Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - IB Venture Capital Finance s.r.o.

Rozšírenie parkovacích státí pre bytový dom B3-Parnas

SO 08-Káblové rozvody NN

SO 09- Verejné osvetlenie

 

scan240.PDF (1.03 MB) - tu k nahliadnutiu

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť