Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenia

Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 20.zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.09.2020 02.10.2020

Bežný rozpočet

Vyhlásenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania 11.09.2020 27.09.2020

Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 28.03.2019 13.04.2019
Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018 01.06.2018 17.06.2018