Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Naša obec bude opäť zelenšia

Typ: ostatné
Naša obec bude opäť zelenšia V rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, do ktorého sa obec zapojila ešte v roku 2020, sa podarilo získať pre našu obec nové stromy a to v počte 101 kusov bez finančnej spoluúčasti obce. Stromy boli vysadené

v obci tento týždeň, výber druhov a umiestnenia stromov pripravila dendrologička. Vysadené boli tieto druhy stromov - 2 ks javor poľný, 22 ks hloh obyčajný, 7 ks hloh jednosemenný, 19 ks jaseň manový,  1 ks jaseň úzkolistý, 5 ks dub zimný, 1 ks vŕba rakytová, 1 ks jarabina vtáčia, 1 ks lipa malolistá a 42 ks tis obyčajný.

Stromy sú vysadené v piatich zónach obce: Rybná ulica, Detské ihrisko, Okolie pošty, Okolie kostola, Pri cintoríne.

Realizáciou projektu  sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.


Vytvorené: 15. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 12. 2022 14:12
Autor: Správce Webu