Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 1/2021 o chove a držaní zvierat na území obce Biely Kostol - návrh 12.01.2021 28.01.2021

Oznámenie

Bežný rozpočet

Osobitný zreteľ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie zámeru - predaj pozemku - osobitný zreteľ 15.12.2020 31.12.2020