Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky 30.03.2020 15.04.2020

Bežný rozpočet

Vyhlásenie

Záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet za rok 2018 26.04.2019 12.05.2019

Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019 28.03.2019 13.04.2019
Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018 01.06.2018 17.06.2018