Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Bežný rozpočet

Záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet Obce Biely Kostol za rok 2019 18.06.2020 04.07.2020
Záverečný účet za rok 2018 26.04.2019 12.05.2019

Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 28.03.2019 13.04.2019
Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018 01.06.2018 17.06.2018