Navigácia

Obsah

Krízový štáb obce Biely Kostol v súvislosti s pandémiou COVID-19

 

            V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 na území obce Biely Kostol bol dňa 20.3.2020 zriadený  Krízový štáb obce Biely Kostol.

            Účelom zriadenia Krízového štábu (KŠ) obce v súvislosti s COVID-19 je riešiť situáciu pandémie v súvislosti s obcou a jej obyvateľmi a prijatie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú ohrozenia zdravia, života obyvateľov a majetku obce.

            Žiadame všetkých obyvateľov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu pri riešení krízovej situácie.

 

Zloženie krízového štábu obce:

predseda KŠ obce - doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA - starostka obce Biely Kostol

podpredseda KŠ obce - Ing. Ján Tižinák - zástupca starostky

člen KŠ - Ing. Peter Bínovský - predseda finančnej komisie, poslanec OZ

člen KŠ – Iveta Domoráková – riaditeľka Materskej školy

člen KŠ -  Bc. Jana Danišová – zástupkyňa riaditeľky Materskej školy

člen KŠ - Patrik Gažovič – zamestnanec OcÚ

člen KŠ, tajomník  - Ing. Emília Kraicová - zamestnankyňa OcÚ

 

Dokumenty a informácie:

22.10.2020 - Uznesenie vlády č. 678 z 22.októbra 2020

15.10.2020 - Usmernenie vedúceho hygienika MV SR - štvrtá aktualizácia

14.10.2020 - Opatrenie ÚVZ rúška

14.10.2020 - Opatrenie ÚVZ - prevádzky a hromadné podujatia

12.10.2020 - Uznesenie vlády 645 - zákaz zhromažďovania nad 6 osôb

30.09.2020 - Vyhlásenie núdzového stavu - Uznesenie vlády 587

30.09.2020 - Opatrenia ÚVZ prevádzky a hromadné podujatia

29.09.2020 - Opatrenia ÚVZ rúška

29.09.2020 - Opatrenia ÚVZ hranice

19.09.2020 - Opatrenia RÚVZ Trnava

19.09.2020 - Opatrenie RÚVZ Trnava zákaz návštev

17.09.2020 - Opatrenia ÚVZ prevádzky

17.09.2020 - Opatrenia ÚVZ platné od 18.09.2020

09.09.2020 - Opatrenia ÚVZ platné od 10.9.2020

01.09.2020 - Opatrenia od 1. septembra 2020.pdf (136.01 kB)

03.08.2020 - Analyza - COVID 19 - jul 2020-1.pdf (305.37 kB)

03.08.2020 - Dodržiavanie zásady ROR

12.06.2020 -Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020-1.pdf (308.09 kB)

10.06.2020 - Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf (112.42 kB)

10.06.2020 - Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf (155.02 kB)

10.06.2020 - Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf (149.3 kB)

02.06.2020 - Opatrenia ÚVZ - rúška

02.06.2020 - Opatrenie ÚVZ prevádzky, 4.fáza

29 05 2020 - Usmernenie ÚVZ nosenie rúšok - zmena

29.05,2020 - Usmernenie ÚVZ pre pracoviská

13.05.2020 - Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf (131.17 kB)

11.05.2020 -Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf (173.81 kB)

11.05.2020 - Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf (124.11 kB)

05.05.2020 - Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva - bohoslužby

05.05.2020 - Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné od 6.5.2020

21.04.2020 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

20.04.2020 - Usmernenie hlavného hygienika - siedma aktualizácia

20.04.2020 - Opatrenie ÚVZ - nosenie rúšok

20.04.2020 - Opatrenie ÚVZ - schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

07.04.2020 - Uznesenie vlády č. 207

04.04.2020 - Opatrenia štátna karanténa

31.03.2020 - Usmernenie HH SR šiesta aktualizácia

29.03.2020 - Uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenia

29.03.2020 - Režimové opatrenia

27.03.2020 - Uznesenie vlády SR č. 169

19.03.2020 - Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

18.03.2020 - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

18.03.2020 - Uznesenie vlády č. 115

16.03.2020 - Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

13.03.2020 - Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

13.03.2020 - Usmernenie HH SR COVID 19 - štvrtá aktualizácia

13.03.2020 - Režimové opatrenie HH SR pri ohrození verejného zdravia

13.03.2020 - Opatrenia UVZ SR karanténa

12.03.2020 - Uznesenie vlády SR č. 111

10.03.2020 - Usmernenie HH SR karanténa

06.03.2020 - Uplatňovanie preventívnych opatrení

06.03.2020 - Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR

 

Informačné letáky pre občanov:

10 odporúčaní pri COVID-19

Čo robiť ak ste chorý COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Pomoc sebe a druhým

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy

Ako znížiť riziko infekcie

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblasti nákazy

Recommendations for people arriving from the areas of Covid-19 occurrence

Leták Svetový deň čistých rúk

WHO kampaň: Zachráň životy, umývaj si ruky

 

Užitočné linky:

http://www.korona.gov.sk

http://www.koronavirus.mojeslovensko.sk

Ministerstvo vnútra SR: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus

Ministerstvo zahraničných vecí SR: https://www.mzv.sk/web/en/covid-19

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

Viac informácii o COVID-19:

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china