Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: UF3

VZN č. 7/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Biely Kostol návrh

Vyvesené: 25. 11. 2022

Dátum zvesenia: 11. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť