Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenia

Oznámenie

Bežný rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet na roky 2022-2024 príjmy 13.12.2021 29.12.2021
Programový rozpočet na roky 2022-2024 Výdavky 13.12.2021 29.12.2021

Informácia pre voliča