Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: UF3

VZN č. 9/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v Základnej škole v obci Biely Kostol návrh

Vyvesené: 25. 11. 2022

Dátum zvesenia: 11. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť