Navigácia

Obsah

Sviatok všetkých svätých - čas spomienok, či sviatok odpadu?
Nové prístupy k riešeniu odpadov v obci -  - podrobnosti nájdete tu

 

odpad

ZBERNÝ DVOR v obci Biely Kostol, Pionierske námestie (pri KD):
Otváracie hodiny platné od 1. júla 2020

október - apríl:

 v stredu 16:00 - 18:00 hod

  v sobotu   8:00 - 12:00 hod

 

máj - september:

 v stredu 15:00 - 19:00 hod

  v sobotu   8:00 - 12:00 hod

Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

Vo výnimočných prípadoch je možný dohovor aj mimo vyhradených hodín.

Zberný dvor pokyny nájdete tu
Kuchynský odpad - týždenný zber - pokyny nájdete tu
Zber oleja v obci - pokyny nájdete tu
Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera -  nájdete tu

 

zber papiera

Stláčajme odpad - ušetríme miesto nielen v kontajneri - pokyny nájdete tu

odpad

Ako nakladať s odpadom počas pandémie koronavírusu: pokyny nájdete tu

envipak a korona

Plasty - ich triedenie a recyklácia - bližšie informácie nájdete tu

plasty

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Ako správne triediť sklo?tu nájdete pokyny k triedeniu ska

sklp

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá :​
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

 

Ako správne triediť odpad - informácie nájdete tu

 

Nápojové kartóny - informácie o triedení a recyklácii nájdete tu

 

Program odpadového hospodárstva obce Biely Kostol na roky 2016-2020

 

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Biely Kostol - VZN 2/2016

 

Metodická pomôcka obce k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov