Navigácia

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá
z 35
posledná

v

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov OZ v Bielom Kostole

Výsledky volieb, ktoré sa konali 29.10.2022 si môžete pozrieť v priloženom súbore. celý text

ostatné | 30. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
v

Nahlásenie voličov pre voľby v domácnosti

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môžu hlasovať doma, kde ich navštívia členovia okrskovej volebnej komisie. Týchto voličov je treba nahlásiť najneskôr do soboty 17:00 hod. okrskovej volebnej komisii alebo na číslo tel 0911 551 997 celý text

ostatné | 27. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
p

Pošta bude zajtra, 28.10., zatvorená

Slovenská pošta, a.s. prevádzka Biely Kostol oznamuje občanom,
že v piatok 28.10. bude zatvorená. celý text

ostatné | 27. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
hoax

Vyjadrenie sa k dezinformáciám

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som zareagovala na šíriacu sa nepravdivú informáciu, ktorá sa objavila v komentároch uzavretej Facebookovej skupiny našej obce o tom, že obec je v rozpočtovom provizóriu.
Ako starostka obce Biely Kostol chcem Vás, občanov obce, uistiť, že obec celý text

ostatné | 26. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
ocÚ

Obecný úrad bude 31.10.2022 zatvorený

Oznamujeme občanom, že v pondelok 31.10.2022 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. celý text

ostatné | 25. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
ocu

Prehľad investičných aktivít obce počas volebného obdobia 2018 - 2022

V priloženej tabuľke si môžete pozrieť Prehľad investičných aktivít obce počas volebného obdobia 2018 - 2022 podľa rokov. celý text

ostatné | 25. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
v

Voľby - nahlásenie voličov z dôvodu Covid 19

Voliči, ktorí sú v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, môžu hlasovať v sobotných spojených voľbách, musia však o to požiadať najneskôr do piatka 28. 10. do 12.00 h. Nahlásiť sa treba telefonicky na číslo, 0911 551 997. V deň volieb za nimi prídu členovia špeciálnej volebnej komisie celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
ZD

Zberný dvor bude v sobotu zatvorený

Oznamujeme občanom, že z dôvodu konania volieb bude v sobotu 29. októbra zberný dvor zatvorený. celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
MŠ

Materská škola prijme upratovačku

Materská škola v Bielom Kostole ponúka pracovné miesto upratovačky na polovičný úväzok. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo v MŠ. celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
p

Pošta bude dňa 25.10. zatvorená

Slovenská pošta, a.s. prevádzka Biely Kostol oznamuje občanom, že pošta bude dňa 25.10. t. j. v utorok zatvorená. celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
Voľby 29.10.2022 - v KULTÚRNOM DOME od 7:00 - 20:00 hod 1

Voľby 29.10.2022 - v KULTÚRNOM DOME od 7:00 - 20:00 hod

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 boli určené 2 okrskové volebné komisie.
Voliči budú voliť s platným občianskym preukazom v tej okrskovej komisii, podľa toho na akej ulici majú trvalý pobyt.
Ulice sú rozdelené nasledovne: celý text

ostatné | 21. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
p

Pošta bude v piatok zatvorená

Slovenská pošta a.s. prevádzka Biely Kostol oznamuje občanom, že v piatok 21. októbra bude zatvorená. Vyplácanie dôchodkov bude prebiehať v domácnostiach. celý text

ostatné | 20. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
lekár

MUDr. Cisárová v piatok neordinuje

Ambulancia obvodnej lekárky MUDr. Cisárovej oznamuje občanom, že dňa 21. októbra, t.j. v piatok neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne stavy vybaví MUDr. Ingeliová. celý text

ostatné | 20. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
p

Zmenené otváracie hodiny pošty vo štvrtok

Slovenská pošta a.s. prevádzka Biely Kostol oznamuje občanom, že vo štvrtok 20.10. bude pošta otvorená od 8:00 do 10:00 hod. celý text

ostatné | 19. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
k

Hody v Bielom Kostole budú už tento víkend

Oznamujeme občanom, že hody budú o týždeň skôr a to z dôvodu uskutočnenia plánovaných volieb. Aj tento rok sa môžete tešiť na kolotoče a predajné stánky, ktoré nájdete v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva za miestnou poštou. celý text

ostatné | 17. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
voľby

Platný občiansky preukaz alebo doklad o pobyte cudzinca - upozornenie

Upozorňujeme občanov, aby si skontrolovali platnosť svojho občianskeho preukazu z dôvodu blížiaceho sa termínu volieb. Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Upozorňujeme, že cestovný pas celý text

ostatné | 17. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
OcÚ

Obecný úrad bude v piatok zatvorený

Obecný úrad bude v piatok 14.10.2022 z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
k

Veľkokapacitné kontajnery v obci

Oznamujeme občanom, že v sobotu 15.októbra od 8:00 do 14:00 hod. budú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 2 kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore z toho 1 na KO a 1 na stav. odpad a 1 na KO bude na priestranstve na rohu Poľnej a Okružnej. celý text

ostatné | 11. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
ZO

Zber oleja v obci

pripomíname, že zber použitých kuchynských olejov a tukov sa uskutoční v piatok 14.10.2022 od 16.00 h do 17.00 h
na parkovisku pred OcÚ.
Tak ako obvykle, za vyzbieraný olej a tuky obdržíte odmenu:
za 1 l použitého oleja (tuku) dostanete 1 l octu
Za 6 l použitého oleja (tuku) dostanete 1 l oleja celý text

ostatné | 11. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
jaseň

V obci budú vysadené nové stromy v rámci projektu Zelené obce Slovenska

Obec vypracovala a podala projekt v rámci výzvy Zelené obce Slovenska. Projekt bol úspešný a už bola podpísaná zmluva na výsadbu stromov v piatich zónach obce - na Rybnej ulici, na detskom ihrisku, pri pamätníku pri miestnej pošte, pri kostole a pri cintoríne. Spolu bude vysadených 101 stromov celý text

ostatné | 10. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Šarkaniáda sa vydarila

V nedeľné slnečné popoludnie 9.októbra sa na futbalovom ihrisku v Bielom Kostole zišlo vyše 50 detí aj so svojimi rodičmi a starými rodičmi, aby si v krásnom jesennom počasí vychutnali šarkaniádovskú atmosféru.
Deti odprezentovali svoje šarkany a tí, ktorí si ich vyrobili sami, porozprávali, ako sa celý text

ostatné | 10. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
Volebné plagáty pre voľby 2022. 1

Volebné plagáty pre voľby 2022.

Voľby do samosprávy obce a VÚC..... celý text

ostatné | 7. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
PK

Poďakovanie pani Mitošinkovej za darovanie stromčekov

Obec Biely Kostol v zastúpeni starostkou týmto ďakuje pani Mitošinkovej za darovanie 6 ks stromčekov (pagaštan konský). Stromčeky boli vysadené v areáli základnej školy. celý text

ostatné | 7. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Zvýraznenie prechodu pre chodcov pred Materskou školou

Obec Biely Kostol požiadala o grant z ČSOB Nadácie na realizáciu projektu v rámci programu „Pozor! Zebra na ceste“. Projekt je zameraný na zvýraznenie prechodu pre chodcov prostredníctvom vybraných dopravných zariadení pred Materskou školou. Nadácia obci schválila finančný príspevok na projekt celý text

ostatné | 5. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
zd

Odpisovanie stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná a.s. Trnava, oznamuje občanom, že od utorka, 4.10. do piatku, 7.10. bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach.
Žiadajú občanov o sprístupnenie odberného miesta. V prípade neprítomnosti môžu občania nechať lístok s menom a stavom elektromera celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
š

Šarkaniáda

Milé deti a rodičia,
kultúrna komisia pri OcÚ Biely Kostol v spolupráci so ZŠ Biely Kostol a dobrovoľníkmi pripravila pre Vás šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 9. októbra 2022 (nedeľa) od 15:00 h. - 17:00 h.na futbalovom štadióne FK Biely Kostol.
Pre každého účastníka sú pripravené drobné odmeny, celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
znak

Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ v Bielom Kostole

Obec Biely Kostol vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Bronzová 1, Biely Kostol. Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
ep

Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu

V prílohe nájdete pokyny pre správne triedenie niektorých druhov odpadu. celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
p

Pošta bude dňa 27.9.2022 zatvorená

Slovenská pošta a.s., prevádzka Biely Kostol oznamuje občanom, že dňa 27.9. bude pošta zatvorená. celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
MR

Statická výstava historických motocyklov v Ružindole

Dňa 1. októbra sa v Ružindole uskutoční Statická výstava historických motocyklov. Bližšie informácie nájdete na plagáte. celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá
z 35
posledná