Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Novoročný príhovor starostky obce

Typ: ostatné
pfVážení spoluobčania,
privítali sme nový rok - rok 2022 a tak mi dovoľte, aby som sa vám v tento deň ako starostka obec prihovorila.
Začal sa rok, ktorý má v sebe tri dvojky. Čiže ide o obdobie, kde sa násobí sila čísla dva. Toto číslo je číslom spolupráce a zjednocovania.

K sile pripojuje cit a emócie. Toto číslo je symbolom duality, protipólov, ale aj vľúdnosti, harmónie. Dvojka je dôležité číslo. Symbolizuje intuíciu, rovnováhu, súcit, diplomaciu, spoluprácu, schopnosť vcítiť sa do druhých. Sú to charakteristiky, ktoré sú v tomto období obzvlášť potrebné.

V dnešný deň si väčšina z nás dáva predsavzatia, rekapituluje rok minulý. Prajem Vám, aby sa všetky Vaše predsavzatie naplnili pri plnom zdraví a duševnej pohode.

Pandémia, ktorá pretrváva už pomaly dva roky priniesla veľké zmeny pre každého z nás.

Sociálna izolácia mnohých zmenila, avšak zároveň dala príležitosť na uvedomenie si hodnôt, ktoré sa nám v minulosti zdali samozrejmosťou.  Dnešná situácia zároveň poukazuje na charakter ľudí  a ich pomoc vo svojom okolí. Na tomto mieste by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili v obci o akúkoľvek pomoc – zdravotníkom a dobrovoľníkom počas testovania, dobrovoľníkom pri skrášľovaní a rozvoji obce, záujmovým združeniam, pánovi farárovi za povzbudenie a duchovný rozvoj, FK Biely Kostol.

Rok 2021 bol pre našu obec prelomový. I napriek ťažkostiam a obmedzeniam rozvoj obce nezaostal v plnení plánov. Veľkým investičným projektom bolo vybudovanie základnej školy. Ďalšie informácie o aktivitách, realizovaných a pripravovaných projektoch obce sú uvedené na stránke obce a v tohtoročných občasníkoch  Bielokostolčan.

Vstupujeme do posledného roka tohto volebného obdobia. V poslednom roku sme sa s poslancami OZ zaviazali dokončiť a splniť aktivity a plány, ktoré sme si na začiatku volebného obdobia zadefinovali. Som veľmi rada, že sa nám podarilo toho zrealizovať oveľa viac, ako sme si naplánovali. I napriek tejto ťažkej dobe. Vďaka za to patrí poslancom a zamestnancom OcÚ, ktorí sa nebáli čeliť ponúkaným výzvam.

Milí Bielokostolčania,

v roku 2022 Vám želám najmä zdravie, aby sa Váš rodinný a pracovný život vyvíjal podľa Vašich predstáv. Snažme sa držať princípov, aké nám predurčujú tri dvojky v tomto roku akými sú diplomacia, spolupráca, empatia, spolupráca a zjednocovanie. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekrývať zlo dobrom, buďme trpezliví, tolerantní a vážme si jeden druhého.

Pokojný a požehnaný rok 2022.

Iveta Paulová, starostka

 


Vytvorené: 3. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 1. 2022 16:35
Autor: Správce Webu