Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 4/2019 ÚP Biely Kostol

Typ: ostatné
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 4/2019 ÚP Biely Kostol 1Obec Biely Kostol v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Biely Kostol“
Obstarávateľ: Obec Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Bielom Kostole počas úradných hodín do 19.2.2020
Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods.6 zákona predkladať na adresu : Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Vytvorené: 10. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2020 15:56
Autor: Správce Webu