Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 360x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2618x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8562x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8255x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 326x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8167x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8259x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 335x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 403x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 324x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 318x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 297x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 352x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 305x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 421x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 6x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 319x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 687x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 447x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 380x | 12.09.2017

Stránka

  • 1