Navigácia

Výber jazyka

Obsah

POZOR !!! OPRAVA !!! Prístrešok/pergola/altánok

Typ: ostatné
Každý deň nám voláte alebo píšete maily, kde sa pýtate na postup pri stavbe prístrešku/pergoly/ altánku. Keďže i nám sú mnohé veci v ohláškach nejasné (vzhľadom k špecifikám výstavby BD a RD v lokalite Na Výslní), obrátili sme sa na odborníkov na Spoločnom obecnom úrade v Trnave.
Keďže by som ozaj nerada robila napätie, nakoľko máme záujem pomôcť aj v tejto veci, rozhodla som sa poskytnúť usmernenie pri vybavovaní stavby prístrešku.

Začali sme spisovať v lokalite Na Výslní všetky doteraz zrealizované stavby prístreškov. Mnohé sú urobené na čierno. Týmto by som chcela zabrániť akejsi “nespravodlivosti” voči tým, ktorým sa už rieši priestupok a sú nútení vynaložiť za pokutu nemalé financie. Každú podanú žiadosť chodíme kontrolovať.
1- každá stavba či prístavba sa MUSÍ ohlásiť a podať žiadosť. Aj keď ide o súkromný pozemok a vlastníctvo domu či bytu.
2- ohláška drobnej stavby sa rieši na OcÚ, ohláška na stavebné povolenie sa rieši na Spoločnom obecnom úrade v Trnave
3- drobnú stavbu v prípade stavby pergoly možno označiť stavbu pri RD max.plochy 25m2, ktorá NIE JE pripevnená a prilepená o RD, čiže v prípade prístrešku ktorý je pripevnený o podlahu, nie o RD. Strecha prístrešku môže byť len položená o RD, nie pripevnená
4- stavebné povolenie je potrebné v prípade akejkoľvek stavby pri BD aj keď nie je pripevnená o BD (konkrétne prístrešok na ploche nad garážou)
5- čokoľvek čo mení vzhľad na BD musí prejsť stavebným povolením
Prvý obrázok- pripevnenie prístrešku o dom je riešené stavebným povolením nielen pri BD, ale aj RD.
Súhlas pri RD ako drobná stavba ktorú odsúhlasuje obec je možný len v prípade, že sa stavba nedotýka RD (viď.ďalšie obrázky). Max plocha 25m2.
Zároveň odporúčam pozrieť VZN 4/2019 o rozvoji obce. Tam nájdete aj regulatívy ohľadom oplotenia.
Formulár žiadosti nájdete na stránke obce. K žiadosti je potrebné priložiť fotografiu súčasného stavu, LV, situačný nákres polohy stavby a samotný nákres. Pri pergolách aj spôsob upevnenia.
Verím, že mnohým som týmto pomohla v ďalších krokoch zveľaďovania svojho príbytku.
(ilustračné foto google)

Vytvorené: 5. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2020 10:05
Autor: Správce Webu