Navigácia

Obsah

SWOT analýza obce Biely Kostol

Strategia vizia poslanie obce BK.pdf

Štatút obce (966.28 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PHSR obce Biely Kostol na roky 2019-2023

Vyhodnotenie PHSR obce Biely Kostol na roky 2019-2023 k 9.12.2020

Vyhodnotenie PHSR obce Biely Kostol na roky 2019-2023 k 15.6.2022

 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022

Ročné plány investičného rozvoja obce

Investičný zámer rozvoja obce na rok 2019

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2020

Vyhodnotenie plánu investičného rozvoja obce Biely Kostol za rok 2020

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2021

Vyhodnotenie plánu investičného rozvoja obce Biely Kostol za rok 2021 

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2022 (131.91 kB)

Vyhodnotenie plánu investičného rozvoja obce Biely Kostol za rok 2022 (138.7 kB)

Plán investičného rozvoja obce Biely Kostol pre rok 2023 (111.27 kB)

Vyhodnotenie plánu investičného rozvoja obce Biely Kostol za rok 2023