Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Bežný rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet na roky 2022-2024 príjmy 13.12.2021 29.12.2021
Programový rozpočet na roky 2022-2024 Výdavky 13.12.2021 29.12.2021

Informácia pre voliča

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. 25.07.2023 10.08.2023
Hlasovací preukaz. 25.07.2023 10.08.2023
Umiestňovanie volebných plagátov. 25.07.2023 10.08.2023
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a mieste konania volieb 27.06.2023 13.07.2023
Vyhlásenie volieb do NR SR 12.06.2023 28.06.2023
Informácia pre voliča 12.06.2023 28.06.2023