Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Západoslovenská distribučná, a.s.

v zastúpení M-STAV Servis s.r.o. - Zverejnenie informácie o podaní žiadosti. (647 kB)

IBV Pri Parnej (Podolky VI), Biely Kostol

SO 02 Káblový distribučný rozvod NN

SO 04 Káblová 22 kV prípojka VN

SO 05 Distribučná trafostanica

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť