Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Odpočet vodomerov - 17.6.2024 - 22.6.2024

Typ: ostatné
Odpočet vodomerov - 17.6.2024 - 22.6.2024 1 TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 17.6.2024 do 22.6.2024 v čase od 8:00 h. do 14:00 h. bude vo Vašej obci prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami na odberných miestach s fakturačným – odpočtovým obdobím „Ročné – Jún“.

Zdvorilo preto žiadame zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k meradlu – vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže stav vodomeru nahlásiť priamo nášmu zamestnancovi prip. prostredníctvom klientskeho portálu, nahlasovaci formular priamo na www stránky prípadne zanechať stav vodomera na viditeľnom mieste (vchodové dvere, okno, poštová schránka atď).

V prípade, že nebude odčítanie zrealizované v lehote, bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť v termíne do 30.6.2024 prostredníctvom:

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru.


Vytvorené: 13. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2024 9:51
Autor: Správce Webu