Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

 

 

Správy

prvá
z 14
posledná

Cvičenie žien.

Dávane do pozornosti záujemcom:
Cvičenie žien je každú stredu o 17:00 hod
v klubovni kultúrneho domu Biely Kostol.
Viac info na tel.č.: 0910644458 celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor:

ATÓMKA - OCHRANA - KALENDÁR

Atómové elektrárne Bohunice vydali nástenný 2-ročný kalendár na roky 2017 - 2018.
Kalendár obsahuje aj príručku/pokyny na ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnej udalosti.
Kalendár si môžete (ZDARMA) vyzdvihnúť na OBECNOM ÚRADE v Bielom Kostole. celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor:

Platenie cintorínskych poplatkov!

Upozorňujeme občanov, ktorí majú uzavreté nájomné zmluvy na hrobové miesta na našom miestnom cintoríne od roku 2007,že v tomto roku 2017 bude potrebné zaplatiť cintorínske poplatky na ďalších 10 rokov, nakoľko doba platnosti zmlúv uplynula 31.12.2016.
Preto prosíme občanov, ktorých sa to týka, aby priebežne prichádzali na obecný úrad v úradných hodinách a priniesli si so sebou občiansky preukaz ( občiansky preukaz toho, na koho je nájomná zmluva písaná, prípadne OP osoby, na ktorú bude zmluva prepísaná).
Poplatky: 34,- € jednohrob a 67,- € dvojhrob. celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor:

Upozornanie občanov!!

Upozorňujeme vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné alebo podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej,a.s. ,že ak Západoslovenská distribučná,a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona o energetike č.251/20125 Z.z. § 11 využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. celý text

ostatné | 13. 12. 2016 | Autor:
ocenenie

Obec Biely Kostol - ocenený finalista Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 606 zo dňa 16. októbra 2013 Národný program kvality SR na roky 2013 – 2016. Jednou z aktivít napĺňania cieľov a stratégie Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 je vyhlasovanie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť. celý text

ostatné | 25. 11. 2016 | Autor:

Odpisy vodomerov v obci 23.11 - 5.12.2016!

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 23.11.2016 do 5.12.2016 budú v obci prebiehať štvrťročné odpisy vodomerov. V prípade vašej neprítomnosti zanechajte opis stavu na viditeľnom mieste, alebo nahláste na tel.č.: 0917 935 689, môžete aj SMSkou. celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor:

Pozor!!! Dočasná zmena autobusovej dopravy.

Počas uzávierky železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej bude autobusová doprava v obci Biely Kostol organizovaná nasledovne:
Linka MHD č. 13
v smere z Družby odbočí za zastávkou „T. Vansovej, cintorín“ vpravo, kde zastaví na zastávke „Š. Moyzesa“, ktorá bude ako náhrada za zastávku „T. Vansovej, Okružné nám.“. Ďalej bude pokračovať bez zastavenia po obchádzkovej trase ulicami Š. Moyzesa, Ružindolská a Modranská až do obce Biely Kostol, kde zastaví na zastávke „B. Kostol, Pionierske nám.“ Následne vykoná celý okruh obcou Biely Kostol, pričom obslúži zastávky „B. Kostol, cintorín“, „B. Kostol, otoč I“, „Kočiské“, „B. Kostol, otoč“, „B. Kostol, Rekreačná ul.“. Potom odbočí vľavo a obslúži zastávku „B. Kostol, Rybná“. Následne pôjde cez obchádzkovú trasu ulicami Modranská, Ružindolská a Š. Moyzesa bez zastavenia až po zastávku „Š. Moyzesa“, ktorá bude ako náhrada za zastávku „T. Vansovej, Okružné nám.“. Ďalej odbočí vľavo a od zastávky „T. Vansovej, cintorín“ obslúži zvyšnú časť trasy až po Družbu v nezmenenej podobe.
Upozorňujeme, že ak obyvatelia Bieleho Kostola používajú linku MHD č. 2 z Trnavy po Kamenný mlyn a odtiaľ chodia pešo, resp. opačne, tak linka MHD č. 2 bude počas uzávierky priecestia premávať v Trnave len po zastávku „T. Vansovej, žel. prejazd“ a Kamenný mlyn nebude obsluhovať.

Linky PAL č. 207416 Trnava – Budmerice – Bratislava a 207417 Trnava – Borová
spoje, ktoré prechádzali obcou Biely Kostol, budú v obidvoch smeroch jazdiť po obchádzkovej trase ulicou Modranská, pričom budú zachádzať do obce Biely Kostol len na zastávku „B. Kostol, Pionierske nám.“. Ostatné zastávky neobslúžia.
Linka PAL č. 207429 Trnava – Biely Kostol – Trnava
bude premávať v smere z Trnavy od zastávky „Trnava, T. Vansovej, cintorín“ po obchádzkovej trase cez ulice Š. Moyzesa, Ružindolská a Modranská bez zastavenia až po zastávku „B. Kostol, Pionierske nám.“, kde zastaví. Následne vykoná celý okruh obcou Biely Kostol, pričom obslúži zastávky „B. Kostol, cintorín“ a „B. Kostol, otoč“. Potom odbočí vľavo a obslúži zastávku „B. Kostol“. Následne pôjde cez obchádzkovú trasu ulicami Modranská, Ružindolská a Š. Moyzesa bez zastavenia až po zastávku „Trnava, T. Vansovej, cintorín“, kde zastaví a ďalej obslúži zvyšnú časť trasy až po Autobusovú stanicu v nezmenenej podobe.
Na všetkých linkách je predpoklad vzniku meškaní z dôvodu dlhšej obchádzkovej trasy! celý text

ostatné | 22. 11. 2016 | Autor:

Informácie prostredníctvom SMS správ

V novembri 2016 spúšťa Obecný úrad bezplatnú "SMS-info" pre občanov s trvalým pobytom v obci Biely Kostol. Cieľom je rýchle zaslanie aktuálnych informácií a oznamov občanom na telefón prostredníctvom SMS správ. Doposiaľ sa k odberu prihlásilo približne 110 záujemcov. Ak ešte nie ste prihlásení a máte záujem o takúto službu, prihláste sa osobne v kancelárii Obecného úradu v Bielom Kostole.
(poznámka - ak ste prihlásený a vaše telefónne číslo bude z nejakého dôvodu zrušené, alebo odber správ nebude pre majiteľa tel.čísla žiadaný, oznámte to prosím na Obecný úrad). celý text

ostatné | 26. 10. 2016 | Autor:

POŠTA - dočasná zmena hodín od 12.9.2016 - 16.9.2016 !!!

12.9.2016 (pondelok) 12:00 - 15:00
13.9.23016 (utorok) 8:00 - 12:00
14.9.2016 (streda) 12:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
15.9.2016 (štvrtok) ZATVORENÉ - sviatok
16.9.2016 (piatok) 12:00 - 15:00

V čase zatvorenia pošty v Bielom Kostole Vám podanie zásielok zrealizuje
Pošta Ružindol:
pondelok , piatok 7:30 - 13:00, 14:00 - 15:00
utorok 7:30 - 12:00
streda 7:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Pošta Trnava 8:
7:30 - 18:00
Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 8. 9. 2016 | Autor:

Záhradkári pre obec

Vo štvrtok 25.augusta bola na Parnase ( v priestore za zemným valom ) brigáda, ktorú zorganizovali a uskutočnili členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Bielom Kostole. V mene obce ďakujem členom ZO SZZ, ktorí odborne pomohli pri už nevyhnutnej údržbe a sanácii vysadených stromčekov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s týmto spoľahlivým kolektívom pri údržbe zelene a tvorbe životného prostredia v našej obci.

Fotodokumentácia z brigády bude po spracovaní zavesená vo fotogalérii tejto webovej stránky.

(starosta) celý text

ostatné | 28. 8. 2016 | Autor:

INFO cez SMS!

Prosíme občanov, ktorí si ešte na Obecnom úrade nenahlásili telefónne číslo pre službu zasielania informácii cez SMS-ky a majú o túto službu záujem, aby prišli na Obecný úrad vyplniť tlačivo, nakoľko táto služba nebude sprístupnená, ak nebudeme mať dostatočný počet telefónnych čísiel. celý text

ostatné | 11. 8. 2016 | Autor:

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Obecný úrad oznamuje občanom, že dnom 19.7.2016 nastáva zmena v úradných hodinách a to nasledovne:
Po 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Ut 8:00 - 12:00 NESTRÁNKOVÉ HODINY
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Št NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Pi 8:00 - 12:00 celý text

ostatné | 18. 7. 2016 | Autor:

OCHRANA PRED POŽIARMI

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním.
V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2015 na území okresu Trnava 7 požiarov s priamou škodou 50 415,00 €. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:

- dodržiavanie zákazu fajčenia,
- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
- zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
- vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
- v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112.
Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe - občanovi až do výšky 331,- €.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave celý text

ostatné | 13. 7. 2016 | Autor:

ODPOČET PLYNOMEROV

Oznamujeme občanom, že od 14.mája doručovateľky miestnej pošty postupne vykonávajú odpočet spotreby plynu v domácnostiach.
Žiadame občanov o sprístupnenie plynomerov, nakoľko doručovateľky sú povinné stav plynomeru odfotiť do registračného prístroja. Z tohto dôvodu nie je možné a nepostačuje stav plynomeru odpísať a nechať na viditeľnom mieste. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor:

ANEO - SEPAROVANÝ ZBER

Spoločnosť ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu v piatok 20.5.2016 o 8:00 hod.
V čase od 7:00-8:00 hod si vyneste pred dom (na viditeľnom a dostupnom mieste) staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia (staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.)
Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú pracovníkmi odobraté.
Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor:

Vzácna návšteva!

Dňa 22.marca 2016 bude mať obec Biely Kostol česť privítať prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Občania, vrátane detí, môžu prezidenta pozdraviť o 15:30h pred Obecným úradom a následne po ukončení rokovania s poslancami OZ pred budovou Kultúrneho domu Biely Kostol. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Konečne zubná pohotovosť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o prevádzkuje od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Náhradná rodinná výchova

„Rodinný detský domov“ je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje detský domov rodinného typu. V ňom poskytujeme starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku od 0 – 25 rokov podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Na činnosť má udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nezamestnáva vychovávateľov, ale „profesionálnych rodičov“. Takáto forma náhradnej výchovy umožňuje deťom vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré je prirodzeným výchovným činiteľom.

Organizácia má administratívne a odborné zázemie v Bielom Kostole, na Športovej ulici č.7. Bližšie informácie môžete získať na tejto adrese, alebo na tel: 0917/500342, Mgr. Zuzana Ryšková. Informácie sú uverejnené aj na www.rdd.sk , alebo facebooku.
( T.č. je v ponuke jedno voľné pracovné miesto pre profesionálneho rodiča. ) celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor:

Separovaný zber

V decembrovom čísle občasníka Bielokostolčan sme Vás informovali o zámere obce, postupne zabezpečiť do domácností nádoby na separovaný odpad s tým, že tieto budú občanom len zapožičané a spôsob ich použitia bude kontrolovaný. Túto informáciu opravujeme nasledovne:

Obecný úrad v Bielom Kostole ponúka občanom k zakúpeniu (do vlastníctva) kontajnery – žlté nádoby na triedený odpad o objeme 240 l (na plastové fľaše, tetrapaky, papier, plechovice od nápojov). Cena jedného kontajnera, ktorý bude slúžiť namiesto doposiaľ používaných plastových vriec je 30,-€.

Občania, ktorí si nezakúpia kontajner, môžu naďalej separovať odpad doterajším spôsobom s použitím plastových vriec. celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor:

Informovanie občanov prostredníctvom SMS správ

Obecný úrad v Bielom Kostole pripravuje spustenie "SMS - info" ako službu pre občanov, ktorej cieľom je rýchle hromadné zasielanie aktuálnych informácií prostredníctvom SMS správ obyvateľom.

Predpokladáme, že obec bude mať k dispozícii cca 200 telefónnych čísiel, ktoré jej poskytnú záujemcovia zasielania týchto správ.

V občasníku Bielokostolčan Vám bude do schránky doručená návratka, na základe ktorej Vás zaradíme do cieľovej skupiny prijímateľov SMS správ.

Starosta... celý text

ostatné | 15. 2. 2016 | Autor:

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí svojim úsilím prispeli pri organizácii kultúrneho podujatia "Rozlúčka s fašiangom - pochovávanie basy" a špeciálne kuchárkam - naším dôchodkyniam za vynikajúce šišky, priateľom z Ružindola za kvalitný kultúrny program a Vám všetkým za príjemné stretnutie.

starosta celý text

ostatné | 15. 2. 2016 | Autor:
2016

Šťastný nový rok 2016

Šťastný nový rok 2016 celý text

ostatné | 5. 1. 2016 | Autor:

Zber odpadu pre rok 2016

Vážení občania, celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor:

Pracovná ponuka

Personálny servis Eurotrade ponúka nové pracovné miesta pre ženy aj mužov (aj nad 50 rokov) do firmy: Sam Jin - na prácu pri lisoch . Jedná sa o jednoduchú manuálnu prácu, na pracovnú zmluvu bez pohovoru, s nástupom ihneď.

Ak máte záujem o pracovnú ponuku môžete sa informovať telefonicky na čísle: 0905 594 257

POZNÁMKA: z Bieleho Kostola je možné zabezpečiť odvoz – dovoz pracovníkov celý text

ostatné | 22. 11. 2015 | Autor:

Zmena stránkových hodín na Obecnom úrade

Oznamujeme občanom, že dňa 16.11.2015 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad bude opäť v prevádzke dňa 18.11.2015. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 11. 2015 | Autor:
cvičenie

CVIČENIE ŽIEN

Milé dámy z Bieleho Kostola akéhokoľvek veku!
Chcete si spríjemniť všedné dni a posilniť zdravie? Príďte medzi nás – uvoľniť sa, rozhýbať telo a zlepšiť náladu.
Už desiaty rok prebieha v Bielom Kostole cvičenie žien. Viacero našich obyvateliek si vyskúšalo, ako možno posilňovať a uvoľniť svaly celého tela za použitia rehabilitačných cvikov, aeróbnych cvikov, fit lopty, gumy, či závažia. Cvičenie je sprevádzané príjemnou hudbou a prispôsobuje sa fyzickým možnostiam cvičiacich žien. Pritom nám umožňuje vzájomne sa spoznať, spriateliť a pomáhať si... Skúste sa aj Vy raz za čas vymaniť z rodinných povinností a príďte medzi nás. celý text

ostatné | 14. 10. 2015 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 07.10.2015 ( streda, mesiac SEPTEMBER ) bez dodávky elektriny nasledovné ulice: celý text

ostatné | 5. 10. 2015 | Autor:
#

Priestory v objekte kaštieľa na prenájom

Obec Biely Kostol ponúka na prenájom priestory v objekte kaštieľa (bývalé kancelárie obecného úradu – viď foto a pôdorys poschodia).
Umiestnenie na 1. poschodí, WC v prízemí, parkovisko, podlažná plocha kancelárií 66 m2.
Informácie v kancelárii obecného úradu a na tel. č. 033/5522800, 0903/419645. celý text

ostatné | 7. 8. 2015 | Autor:

Zmena otváracích hodín COOP Jednota

COOP Jednota SD oznamuje svojím zákazníkom, že od 25.7.2015 upravuje otváriaciu dobu supermarketu na Pionierskom námestí v Bielom Kostole nasledovne:

Pondelok až Piatok: 6:00 - 11:30 a 15:00 - 20:00

Sobota: 6:00 - 12:00

Nedeľa: 8:00 - 12:00

Úprava otváracích hodín potrvá až do odvolania. celý text

ostatné | 24. 7. 2015 | Autor:

Odstávka vodovodu

Na požiadanie firmy Kamenáč s.r.o. oznamujeme občanom, že dňa 10.7. (piatok) od 07,30 hod. do 09,30 hod. bude prerušená dodávka vody z dôvodu realizácie pripojenia stavby IBV Kamenný Mlyn II.etapa na verejný vodovod. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 8. 7. 2015 | Autor:
prvá
z 14
posledná