Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Zmluvy a faktúry za rok 2015 a 2016 a 2017

Zmluvy a faktúry za rok 2013 a 2014 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.10.2022

zmluva o poskytnutí podpory

21/2022

10 566,00 EUR desaťtisícpäťstošesťdesiatšesť bez DPH

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Biely Kostol

26.09.2022

Zmluva o poskytnutí grantu

20/2022

2 698,90 EUR dvetisícšesťstodeväťdesiatosem eur deväťdesiat centov

ČSOB nadácia

Obec Biely Kostol

06.09.2022

Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení počítačového zariadenia

19/2022

27,70 EUR mesačne s DPH

Z + M servis a.s.

Obec Biely Kostol

26.07.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

18/2022

1,00 EUR jedno euro ročne bez DPH

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Biely Kostol

22.06.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

dodatok č.1 k zmluve 36/2020

164 223,48 EUR stošesťdesiatštyritisíc dvestodvadsaťtri eur štyridsaťosem centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Biely Kostol

31.05.2022

dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení obedov

dodatok č.2 k zmluve 3/2021

0,70 EUR sedemdesiat centov za jeden obed

Jagas, s.r.o.

Obec Biely Kostol

11.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve 32/2021

dodatok č.1 k zmluve 32/2021

546,00 EUR bez DPH mesačne

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Biely Kostol

11.05.2022

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.4.2021

1 k zmluve 12/2021

nula

Obec Biely Kostol

Norbert Takacs

27.04.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

17/2022

nula

T-MAPY s.r.o.

Obec Biely Kostol

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

16/2022

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

14.04.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

15/2022

nula

Obec Biely Kostol

2S real, a.s.

11.04.2022

Zámenná zmluva

14/2022

nula

Obec Biely Kostol

IB Venture Capital Finance s.r.o.

04.04.2022

Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.5/2022 obec Biely Kostol

13/2022

8 700,00 EUR osemtisícsedemsto eur

Ing. arch. Janka Privalincová

Obec Biely Kostol

31.03.2022

Dohoda o úprave vzájomných vzťahov

12/2022

572 468,39 EUR päťstosedemdesiatdva tisíc štyristošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Ing. Robert Machovič

Obec Biely Kostol

30.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

11/2022

588,00 EUR päťstoosemdesiatosem

Obec Biely Kostol

Galileo Corporatin s.r.o.

25.03.2022

Darovacia zmluva

10/2022

6 800,00 EUR šesťtisícosemsto eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

25.03.2022

Kúpna zmluva

9/2022

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

25.03.2022

Kúpna zmluva

8/2022

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Obec Biely Kostol

CERE Invest Biely Kostol,s.r.o.

22.03.2022

Zmluva o dielo

7/2022

48 957,31 EUR štyridsaťosemtisíc deväťstopäťdesiatsedem eur tridsaťjeden centov

Fendi s.r.o.

Obec Biely Kostol

09.03.2022

Hromadná licenčná zmluva

6/2022

20,40 EUR dvadsať eur štyridsať centov ročne

Obec Biely Kostol

SOZA

02.03.2022

kúpna zmluva

5/2022

69 576,00 EUR šesťdesiatdeväťtisíc päťstosedemdesiatšesť

Obec Biely Kostol

Najstroje, s.r.o.

01.03.2022

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení obedov pre dôchodcov

dodatok č.1 k zmluve 3/21

0,50 EUR päťdesiat centov za obed

Jagas, s.r.o.

Obec Biely Kostol

28.02.2022

Zámenná zmluva

4/2022

nula

IB Venture Capital Finance s.r.o.

Obec Biely Kostol

09.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi - denný stacionár

3/2022

2 880,00 EUR dvetisícosemstoosemdesiat

Záujmové združenie Rodina, o.z.

Obec Biely Kostol

02.02.2022

Dohoda o úprave vzájomných vzťahov

2/2022

572 468,39 EUR päťstosedemdesiatdva tisíc štyristošesťdesiatosem eur tridsaťdeväť centov

Obec Biely Kostol

FGS International s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: