Biely Kostol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Aktuality

 

 

Zobrazené 961-990 z 1028

Výsledky volieb do orgánov Trnavských samosprávnych krajov.

Dátum: 14. 11. 2017

Výsledky volieb zo 4.11.2017 si môžete prečítať v prílohe.

Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 13. 11. 2017

15.novembra 2017 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Biely Kostol.

Cvičenie žien v Bielom Kostole

Dátum: 8. 11. 2017

Každú stredu o 17:00 hod cvičenie žien v klubovni v kaštieli.
Bližšie info na informačnej tabuli pri COOP Jednote

JOGA v Bielom Kostole

Dátum: 8. 11. 2017

Cvičenie JOGY v Bielom Kostole - každú stredu o 18:00 hod
Bližšie info v prílohe.

Rekonštrukcia MK na Cintorínskej ulici.

Dátum: 8. 11. 2017

Dnes 8.11.2017 sa zahájili práce na rekonštrukcii miestnej komunikácii na Cintorínskej ulici v Bielom Kostole

Deratizácia

Dátum: 2. 11. 2017

RÚVZ so sídlom v Trnave vyzýva na realizáciu opatrenia - vykonať deratizáciu do 15.11.2017.

LEKÁREŇ ALBA

Dátum: 31. 10. 2017

Zatvorená v piatok 3.11.2017 a v sobotu 4.11.2017

POZOR,VÝSTRAHA POKRACUJE!!!

Dátum: 29. 10. 2017

predpoveď na pondelok 30.10.2017

VÝSTRAHA!!!

Dátum: 29. 10. 2017

3.a2.stupňa - 29.10.2017 - nedeľa

Hody v Bielom Kostole

Dátum: 27. 10. 2017

Pripravený je pre Vás nasledovný hodový program.
Všetky vekové kategórie si určite nájdu v programe niečo pre seba.

Dočasná zmena otváracích hodín na pošte!

Dátum: 25. 10. 2017

Zmena od 25.10.2017-27.10.2017

Príprava na ADVENTNÉ TRHY.

Dátum: 23. 10. 2017

Pre záujemcov, ktorí chcú ponúknuť svoje výrobky na našich adventných trhoch.

Jódové profylaktiká - CO

Dátum: 23. 10. 2017

Výdaj jódových profylaktík (tabletiek).
Od 6.11.2017

Voľby do VÚC

Dátum: 23. 10. 2017

4.11.2017 nás čakajú voľby do orgánov samosprávnych krajov

Cintorín - kontajner.

Dátum: 23. 10. 2017

Riešenie odpadu z cintorína na Sviatok všetkých svätých.

VÍTAME VÁS...

Dátum: 23. 10. 2017

... na novovytvorenej webovej stránke.

Harmonogram zberu odpadu pre rok 2017

Dátum: 19. 9. 2017

Vážení obyvatelia obce Biely Kostol,

Oznam

Dátum: 19. 9. 2017

Táto webová stránka obce Biely Kostol je práve v celkovej rekonštrukcii.
Ospravedlňujeme sa návštevníkom stránky a ďakujeme za pochopenie.
Stránku v novom, kvalitnejšom prevedení chceme spustiť začiatkom októbra 2017.

NOVÁ REŠTAURÁCIA!!!

Dátum: 30. 6. 2017

V Bielom Kostole sa otvára na Krátkej ulici nová reštaurácia Pizza na Výslní dňa 1.7.2017 o 11.00 hod.
Zahájenie bude sprevádzané hudbou - Plastik DUO 11:00-15:00 a DJ Europa 2.
Deti sa zabavia s kúzelníkom od 13:00 - 16:00 hod a zábava môže pokračovať na ich novovybudovanom detskom ihrisku.
Ochutnávky jedla a pitia budú v obmedzenom množstve zdarma.
Srdečne Vás pozývame na príjemné stretnutie v novom prostredí, dobré jedlo, kvalitné alko a nealko nápoje.

kominár

KOMINAR v našej obci!

Dátum: 7. 4. 2017

Od 10.apríla 2017 našu obec Biely Kostol navštívi kominár "Kosnáč".
V pondelok 10.4. plánujú začať ul.Rybnou a Pionierskym námestím. Samozrejme všetko bude záležať od počasia v daný deň. Ak bude počasie nepriaznivé, termín sa bude postupne posúvať na nasledujúci deň. Ak máte záujem o služby kominára a kominár Vás doma nezastihne, volajte na Obecný úrad v Bielom Kostole, zahláste sa a prípadne Vás kominár môže ešte navštíviť nasledujúci deň. Ak nestihnete termín, kedy sa bude kominár u nás v obci zdržovať , potom si musíte už kominára objednať individuálne (nie cez OcÚ). Poradie ulíc si určuje kominár a na obecnom úrade ho budeme vedieť vždy len v daný deň ak nám ráno kominár túto informáciu podá. Budeme Vás informovať aj "sms - info" službou alebo sa telefonicky informujete osobne na OcÚ.
Upozorňujeme obyvateľov, že povinnosť čistenia komínov vyplýva každému vlastníkovi nehnuteľnosti zo zákona.

Zápis detí do 1.ročníka pre šk.r. 2017/2018

Dátum: 31. 3. 2017

Zápis sa týka školského obvodu Základnej školy s materskou školou Ružindol - obce Ružindol, Biely Kostol, Borová.
Miesto zápisu: Základná škola s materskou školou v Ružindole č.3
Termín a čas zápisu:
6.apríla 2017 od 14:00 do 18:00 hod
7.apríla 2017 od 14:00 do 17:00 hod

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Dátum: 31. 3. 2017

Žiadosti na prijatie detí do MŠ v obci Biely Kostol na šk.r.2017/2018 sa budú prijímať dňa:

3.mája a 4.mája 2017 v MŠ Biely Kostol v čase 8:00 - 16:00

Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:

Vyplnený formulár: Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ.
Formulár nájdete na www.msbielykostol.sk

Rodný list dieťaťa k nahliadnutiu
Občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

škola

Pozor - zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Dátum: 27. 3. 2017

ZŠ Ružindol

pozýva rodičov na zápis detí do prvého ročníka pre šk.r. 2017/2018 :

6.4.2017 od 14:00 do 18:00 hod

7.4.2017 od 14:00 do 17:00 hod

Miesto zápisu: ZŠ v Ružindole č.3

Zápis sa týka školského obvodu - Ružindol, Biely Kostol, Borová

Cvičenie žien.

Dátum: 17. 2. 2017

Dávane do pozornosti záujemcom:
Cvičenie žien je každú stredu o 17:00 hod
v klubovni kultúrneho domu Biely Kostol.
Viac info na tel.č.: 0910644458

ATÓMKA - OCHRANA - KALENDÁR

Dátum: 31. 1. 2017

Atómové elektrárne Bohunice vydali nástenný 2-ročný kalendár na roky 2017 - 2018.
Kalendár obsahuje aj príručku/pokyny na ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnej udalosti.
Kalendár si môžete (ZDARMA) vyzdvihnúť na OBECNOM ÚRADE v Bielom Kostole.

Platenie cintorínskych poplatkov!

Dátum: 26. 1. 2017

Upozorňujeme občanov, ktorí majú uzavreté nájomné zmluvy na hrobové miesta na našom miestnom cintoríne od roku 2007,že v tomto roku 2017 bude potrebné zaplatiť cintorínske poplatky na ďalších 10 rokov, nakoľko doba platnosti zmlúv uplynula 31.12.2016.
Preto prosíme občanov, ktorých sa to týka, aby priebežne prichádzali na obecný úrad v úradných hodinách a priniesli si so sebou občiansky preukaz ( občiansky preukaz toho, na koho je nájomná zmluva písaná, prípadne OP osoby, na ktorú bude zmluva prepísaná).
Poplatky: 34,- € jednohrob a 67,- € dvojhrob.

Upozornanie občanov!!

Dátum: 13. 12. 2016

Upozorňujeme vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné alebo podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej,a.s. ,že ak Západoslovenská distribučná,a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona o energetike č.251/20125 Z.z. § 11 využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

ocenenie

Obec Biely Kostol - ocenený finalista Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Dátum: 25. 11. 2016

Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 606 zo dňa 16. októbra 2013 Národný program kvality SR na roky 2013 – 2016. Jednou z aktivít napĺňania cieľov a stratégie Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 je vyhlasovanie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Odpisy vodomerov v obci 23.11 - 5.12.2016!

Dátum: 23. 11. 2016

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 23.11.2016 do 5.12.2016 budú v obci prebiehať štvrťročné odpisy vodomerov. V prípade vašej neprítomnosti zanechajte opis stavu na viditeľnom mieste, alebo nahláste na tel.č.: 0917 935 689, môžete aj SMSkou.

Pozor!!! Dočasná zmena autobusovej dopravy.

Dátum: 22. 11. 2016

Počas uzávierky železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej bude autobusová doprava v obci Biely Kostol organizovaná nasledovne:
Linka MHD č. 13
v smere z Družby odbočí za zastávkou „T. Vansovej, cintorín“ vpravo, kde zastaví na zastávke „Š. Moyzesa“, ktorá bude ako náhrada za zastávku „T. Vansovej, Okružné nám.“. Ďalej bude pokračovať bez zastavenia po obchádzkovej trase ulicami Š. Moyzesa, Ružindolská a Modranská až do obce Biely Kostol, kde zastaví na zastávke „B. Kostol, Pionierske nám.“ Následne vykoná celý okruh obcou Biely Kostol, pričom obslúži zastávky „B. Kostol, cintorín“, „B. Kostol, otoč I“, „Kočiské“, „B. Kostol, otoč“, „B. Kostol, Rekreačná ul.“. Potom odbočí vľavo a obslúži zastávku „B. Kostol, Rybná“. Následne pôjde cez obchádzkovú trasu ulicami Modranská, Ružindolská a Š. Moyzesa bez zastavenia až po zastávku „Š. Moyzesa“, ktorá bude ako náhrada za zastávku „T. Vansovej, Okružné nám.“. Ďalej odbočí vľavo a od zastávky „T. Vansovej, cintorín“ obslúži zvyšnú časť trasy až po Družbu v nezmenenej podobe.
Upozorňujeme, že ak obyvatelia Bieleho Kostola používajú linku MHD č. 2 z Trnavy po Kamenný mlyn a odtiaľ chodia pešo, resp. opačne, tak linka MHD č. 2 bude počas uzávierky priecestia premávať v Trnave len po zastávku „T. Vansovej, žel. prejazd“ a Kamenný mlyn nebude obsluhovať.

Linky PAL č. 207416 Trnava – Budmerice – Bratislava a 207417 Trnava – Borová
spoje, ktoré prechádzali obcou Biely Kostol, budú v obidvoch smeroch jazdiť po obchádzkovej trase ulicou Modranská, pričom budú zachádzať do obce Biely Kostol len na zastávku „B. Kostol, Pionierske nám.“. Ostatné zastávky neobslúžia.
Linka PAL č. 207429 Trnava – Biely Kostol – Trnava
bude premávať v smere z Trnavy od zastávky „Trnava, T. Vansovej, cintorín“ po obchádzkovej trase cez ulice Š. Moyzesa, Ružindolská a Modranská bez zastavenia až po zastávku „B. Kostol, Pionierske nám.“, kde zastaví. Následne vykoná celý okruh obcou Biely Kostol, pričom obslúži zastávky „B. Kostol, cintorín“ a „B. Kostol, otoč“. Potom odbočí vľavo a obslúži zastávku „B. Kostol“. Následne pôjde cez obchádzkovú trasu ulicami Modranská, Ružindolská a Š. Moyzesa bez zastavenia až po zastávku „Trnava, T. Vansovej, cintorín“, kde zastaví a ďalej obslúži zvyšnú časť trasy až po Autobusovú stanicu v nezmenenej podobe.
Na všetkých linkách je predpoklad vzniku meškaní z dôvodu dlhšej obchádzkovej trasy!

Zobrazené 961-990 z 1028