Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyjadrenie sa k dezinformáciám

Typ: ostatné
hoaxVážení občania,
dovoľte mi, aby som zareagovala na šíriacu sa nepravdivú informáciu, ktorá sa objavila v komentároch uzavretej Facebookovej skupiny našej obce o tom, že obec je v rozpočtovom provizóriu.
Ako starostka obce Biely Kostol chcem Vás, občanov obce, uistiť, že obec

NIE JE v žiadnom rozpočtovom provizóriu   a ani nebude, vzhľadom na fakt, že včera, dňa 25.10.2022 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2023. Schvaľovací rozpočtový proces prebehol v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Súčasný schválený rozpočet, ako aj minuloročné rozpočty, sú uverejnené na webovej stránke obce a boli riadne poslancami schválené.

Rozpočtové provizórium – čo to je?

Rozpočtové provizórium je neštandardná situácia, kedy obecné zastupiteľstvo neschváli rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok do 31.12. bežného roka (napr. ak by obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na rok 2023 do 31.12.2022).

Ak sa tak stane, tak § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy presne definuje, ako má obec pokračovať. Počas rozpočtového provizória podľa uvedeného zákona má obec limitovanú výšku mesačných výdavkov na 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho roka. Takýto režim umožňuje obci zabezpečiť chod úradu a obce v obmedzenom rozsahu – len na bežné výdavky. Kapitálové výdavky, investície do rekonštrukcií a zveľaďovania verejného majetku sa nerealizujú. 

Ozdravný režim / nútená správa – čo to je?

Ozdravný režim väčšinou predchádza zavedeniu nútenej správy – oba tieto na seba nadväzujúce inštitúty majú za cieľ riešiť platobnú neschopnosť a zadĺženosť obce. Obec prechádza do ozdravného režimu, ak nastali podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. obe uvedené situácie:

  • Ak celková výška záväzkov po splatnosti presiahla 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a
  • Ak obec neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

V prípade ozdravného režimu je riešenie ešte v rukách obce, hlavne v rukách hlavného kontrolóra, ktorý počas trvania ozdravného režimu obce schvaľuje každý výdavok obce.

Ak ozdravný režim nebol účinný, „zasahuje“ štát a obec prechádza do nútenej správy. MF SR vymenuje núteného správcu, ktorý schvaľuje každý výdavok obce. .Nútená správa trvá do času, kedy sa podarí obce znížiť svoju zadĺženosť na prijateľnú úroveň.

Ani táto situácia v obci NIE JE!!!!

Všetky podrobnosti ohľadom hospodárenia a rozpočtu nájdete v jednotlivých položkách na web stránke OcÚ.

Iveta Paulová, starostka


Vytvorené: 26. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2022 10:07
Autor: Správce Webu