Biely Kostol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Obec Biely Kostol - ocenený finalista Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

ocenenie

Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 606 zo dňa 16. októbra 2013 Národný program kvality SR na roky 2013 – 2016. Jednou z aktivít napĺňania cieľov a stratégie Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 je vyhlasovanie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Spoločenská zodpovednosť predstavuje dobrovoľný záväzok organizácie správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života. Vo svete existuje rad prístupov k uplatňovaniu, hodnoteniu, ako aj reportovaniu spoločenskej zodpovednosti. Jedným z nich je aj model ZET – zodpovedný, efektívny, transparentný, ktorý predstavuje jednoduchý, účinný a užitočný nástroj, či už pre „začiatočníkov" alebo „pokročilých" v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Model ZET je zároveň metodikou  Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť, ktorej 3. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so zámerom oceňovania a vyzdvihnutia tých najinšpiratívnejších a výnimočných spoločensky zodpovedných organizácií.

 

• Možnosť preveriť úroveň spoločenskej zodpovednosti organizácie na základe určeného modelu (modelu ZET)

• Získanie nezávislého externého pohľadu na spoločenskú zodpovednosť organizácie.

• Získanie spätnej správy z posúdenia na mieste, ktorá obsahuje konkrétne námety na ďalšie zlepšovanie.

• Uznanie a deklarácia manažérstva organizácie založeného na etike, transparentnosti a zodpovednosti voči všetkým zainteresovaným stranám.

• Zdokonalenie, prípadne zavedenie pravidelného reportingu o spoločenskej zodpovednosti.

 

V tomto roku sa i obec Biely Kostol prihlásila do súťaže. S hrdosťou môžeme občanov informovať, že sa stala Oceneným finalistom (čo znamená II. miesto) súťaže. Dňa 8.11.2016 na slávnostnom odovzdávaní v Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti predstaviteľov Vlády SR, ministrov SR a významných osobností verejného života starosta obce Ing. arch. Pavol Kováč prevzal toto ocenenie z rúk predsedu ÚNMS SR Ing. Pavla Pavlisa a predsedu hodnotiacej komisie Ing. Michala Ľacha.

 

„Už samotná účasť v súťaži je pre nás prínosom. Získali sme iný – nezávislý pohľad na činnosť manažmentu obce s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, ktorá zahŕňa oblasť ekonomickú, environmentálnu a sociálnu. Ocenenie berieme ako určitý prejav uznania, ale predovšetkým je pre nás záväzkom a ďalšou motiváciu pre rozvoj obce k spokojnosti našich občanov“ - povedal vo svojom príhovore starosta obce Ing. arch Pavol Kováč.

Dátum vloženia: 25. 11. 2016 12:52
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2017 12:57
Autor: