Navigácia

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

pes

Zatúlaný psík

Našiel sa zatúlaný psík yorkshire, majiteľ sa môže kontaktovať na tel. č.0910 777 557 dnes do 15.30 hod. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
separácia odpadu

Informácie o odpadovom hospodárstve a správnej separácii odpadu

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom v našej obci a pokyny k správnej separácii odpadu nájdete na web stránke obce na záložke Život v obci, podzáložke Odpadové hospodárstvo. celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
lek

Obvodná lekárka - oznámenie o neprítomnosti

Dňa 14.9.2020 (pondelok) bude ambulancia MUDr. Cisárovej zatvorená z dôvodu lekárskeho kongresu. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
autobus

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Od 14.9.2020 do 30.9.2020 majú občania možnosť posielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestových poriadkov. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom súbore. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Obvodná lekárka - oznam o čerpaní dovolenky 1

Obvodná lekárka - oznam o čerpaní dovolenky

Ambulancia MUDr. Cisárovej bude dňa 8.9.2020, t.j. v utorok ZATVORENÁ z dôvodu čerpania dovolenky.
Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
smetné nádoby

Označovanie smetných nádob

V najbližších dňoch sa začínajú identifikovať nádoby na zmesový komunálny odpad v domácnostiach. Označených bude len toľko nádob v domácnosti, koľko je možné používať v zmysle VZN 2/2016 - §10.
Identifikácia nádob je prvým krokom k novému prístupu triedenia odpadov v obci.
Budúci týždeň obdržíte do schránok informáciu o termíne označovania smetných nádob v jednotlivých uliciach obce. V uvedených dňoch bude potrebné sprístupniť nádobu (nádoby) k jej označeniu. Nádoby a kontajnery sa v bytových domoch budú riešiť po dohovore so správcami.
Začne sa v uliciach v starej časti obce - ul. Rybná, Viničná, Poľovnícka, Pionierske nám, Vysoká, Atletická, Stromová, Poľná. Následne prebehne identifikácia v uliciach nových častí obce.
(foto ilustračné) celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Obnova fasády kostola Krista Kráľa

Ďalšia ušľachtilá a krásna aktivita v našej obci zásluhou miestneho pána farára, Petra Mikulu.
Obnova fasády sa realizuje z príspevkov veriacich. ĎAKUJEME. Fotky z prác pri obnove fasády nájdete na priložených fotografiách.
celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nový cintorínsky kríž

V týchto dňoch mnohí postrehli, že sa na podnet obyvateľov obnovoval cintorínsky kríž. Pôvodný zámer-obnoviť ten starý sa ukázal ako nereálny vzhľadom k stavu dreva kríža.
A tak sa vyhotovil nový kríž, ktorý bol v nedeľu posvätený miestnym pánom farárom, Petrom Mikulom a dnes i napriek nepriaznivému počasiu osadený na miestnom cintoríne pri dome smútku.
Veľká vďaka patrí pánom Štefanovi Jakabovičovi a Pavlovi Kováčovi za zhotovenie kríža. Socha Ježiša bola dovezená až z Poľska a zafinancovala ju osoba, ktorá chce zostať v anonymite.
ĎAKUJEME
Fotodokumentáciu nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
škola

Milí škôlkari a školáci,

letné prázdniny sa skončili a zajtra sa po dlhšej dobe vraciate do svojich tried, k svojim kamarátom, spolužiakom. Určite sa už všetci tešíte.
Najviac očakávaní majú najmä tí, ktorí prvý krát nastupujú do škôlok a naši prváčikovia.
Želáme Vám všetkým v školskom roku 2020/2021 najmä veľa zdravia, nových zážitkov, radosti, nových priateľstiev a školákom nových poznatkov.

Starostka, poslanci OZ a zamestnanci Obecného úradu
(obrázok prevzatý z google)
celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Spomienka na SNP - 76. výročie

V sobotu sme si pripomenuli 76.výročie SNP i v našej obci.
Ďakujem všetkým, ktorí si prišli uctiť túto pietnu spomienku na našich hrdinov k pamätníku padlých pred miestnym cintorínom v Bielom Kostole.
celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
SNP

Kladenie venca pri príležitosti 76. výročia SNP

I tento rok si zaspomíname na hrdinov, ktorí bojovali v SNP. Do SNP sa zapojila časť trnavskej posádky a v rámci nej i branci z Bieleho Kostola. Trnavská posádka sa ako jediná vojenská posádka zo západného Slovenska pridala na stranu povstalcov. Z Bieleho Kostola sa zúčastnilo SNP 17 osôb.
Netreba zabúdať ani na tých, ktorí boli po porážke povstania odvlečení do nemeckého zajatia. (Text prevzatý z monografie Biely Kostol). Pietna spomienka na účastníkov SNP - kladenie venca sa uskutoční v našej obci v sobotu 29.8.2020 o 15:00 h pri pamätníku padlých hrdinov na miestnom cintoríne.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
ZŠ Ružindol

Pokyny ZŠ s MŠ Ružindol k otvoreniu nového školského roka 2020/2021

Vzhľadom na situáciu s nákazou vírusom COVID-19 a na základe usmernení ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva, sa bude otvorenie školského roka 2020/2021 realizovať na základe špecifických pokynov.
Všetky informácie potrebné k otvoreniu školského roka v základnej škole nájdete na webovej stránke Základnej školy s materskou školou Ružindol:
https://skolaruzindol.edupage.org/news/#news-633 celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
požiar

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 28.8.2020 8:00 hod. Podrobnosti si môžete prečítať v prílohe. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nádoby na kuchynský odpad z domácností

Milí obyvatelia,
dnes nám boli do obce dodané nádoby na kuchynský odpad z domácnosti. Ide o testovanie stanovíšť a objemu nádob. Keďže máme problém už nájsť miesto, kde by bola táto nádoba vhodná, budem povďačná každému podnetu. Momentálne sa 120 l nádoby nachádzajú na Pionierskom námestí na parkovisku OcÚ, na ul. Potočná pred bytovkou č 36, na ul. Hlavná pred BD č.3, na konci Poľnej ulice za kontajnermi na sklo (nie je na obrázku) a na Strednej ul. vedľa transformátora.
Zatiaľ testujeme tieto menšie nádoby, ak prax ukáže, že je potrebné mať väčšie - 240 l, vymenia sa. Zvoz je každý týždeň. V týchto dňoch dostanete do schránok aj letáky. V prílohe si môžete pozrieť fotky umiestnenia nádob.

celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oprava výtlkov v obci modernou technológiou

Mnohí ste určite v posledných dňoch postrehli v obci zaujímavé auto, pomocou ktorého sa modernou technológiou opravovali výtlky na obecných cestách. Ďakujeme firme SILKOT s.r.o. za promptnú pomoc a skvele odvedenú prácu. Pri opravách sme sa momentálne zamerali len na havarijné časti vozoviek. A tešíme sa aspoň tomuto. celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
údržbár

Ponuka zamestnania

Obec Biely Kostol v zastúpení starostkou, Ivetou Paulovou, prijme do pracovného pomeru pracovníka na verejno-prospešné práce – údržbára. Žiadosti aj s krátkym životopisom zasielajte na adresu: Obecný úrad Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol najneskôr do 3. septembra 2020. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
BRKO

Zber kuchynského odpadu z domácnosti už aj v našej obci

Od 1.1.2021 vzniká pre všetky samosprávy (mestá, obce) povinnosť zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).
Od 1.septembra 2020 pribudnú na 5 stanovištiach v obci hermeticky uzatvárateľné 120 l nádoby na BRKO. Budú sa nachádzať na uliciach Hlavná (pri bytovke), Potočná, Stredná, Stromová a posledné stanovište určíme v priebehu budúceho týždňa. Prax ukáže, kde bude potrebné ďalšiu nádobu umiestniť. Zvoz bude zabezpečený 1x týždenne, v letných mesiacoch aj častejšie. Pôjde o výmenný systém nádob - odvezú sa naplnené a nahradia sa čistými, vydezinfikovanými nádobami. Podrobnejšie informácie obdržíte formou letákov do schránok. Leták si môžete pozrieť v prílohe.
celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie - od firmy APOCOMP 1

Upozornenie - od firmy APOCOMP

Vážení zákazníci, radi by sme Vás upozornili na konkurenčnú firmu, ktorá sa pokúša ľuďom nanútiť podpísanie zmluvy s dvojročnou viazanosťou, s tým, že sa odvolávajú na spoluprácu s firmou APOCOMP.
Firma APOCOMP spisuje zmluvy so zákazníkmi zásadne sama a to až po montáži internetového pripojenia, taktiež neposkytujeme nami vybudovanú optickú sieť iným providerom. celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
požiar

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
UPN

Pripomienky k ÚPN mesta Trnava

na internetovej stránke mesta Trnava (www.trnava.sk) je k dispozícii návrh UPN mesta Trnava zmeny 06/2020, ktoré sa týkajú aj našej lokality Biely Kostol. Týmto by som Vás chcela poprosiť o pripomienkovanie tých častí, ktoré sa nás týkajú. Stanoviská k návrhu je možné zaslať do 14.8.2020 na MsÚ v Trnave. Pripomienky mi prosím pošlite do 12.8.2020 do 12:00 h a ja ich zosumarizujem a pošlem.

Ďakujem za každý Váš podnet. Iveta Paulová celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Dodržiavanie zásady ROR - odporúčania hlavného hygienika SR 1

Dodržiavanie zásady ROR (rúško, odstup, ruky) - odporúčania hlavného hygienika SR

Vyjadrenie hlavného hygienika SR k epidemiologickej situácii na Slovensku a Analýzu prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva za obdobie od 1.7.2020 do 31.7.2020 nájdete v prílohe celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
znak

Duchoňovci - koncert v Cíferi

Koncert na počesť Karola Duchoňa, kde zaznejú najväčšie hity jeho kariéry. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Cyklistický maratón Zeleneč 1

Cyklistický maratón Zeleneč

BTC Klub Zeleneč Vás pozýva na Cyklistický maratón Zeleneč, ktorý sa uskutoční dňa 22.augusta 2020. Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor - zmena termínu otvorenia 1

Zberný dvor - zmena termínu otvorenia

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude v sobotu 8.augusta z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Bude otvorený v náhradnom termíne, dňa 7. augusta,
v piatok od 15.00 do 19.00 hod. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
SL. pošta

Zatvorenie pošty dňa 30.7.2020

Slovenská pošta pobočka Biely Kostol oznamuje, že dňa 30.7.2020 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
OPS

Odkaz pre starostu - nová služba pre občanov

Občania Bieleho Kostola môžu od 1.augusta 2020 komunikovať s obcou aj prostredníctvom služby Odkaz pre starostu. Naša obec sa zapojila do projektu Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Občania môžu na portáli odkazprestarostu.sk v podnete stručne opísať nedostatok alebo problém, na ktorý natrafili vo svojom okolí, pridajú jeho fotografiu a lokalizujú ho na mape, aby ho bolo možné ľahko identifikovať.
Každý podaný podnet je skontrolovaný administrátorom portálu, odsúhlasený a následne preposlaný obci, ktorá je kompetentná na jeho riešenie.
Bližšie informácie a postup podávania podnetov nájdete v priloženom plagáte.
celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Pozor dôležitý oznam! 1

Pozor dôležitý oznam!

Dňa 25.7.2020 (sobota) bude zberný dvor z technických príčin ZATVORENÝ.
Náhradný termín za sobotu bude 27.7.2020 (pondelok) od 15:00-19:00 h celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Ďalšie stretnutie so včeličkami

Ďalšie stretnutie so včeličkami úspešne za nami. Obecný úrad v spolupráci so včelárom Peťom Bacom zorganizoval pre deti Materskej škôlky interaktívnu vzdelávaciu akciu. Deti so zvedavosťou, ale opatrne pristupovali k úľom, kde ich už čakal náš včelár, Peter Baco. Priamo z plastov ochutnali med a oboznámili sa so životom včiel. Niektorým sa pošťastilo vidieť aj včeliu kráľovnú. Radosť detí znásobil darček v podobe fľaštičky medu a náučných obrázkov o včelách. Detičky boli ozaj úžasné a veríme, že niektoré z nich postupom času nájdu záľubu v tejto ušľachtilej činnosti a budeme mať v obci mladých včelárov. Fotky z akcie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Zber použitého kuchynského oleja 1

Zber použitého kuchynského oleja

V piatok bola premiéra mobilného zberu použitého kuchynského oleja firmou MEROCO v našej obci. Tesne pred záverečnou bolo vyzbieraných vyše 290 litrov oleja z domácností. Najbližší zber bude 13.novembra 2020 od 16:00 do 18:00 hod. Ďakujeme firme MEROCO a veríme, že i našich obyvateľov aspoň trochu potešili drobným darčekom v podobe octu /oleja. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
NW

Nordic Walking - pozor zmena

prvé stretnutie s trénerom Nordic Walkingu bolo v utorok úspešné.
Po vzájomnej dohode s trénerom a účastníkmi sa mení miesto. V utorok 14.7.2020 a ďalšie stretnutia budú mať zraz o 18:30 h v Bielom Kostole na rohu ulice Rekreačná a Poľovnícka pri autobusovej zastávke. Odtiaľ sa bude pokračovať smer Cífer. Ďalšie stretnutie bude až 28.7.2020, ale potom už pravidelne každý utorok.
Využite efektívny a zdravý pohyb v prírode a pridajte sa k začínajúcim nadšencom Nordic Walkingu.
(foto ilustračné)

celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 15
posledná