Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a žiadosti platné od 1.6.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 299x | 25.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 2411x | 25.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 8207x | 25.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 8028x | 25.09.2017

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 264x | 12.09.2017

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 7954x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia Stiahnuté: 8063x | 25.09.2017

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 276x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu Stiahnuté: 320x | 12.09.2017

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení Stiahnuté: 261x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčného využitia Stiahnuté: 260x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 250x | 12.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 298x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 249x | 12.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 363x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 267x | 12.09.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 434x | 12.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie stavby Stiahnuté: 375x | 12.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 322x | 12.09.2017

Stránka

  • 1