Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 756x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 3,447x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 9,437x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 9,034x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 571x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8,773x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8,991x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 557x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 705x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 528x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 511x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 486x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 587x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 723x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 691x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 223x | 18.02.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 542x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 1,205x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 947x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 1,044x | 12.09.2017

Stránka

  • 1