Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Typ: ostatné
Hlasovanie sa koná od 7:00 do 22:00 hod vo volebnej miestnosti na Obecnom úrade dňa 10.11.2018.
Volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať len jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac sedem kandidátov.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta.

Vytvorené: 6. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2018 13:10
Autor: Levčíková