Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenia

Oznámenie

Bežný rozpočet

Záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečťný účet za rok 2018 26.04.2019 12.05.2019

Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 28.03.2019 13.04.2019
Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018 01.06.2018 17.06.2018
Komunitný plán sociálnych služieb - Biely Kostol 12.05.2018 28.05.2018
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK