starostka sme boli začiatkom roka niektorými obyvateľmi obvinení z nesprávneho postupu

(zlý vzorec na výpočet poplatku) pri vyrubovaní poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Iniciátor odvolania sa proti rozhodnutiu rozpútal na FB stránke Za lepší Biely Kostol štvavú politiku, ktorá nemala logiku ani opodstatnenie (stačí podotknúť fakt, že tvrdil, že by mal platiť za celoročný zvoz KO za rok 2022 tri eurá)1.. Už len keď si prepočítate tento fakt z rôznych uhlov pohľadov, logiku to nemá. Mrzí ma, že sa mnohí dali na jeho nelogické tvrdenia nachytať a tak sme na OcÚ dostávali rovnako vypracované odvolania (menili sa iba množstvá KO). K týmto odvolaniam sa vypracovali vyjadrenia, ktoré boli zasielané na Finančné riaditeľstvo, ktoré sa postupne ku každému odvolaniu vyjadrovalo a ich výstupy obdržala obec aj tá osoba, ktorá sa odvolala. Avšak tento verdikt nebol konečný, nakoľko posledné slovo k tomu mal prokurátor, ktorému bol podaný podnet zo strany finančnej správy.

Nakoľko sme procesne mali záujem dodržať všetky úkony súvisiace s odvolaním, trvalo určitý čas sa vyjadriť k celej situácii.

Vzhľadom k tomu, že sme včera obdržali od okresnej prokuratúry list (viď príloha), v ktorom nám dávajú za pravdu, tak je čas to zverejniť aj verejnosti a tým zmierniť napätie a pokoj v duši mnohých obyvateľov tejto obce. Týmto okamihom je ich rozhodnutie právoplatné a  naše VZN 5/2021 je v poriadku.

Naše inovatívne riešenia priniesli obci len samé pozitívne výsledky.  A zároveň mali edukačný charakter, t.j. naučili sme obyvateľov separovať a pristupovať k odpadom zodpovedne. Čoskoro dostanete do svojich schránok údaje o množstve vyprodukovaného KO v domácnosti za 1.polrok 2022. Už teraz je zreteľné, že výsledky sú len pozitívne a to nielen pre samotných obyvateľov, ale aj pre obec a spoločnosť.

V septembri by mala vláda SR schváliť nový Zákon o odpadoch. Náš vzorec je v ňom uvedený ako údaj pre výpočet množstvového zberu. Sme si vedomí toho, že sme mnohé veci mohli do VZN doplniť (napr. ak má niekto novonarodené dieťa a používa plienky a pod.). Túto skutočnosť sme tento rok riešili tak, že každý, kto požiadal o úľavu, následne si podal si žiadosť, bolo mu vyhovené a dostal 50% úľavu.

Namiesto odvolaní, tí ktorí prišli na obec boli vypočutí a našli sme riešenie. Všetky podnety zapracujeme do nového VZN pre rok 2023 s tým, že pokračujeme v množstvovom zbere KO.

Týmto by som chcela ubezpečiť všetkých tých, čo separovali a pristupovali k riadeniu odpadov zodpovedne, že to nebolo márne a pokračujeme ďalej v zlepšovaní.

                                                                                   Iveta Paulová, starosta


Príloha

Vytvorené: 26. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2022 12:09
Autor: Správce Webu