Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

19.11.2019

Cyrano

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

OcÚ v Bielom Kostole organizuje zájazd na muzikál Cyrano z predmestia dňa 29.11.2019 (piatok) o 19:00 h. v divadle Nová Scéna Bratislava. Cena: 23,- eur (lístok a autobus). Odchod autobusu o 17:00 h. spred OcÚ v Bielom Kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0911551997 alebo na OcÚ. - legendárny slovenský muzikál sa vracia...

Detail

15.11.2019

II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva 1

II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva

Obecný úrad v Bielom Kostole v spolupráci s kultúrnou komisiou organizuje II. ročník súťaže v pečení koláčikov a slaného pečiva.

Detail

06.11.2019

Nové priestory administratívy Obecného úradu v Bielom Kostole 1

Presťahovanie administratívy obecného úradu

Oznamujeme občanom, že administratíva obecného úradu- podateľňa, evidencia obyvateľstva, daň z nehnuteľností a ostatné poplatky, pokladňa, drobné stavby, cintorínska agenda, určenie súpisného a orientačného čísla, register adries, osvedčovanie podpisov a listín, rybárske lístky, je presťahovaná do budovy oproti hlavnému vchodu do obecného úradu, na Pionierske námestie č.17.

Detail

05.11.2019

Ďalší projekt participatívneho komunitného rozpočtu zrealizovaný 1

Ďalší projekt participatívneho rozpočtu zrealizovaný

Jednou zo slabých stránok obce sú prestarnuté stromy a okrasné kríky aj na tých plochách, ktoré tvoria zeleň. Je to prirodzený proces a aj to bol jeden z dôvodov, na základe ktorého naši občania vypracovali projekt Stromy pre krásu a úžitok. Veľmi sa tešíme ďalšiemu zrealizovanému projektu z participatívneho komunitného rozpočtu. Naši záhradkári a ďalší dobrovoľníci z obce sa nám postarali o výsadbu nových úžitkových a ovocných stromov. V obci nám ich pričinením na jar zakvitnú ovocné stromy na ploche na Cintorínskej ulici a budú slúžiť pre výchovu a vzdelávanie pre našich najmenších - škôlkarov a ostatných záujemcov. Stromy pribudli aj pri pošte a pred valom od Ružindolskej cesty a pri hlavnom kríži na začiatku obce. Okrem týchto vysadených stromov pribudnú v obci na jar stromy,okrasné kríky a zeleň v rámci dotačných projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ďakujem všetkým , ktorí sa pričiňujú o rozvoj a skrášlenie našej obce. Iveta Paulová, starostka obce

Detail

24.10.2019

Mesiac úcty k starším. 2

Mesiac úcty k starším.

V tieto dni sme si uctili našich seniorov akciou, ktorá v mnohých iste zanechá milú spomienku. V hojnom počte za účasti starostky, dôstojného pána farára, poslancov, zamestnancov OcÚ predsedníčky klubu dôchodcov a našich seniorov sme si pripomenuli chvíle a spomienky na tých najdrahších – našich seniorov. Seniorský vek nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a nadhľad a plnohodnotne prežitý doterajší život. Pripravili sme pre nich kultúrny program – divadelné predstavenie Bičianka z doliny, s ktorým sa predstavili členovia ochotníckeho divadelného súboru z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. K vydarenej akcii prispeli i naši dobrovoľníci – J. Dzíbelová, p. Kordiak, M. Tižináková, ktorým patrí ozaj veľké ĎAKUJEM. Vďaka patri aj zamestnankyniam OcÚ za prípravu akcie a poslancom A. Hamran Podstrelenej, P. Binovskému, M. Hrubému a J. Tižinákovi za pomoc počas akcie. Na dotvorenie atmosféry pripájame zopár fotografií. Iveta Paulová - starostka

Detail

Kalendár akcií