Navigácia

Obsah

Ako nakladať s odpadom počas pandémie koronavírusu: pokyny nájdete tu

envipak a korona

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ZBERNOM DVORE

Objemový odpad z domácnosti

Drobný stavebný odpad

 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Ako správne triediť sklo? -  tu nájdete pokyny k triedeniu ska

sklp

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá :​
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 

Zber vianočných stromčekov

 

Od pondelka 13.1.2020 do piatku 17.1.2020 bude v obci prebiehať zber vianočných stromčekov. Vianočný stromček môžete vyložiť pred dom alebo k najbližšiemu stojisku smetných nádob.

 

 

 

Ako správne triediť odpad - informácie nájdete tui

 

Nápojové kartóny - informácie o triedení a recyklácii nájdete tu

 

Program odpadového hospodárstva obce Biely Kostol na roky 2016-2020

 

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Biely Kostol - VZN 2/2016