Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Bežný rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet na roky 2022-2024 príjmy 13.12.2021 29.12.2021
Programový rozpočet na roky 2022-2024 Výdavky 13.12.2021 29.12.2021

Informácia pre voliča

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Referendum - 21.januára 2023 11.11.2022 27.11.2022
Oznámenie o utvorení volebných okrskov pre referendum 2023 10.11.2022 26.11.2022