Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 339x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2545x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8435x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8186x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 304x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 8105x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8199x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 313x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 368x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 308x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 298x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 279x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 333x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 284x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 403x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 301x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 600x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 420x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 358x | 12.09.2017

Stránka

  • 1