Navigácia

Obsah

SWOT analýza obce Biely Kostol

Strategia vizia poslanie obce BK.pdf (41.38 kB)

Investičný zámer rozvoja obce na rok 2019

PHSR obce Biely Kostol na roky 2019-2023

Program odpadového hospodárstva obce Biely Kostol na roky 2016-2020

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020